Bilacon ondersteunt voedingsindustrie met LC-MS/MS-methode

De Europese Commissie heeft op 4 juni jl. Verordening (EU) 2020/749 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 gepubliceerd. Volgens deze verordening gelden vanaf 28 juni 2020 nieuwe maximumgehalten aan residuen van chloraat en perchloraat in levensmiddelen zonder dat er een overgangsregeling wordt getroffen. De internationale laboratoriumgroep bilacon zal de groenten- en fruitsector bijstaan om aan de nieuwe maximumgehalten te voldoen.

In de bijlage bij de verordening (EU) 2020/749 worden de bindende maximumresidugehalten voor de afzonderlijke productgroepen vastgesteld. Zo zijn o.a. de volgende maximumresidugehalten van toepassing:

  • citrus, hardfruit, steenfruit: 0,05 mg/kg chloraat
  • noten: 0,1 mg/kg chloraat
  • knoflook, gekweekte en wilde paddenstoelen: 0,7 mg/kg chloraat
  • peulvruchten: 0,35 mg/kg chloraat
  • kruiden: 0,07 mg/kg chloraat

Daarnaast heeft de Europese Commissie op 20 mei 2020 Verordening (EU) 2020/685 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan perchloraat in levensmiddelen gepubliceerd, die op 1 juli 2020 in werking is getreden. De overgangsverordening is van toepassing dat levensmiddelen die vóór 1 juli 2020 op de markt worden gebracht, mogen worden verkocht tot de houdbaarheidsdatum of de consumptiedatum. Voor groenten en fruit geldt een maximumresidugehalte van 0,05 mg/kg perchloraat.

Bilacon is sinds 2011 lid van de wereldwijd actieve Tentamus Group. Op de foto de internationale vertegenwoordiging van het bedrijf op de Fruit Logistica van dit jaar.

LC-MS/MS-methode
Bilacon ondersteunt alle stadia van de waardeketen bij het voldoen aan de nieuwe maximumgehalten voor chloraat en perchloraat. "Het doel is ervoor te zorgen dat de producten veilig op de markt kunnen blijven worden gebracht in overeenstemming met de nieuwe regelgeving. Met behulp van de LC-MS/MS-methode zijn we in staat om onze klanten snelle en betrouwbare analyseresultaten te bieden.

De zeer gevoelige LC-MS/MS-methode (vloeistofchromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie) is een moderne analysemethode voor de identificatie van sporenelementen in levensmiddelen, bijvoorbeeld mycotoxinen, diergeneesmiddelen of residuen van bestrijdingsmiddelen. Met competentiecentra voor polaire bestrijdingsmiddelen in Rotterdam en Berlijn kan Bilacon ook flexibel reageren op de behoeften van de sector," verklaart het management van Bilacon.

Voor meer informatie:
Nicole Schröer
bilacon GmbH
An der Industriebahn 5
13088 Berlijn
Duitsland
+49 3020 6038 230
nicole.schroeer@tentamus.com
www.bilacon.de


Publicatiedatum:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven