Nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit in zicht

Cao-partijen (Frugi Venta, FNV Handel, CNV Dienstenbond en RMU) bij de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit ('GGF') hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Het onderhandelingsresultaat wordt nu voorgelegd aan de achterban van de vakbonden.

Het onderhandelingsresultaat is met een positief advies voorgelegd aan het bestuur van Frugi Venta, dat inmiddels heeft ingestemd met de inhoud van het akkoord. De uitkomst van de ledenraadpleging van de vakbonden wordt op 23 december a.s. bekend gemaakt. Daarna wordt de nieuwe cao pas definitief.

Na de stuk gelopen onderhandelingen eind 2014, zijn cao-partijen in de laatste weken van 2015 nader tot elkaar gekomen. Reden voor de toenadering is gelegen in het feit dat cao-partijen hechten aan duidelijkheid over de loonontwikkeling. De laatste loonsverhoging was op 1 januari 2014.

De looptijd van de nieuwe cao loopt van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2016. Per 1 januari 2016 is een structurele salarisverhoging van 2,8 % overeengekomen. De bovenschaligen hebben recht op minimaal de helft van de overeengekomen salarisverhoging. Bedrijven die aan hun werknemers in 2015 een loonsverhoging hebben toegekend kunnen die procentuele verhoging verrekenen met de verhoging per 1 januari 2016.

Belangrijk punt voor werkgevers is dat Frugi Venta met de vakbonden heeft afgesproken om in 2016 in een studiegroep de modernisering van het ouderenbeleid en het werkvenster cq. inroostering te bespreken. Frugi Venta meent dat de cao haar bestaansrecht kan bewijzen wanneer deze aansluit bij de behoeften van werkgevers en werknemers én hiermee dus bij de sector.

Verder wordt het maximaal aantal wachtdagen bij ziekte vanaf de derde ziekmelding teruggebracht van 4 naar 1 (zie artikel 32 lid 3 van de cao). Daarnaast wordt artikel 36 lid 1 inzake de netto-onkostenvergoeding voor vrachtwagenchauffeurs voor een aaneengesloten rit in lijn gebracht met de fiscale regels.

Ten slotte zijn cao-partijen overeen gekomen dat iedere werknemer recht heeft op een persoonlijke voucher ter waarde van EUR 300,- die kan worden ingezet voor een persoonlijk adviesgesprek voor werknemers die 3 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zijn of voor een extern loopbaangesprek. Aan de precieze uitwerking van deze regeling wordt nog gewerkt.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven