Voor de consument wordt het steeds belangrijker om de herkomst en daarmee de authenticiteit van voedsel te kennen. De consument wil weten waar het product vandaan komt, hoe het is geteeld (duurzaam, biologisch), hoe het is vervoerd en hoelang het al in het schap ligt. Daarnaast wil de consument ook kunnen vertrouwen op deze gegevens: die moeten overeenkomen met de werkelijkheid. Hierbij draait het dus om transparantie in de keten en de authenticiteit (denk aan: teeltwijze, herkomst, verwerking, transport) van het product.

Er bestaat in Nederland op dit moment nog geen integraal blockchainsysteem met hierin expliciet aandacht voor transparantie in de integrale voedselketen. En ook geen online of social media tool waarbij inzicht wordt gegeven in deze data, zowel voor onderling gebruik in de keten (B2B) als voor consumenten (C2B en B2C).

Door de herkomst en het verhaal achter het product betrouwbaar en transparant aan te bieden, ontstaat er een (data)vraag in de keten vanuit de producent naar de retail/consument, maar ook van retail/consument naar de producent. Met hieromheen de wettelijk verplichtingen rond voedselproductie en de keten.

Hiervoor is door Estrategy de ‘Foodtrack’ app ontwikkeld. Een applicatie die het mogelijk maakt alle data in de keten traceerbaar op te slaan en beschikbaar te maken. De app maakt gebruik van een decentrale verzameling van gegevens, die in de keten onderling gekoppeld zijn, continu aangevuld kunnen worden en altijd (online) beschikbaar zijn.

Estrategy gaat samen met ketenpartners een haalbaarheidsproject uitvoeren rond het thema ‘traceerbaarheid in de voedselketen: data in en data uit de blockchain’.

Het doel van dit haalbaarheidsproject is het introduceren van het blockchainsysteem met hierin relevante transparante data van producent tot consument en vice versa voor diverse producten in de voedselketen. Estrategy hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige voedingsketen in Zeeland en de voedingsindustrie voor te bereiden en mee te nemen in de kansen en mogelijkheden van blockchain technologie voor hun business.

Voor meer informtie
Estrategy
T: +31 (0)88-0222800
support@estrategy.nl
www.estrategy.nl