Zespri heeft vandaag zijn eerste aanpassingsplan voor klimaatverandering - Adapting to Thrive in a Changing Climate - gepubliceerd, waarin wordt uiteengezet hoe de kiwisector zich wil aanpassen aan een veranderend klimaat in Nieuw-Zeeland en op de offshore teeltlocaties.

Het aanpassingsplan voor klimaatverandering is ontwikkeld in overleg met telers en de bredere kiwisector en stelt een kader vast voor de langetermijnaanpak van de aanpassingen in de sector. Het vormt een antwoord op Zespri's rapport over de risico's en mogelijkheden van klimaatverandering, dat in 2021 werd gepubliceerd.

Hoofdteler en industry & sustainability officer van Zespri, Carol Ward, zegt dat het plan de voortdurende inzet van Zespri voor de overgang naar een CO2-arme, klimaatbestendige toekomst weerspiegelt. "We weten dat het klimaat verandert en dat dit uitdagingen en kansen met zich meebrengt voor onze sector. Het is belangrijk dat we bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de kiwisector klimaatbestendig blijft."

Ward zegt dat Zespri zich inzet om de impact van de kiwisector op het klimaat te verminderen, maar ook om zich voor te bereiden op de impact die de klimaatverandering onvermijdelijk zal hebben op de kiwiteelt. "Onze sector ervaart de klimaatverandering al en reageert erop. Telers passen hun teeltmethoden aan om de opbrengst te behouden en te verhogen in het licht van het veranderende klimaat. Dit zie je terug in de installatie van hagelnetten, de ontwikkeling en het onderhoud van beschermende wallen om boomgaarden te beschermen tegen hevige wind en het gebruik van irrigatie om te voorkomen dat boomgaarden te maken krijgen met waterstress of vorst."

"We hebben ook een klimaatveranderingsstrategie opgesteld en zijn blijven investeren in onderzoek en innovatie om nieuwe cultivars te onderzoeken om beter te begrijpen hoe we de gevolgen van de klimaatverandering het best kunnen beperken," aldus Ward.

Het klimaatveranderingsplan van Zespri identificeert niet alleen de fysieke risico's van de klimaatverandering waarmee de kiwi's van de boomgaarden via de toeleveringsketen, de verpakking, het vervoer en de distributie van het fruit waarschijnlijk te maken zullen krijgen, maar houdt ook rekening met overgangsrisico's zoals veranderingen in de markt en de regelgeving, waaronder emissieprijzen, milieukeurmerken en veranderende consumentenvoorkeuren.

Het aanpassingsplan voor klimaatverandering omvat meer dan 40 huidige en toekomstige acties waarop Zespri en de bredere sector in de loop der tijd zullen voortbouwen om de teelt en veredeling van kiwi's in de toekomst veilig te stellen, de fruitkwaliteit te handhaven, het aanbod te beheren en zo de financiële toekomst van de sector te beschermen.

"Telers worden ondersteund om klimaatbestendige methodes, zoals efficiënt watergebruik toe te passen, om te investeren in klimaatbestendige cultivars, om een toekomstgericht klimaatonderzoeksprogramma te ontwikkelen, om klimaateffecten in de industriële planning te erkennen, om de effecten van klimaatverandering op productiviteit en winstgevendheid te beoordelen en om de blootstelling aan CO2-kosten door de uitstoot te verminderen."

Een evaluatie van het aanpassingsplan voor klimaatverandering en de vooruitgang op dit gebied zal in 2025 plaatsvinden, nadat Zespri's rapport over de risico's en kansen op het gebied van klimaatverandering in 2024 is bijgewerkt.

Voor meer informatie:
Yannis Naumann
Zespri
Tel: +6421491499
yannis.naumann@zespri.com