Het aanbod op de Duitse markt werd nog steeds gedomineerd door lokale consumptieaardappelen. Er was een groot aantal rassen beschikbaar. Volgens het BLE vulde de import uit Frankrijk, Italië en Nederland de handel aan met kleine volumes. Voor het grootste deel was de handel rustig en bleven de prijzen stabiel.

NRW:
De markt voor consumptieaardappelen blijft in evenwicht. Er zijn berichten over toenemende exportaanvragen. De kwaliteit wordt beschreven als uiteenlopend, maar over het algemeen goed. De industriële markt is dynamisch. De REKA-notering werd opnieuw verhoogd met 3-5 euro/100 kg.

Thüringen:
In Thüringen werden dit jaar bovengemiddeld veel aardappelen gerooid. Vergeleken met vorig jaar werd een stijging van ongeveer 33% genoteerd en het gemiddelde per hectare voor de lange termijn werd met 5% overschreden, zoals het Statistisches Staatsamt in Erfurt vorige week donderdag bekendmaakte. Gemiddeld oogstten de telers iets minder dan 38 ton aardappelen per hectare, met een totale hoeveelheid van 45.100 ton. Dit is minder dan de helft van de oogst van 2014. In dat jaar was het areaal bijna twee keer zo groot.

Schleswig-Holstein:
Het aanhoudend natte weer belemmert het rooien van de weinige overgebleven percelen. Sommige velden zijn opgegeven. Dit heeft ook gevolgen voor de voorraden pootaardappelen. Telers moeten proberen op tijd zaaigoed voor het komende seizoen te krijgen. Het aanbod van aardappelen van het veld neemt zienderogen af, waardoor ook de prijsdruk voor consumptieaardappelen afneemt. Er wordt nu overwegend gebruikgemaakt van bewaaraardappelen. Door het uitsorteren neemt het aanbod af. De in de voorgaande week verhoogde prijsstijgingen worden in de handel doorgevoerd. Veel consumenten leggen een voorraad aan. De vraag en de prijzen zijn stabiel.

Rheinland-Pfalz
De vraag naar consumptieaardappelen is afgevlakt op het gebruikelijke seizoensniveau. Vanuit de Noord-Duitse gebieden met overschotten worden nog steeds vers geoogste aardappelen aangeboden. Hier wordt gevreesd voor uitval als de natte omstandigheden aanhouden. Vers geoogste producten worden onder de genoteerde prijzen verkocht, terwijl een toeslag van € 4 wordt gevraagd voor uitgezwete aardappelen. De prijzen in boerderijwinkels blijven stabiel.

Niedersachsen:
Tussen de aanhoudende regenbuien door bleven telers proberen hun laatste restvoorraden te ruimen, meldt BVNON.

Hessen:
In de deelstaat Hessen waren er geen prijswijzigingen ten opzichte van de vorige week.