EFSA spreekt aanwezigheid Citrus Black Spot in Europa tegen

EFSA, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, heeft kritiek op een onderzoek dat suggereert dat de schimmel die Citrus Black Sport veroorzaakt, al aanwezig is in Europa. Volgens experts van EFSA ontbreekt het de onderzoekers aan wetenschappelijk bewijs: ''De methode die gebruikt is om de monsterlocaties te bepalen is niet duidelijk en de procedure voor het uitvoeren van de monsters heeft geen statistische basis".

Citrus Black Spot (Phyllosticta citricarpa) is een van de grootste quarantaineschimmels. De schimmel veroorzaakt zwarte vlekken op de schil, waardoor het fruit zijn waarde verliest. Ook verzwakt het de bomen in die mate dat ze niet meer winstgevend zijn. Spaanse telersverenigingen doen hun uiterste best om te voorkomen dat de ziekte de eigen oogst aantast.

In mei 2000 werd Citrus Black Spot verklaard tot quarantaineziekte die schadelijk is voor de Europese citrus. De EU heeft daarom een protocol opgesteld waaraan Zuid-Afrikaanse exporteurs aan moeten voldoen als zij citrus de EU willen invoeren. De beschermingsmaatregelen zijn onder andere behandelingen in land van oorsprong en in het afzetland alsook technische inspecties in havens. Dit heeft in de aflopen jaren al meerdere keren tot onderscheppingen van ladingen citrus geleid. 

Recent heeft een groep onderzoekers uit Nederland en Zuid-Afrika geprobeerd aan te tonen dat de schimmel die Black Spot veroorzaakt al aanwezig was in landen waar citrus geteeld wordt. Onder andere in Portugal, Italië, Griekenland en Malta bestond de schimmel volgens hen al eeuwen, maar heeft nog nooit geleid tot de schade die aan Citrus Black Sport wordt toegeschreven. Het onderzoek bevestigt wat de Zuid-Afrikaanse citrussector al jaren roept: de Mediterrane weersomstandigheden voorkomen dat de ziekte zich verder ontwikkelt. Volgens dit onderzoek zijn alle protocollen en fytosanitaire barrières nutteloos en betekent Citrus Black Spot geen bedreiging voor de Europese citrusteelt.

EFSA is niet overtuigd door deze studie. Met 27 experts hebben ze een tegenonderzoek uitgevoerd, dat resultaten van het andere onderzoek verifieert. Ze hebben op dezelfde plekken monsters genomen. Het volledige onderzoek is hier te lezen.

Het citrusbeheercomité (CGC), waarin het grootste deel van de Spaanse exporteurs wordt verenigd: ''De Zuid-Afrikanen zijn niet eerlijk geweest, want ze hebben samengewerkt met Nederlandse organisaties en instituten. Nederland geeft de voorkeur aan Zuid-Afrika boven hun Europese partners, omdat de haven van Rotterdam de grootste toegangspoort is voor de Zuid-Afrikaanse import.''

"Bij het Zuid-Afrikaanse/Nederlandse onderzoek is het niet duidelijk wie het gefinancierd heeft. Bovendien, benoemt de EFSA, hebben de onderzoekers de autoriteiten of de lokale wetenschappelijke gemeenschappen niet geïnformeerd over hun studie. Alle verzamelde monsters die positief testten op dood plantaardig materiaal (bladafval), werden genomen in particuliere tuinen en hotels met zwembad in plaats van commerciële citrusplantages."

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018