Agrico Research koopt extra grond aan voor de uitbreiding van haar activiteiten. Ze lopen al een aantal jaren tegen de grenzen van haar capaciteit aan, zo meldt het bedrijf. "Door het verkrijgen van 31 hectare extra grond heeft Agrico Research nu meer proefveldruimte tot haar beschikking voor onderzoekdoeleinden en het ontwikkelen van nieuwe aardappelrassen."

Het komt niet vaak voor dat grond in de Noordoostpolder te koop komt. Agrico Research is dan ook verheugd dat deze kans zich heeft voortgedaan. 

Jaarlijks beproefde het bedrijf al nieuwe rassen op circa 20 hectare van de percelen in eigendom. Met de aankoop komt nog eens circa 7 hectare ter beschikking. "Daarnaast werkt Agrico Research samen met diverse aangesloten kwekers in binnen- en buitenland. Het doel van Agrico Research is het verbeteren en aanvullen van het portfolio van aardappelrassen waarmee Agrico op haar markten actief is."

Voor meer informatie:
Agrico
Duit 15
8305 BB Emmeloord
+31 (0)527 639980
info@agrico.nl   
www.agrico.nl