Inhoudsstoffen beschermen de plant en kunnen gezond zijn voor mensen. Onderzoek in 2018 toonde een grote variatie in de chemische samenstelling van monsters van sla en zijn wilde verwanten aan. Deze informatie kan gebruikt worden om de smaak en voedingswaarde van slarassen te verhogen en ze weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen. 

Metabolomics is de systematische studie naar de chemische ‘vingerafdruk’ van een organisme. Door stofwisselingsprocessen ontstaan in planten allerlei tussen- en eindproducten van stoffen: metabolieten. In metabolomics onderzoek in 2018 is de variatie in de metaboliet samenstelling van 150 monsters sla en zijn wilde verwanten bepaald. De monsters zijn grotendeels geselecteerd uit de slacollectie van het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland en deze worden ook gebruikt in genomisch onderzoek waarin de DNA volgorde van de monsters bepaald wordt.

Zeven gewastypen sla
Het onderzochte materiaal bestond uit de 7 gewastypen van sla, te weten ijsbergsla, botersla, bindsla, snijsla, grasse sla, stengelsla en oliesla. Daarnaast werden een aantal wilde verwanten onderzocht. Er werden meer dan 2000 verschillende metabolieten gevonden met een grote variatie in concentratie tussen de onderzochte monsters. Vooral de meer primitieve gewastypen, zoals de oliesla, en de nauw verwante wilde soorten bevatten hoge concentraties vitamine C en polyphenolen. Polyphenolen geven kleur en bescherming aan de plant en worden gezien als gezondheid bevorderend voor mensen. 

Sesquiterpene lactonen
Verschillende wilde sla monsters bleken relatief hoge hoeveelheden sesquiterpene lactonen te bevatten. Deze stoffen geven een ongewenste bittere smaak aan sla en is door veredeling daarom grotendeels verdwenen in de sla die als groente wordt gegeten. De stoffen zouden echter gezondheidsbevorderend kunnen zijn vanwege ontstekingsremmende en anti-carcinogene effecten. Daarnaast kwam uit deze studie naar voren dat een aantal van deze stoffen geassocieerd kan worden met resistentie tegen valse meeldauw, de meest bedreigende ziekte bij het telen van sla.

Combineren met DNA-onderzoek
In het metabolomics onderzoek werden voor verschillende metabolieten verbanden gevonden tussen gehalte en ziekteresistentie, hetgeen een aanwijzing is dat deze metabolieten een rol spelen in de afweer van planten. In samenhang met grootschalig DNA onderzoek zal dit in de toekomst meer inzicht opleveren over de precieze rol van deze metabolieten bij resistentie en over de genen die betrokken zijn bij het maken van deze stoffen.

Bron: Groen Kennisnet