Er spoelt teveel stikstof uit naar het oppervlakte- water. Het ministerie van Landbouw wil daarom het telen van een aantal gewassen op zand- en lossgronden in de wintermaanden verbieden, waaronder de consumptieaardappel. Vavi, Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie, tekent bezwaar aan en waarschuwt de overheid dat deze maatregel de hele aardappelsector de nek omdraait mochten de regels ingaan. Volgens Vavi zijn de gewaslijsten niet effectief en niet uitvoerbaar.

In de voorgestelde regels die moeten zorgen voor het vastleggen van meer stikstof staat onder andere dat aardappelen voor 1 oktober geoogst moeten worden. Aardappelen kennen echter een steeds langer groeiseizoen. 85% van de aardappelen op lichte gronden werd volgens Vavi de afgelopen jaren merendeels in oktober of later geoogst.

Te vroeg oogsten heeft ook verregaande effecten op de verwerking. "Wanneer aardappelen vroeger geoogst zouden moeten worden dan goed voor ze is, gaan er tenminste nog twee dingen fout bij het bewaren van deze aardappelen:

  1. Aardappelen zijn ‘te vitaal’ in de bewaring – met alle gevolgen voor beheersing van temperatuur, ziektedruk en kieming. Hierdoor zullen meer aardappelen minder goed bruikbaar zijn voor verwerking tot voedingsproducten. Dit leidt tot toename van voedselverspilling en verlies van inkomen.

  2. De gemiddelde temperatuur is vroeger in het seizoen hoger dan later in het seizoen het geval is. Van dat natuurlijke seizoenspatroon maken we nu gebruik bij het opslaan en bewaren van aardappelen. Een hogere buitentemperatuur vraagt een nog hogere binnentemperatuur (=verwarming) om aardappelen en de lucht in de bewaring te drogen. Bij een hogere temperatuur ‘breken’ aardappelen sneller af, wat onder meer gepaard gaat met verlies van stikstof uit de knollen ‘verderop in het proces’."

Klik hier voor de hele reactie van Vavi op de gewaslijsten

Bron: Vavi