De eerste leveringen van de Swing.bio-appelen, die eind oktober plaatsvonden, markeerden de start van het vierde biologische appelseizoen. Dit jaar wordt een opbrengst van maar liefst 3.500 ton aan biologische Swing.bio-appelen verwacht uit de vier teeltgebieden in het Loiredal, de Alpen, de Languoc en het zuidwesten van Frankrijk. De opbrengst is elk jaar groter.

"Onze boomgaarden zijn twee tot vijf jaar oud. De bomen die tussen het vierde en vijfde jaar in zitten, beginnen hun optimale balans te bereiken en dat is interessant. We voldoen wat de opbrengst betreft momenteel aan de doelstelling die we ons hebben gesteld", vertelt hoofd Innovatie en Nieuwe Projecten bij SICA Gerfruit Baptiste Geoffray.


Boomgaard met vier jaar oude Swing.bio-appelbomen

Een oogst die van hoge kwaliteit belooft te zijn
De oogst van dit jaar belooft van hoge kwaliteit te zijn. "We zitten in een vroeg jaar, met een kleuring van de appelen die over het algemeen goed zal zijn. Het suikergehalte van de appelen is dit jaar vrij uitzonderlijk te noemen en zorgt ervoor dat alle aroma's van de Swing.bio volledig tot uiting komen.


Bepalen van de oogstdatum met een teler in een Swing.bio-boomgaard 

De Swing.bio: een tweekleurige appel die 'opvalt'
Baptiste Geoffray gelooft heilig in de kwaliteiten van Swing.bio, die volgens hem een aantal troeven heeft om een vlaggenschipappel in de biologische appelschappen. "De Swing.bio is een appel die 'opvalt'. We doen er alles aan om dit ras boven de overige rassen te laten uitsteken en het een echte toegevoegde waarde in de schappen te laten zijn. Op dit moment is de Swing.bio de appel die al onze waarden in zich draagt, zowel die ten aanzien van de smaak als die ten aanzien van de agro-ecologie."

"We hebben vorig seizoen uitstekende feedback gekregen, vooral tijdens de laatste weken van de afzetperiode. Dankzij de smaak is de Swing.bio een ras dat heel populair is en dat de belofte op aromagebied tot het einde van het seizoen houdt. Hoewel dit nooit ten koste van de smaak van de appel gaat, is de Swing.bio bovendien heel lang houdbaar. In een context waarin de biologische markt op de proef wordt gesteld zijn smaak en houdbaarheid buitengewoon belangrijke elementen. We kunnen het ons momenteel niet veroorloven om een oogst te missen. De concurrentie is zodanig groot dat we met onze appels – om onze plek niet te verliezen – elk jaar in de schappen moeten liggen."


Oogst van 2022

De Swing.bio: een echte katalysator voor innovatie binnen SICA Gerfruit
Voor SICA Gerfruit is de Swing.bio echter veel meer dan zomaar een appel. Als test binnen SICA Gerfruit werd de tweekleurige biologische appel aangewezen als de ideale kandidaat aan de hand waarvan aan de door het bedrijf gestelde agro-ecologische ambities kon worden voldaan.

"We willen van onze boomgaarden een soort biodiversiteitsreservaten maken. We willen dat onze appelbomen minimaal een neutraal en in het beste geval een positief effect op hun omgeving hebben. We hebben ervoor gekozen om de Swing.bio te gebruiken om dit effect te kunnen bestuderen, omdat de Swing.bio een appel is die over enkele natuurlijke vormen van resistentie beschikt die het voor ons mogelijk maken een zo veerkrachtig mogelijke boomgaard te creëren. Er bestaan zowel veel positieve als veel negatieve vooroordelen over agro-ecologie. Om echter precies te kunnen achterhalen welke gevolgen onze acties hebben voor de boomgaarden, moeten we hiernaar serieus en diepgaand onderzoek doen, met name met de hulp van entomologen. Wat we in eerste instantie met de Swing.bio doen, willen we overigens later ook met de andere rassen in onze boomgaarden gaan doen."


Cursus over het bodemleven met enkele telers

Een ambitieus communicatieplan
Om van de Swing.bio het vlaggenschipproduct onder onze biologische appelen te kunnen maken, heeft SICA Gerfruit een ambitieus communicatieplan ontwikkeld. "We zijn trots op de slogan die we hebben bedacht: 'Je suis pour l’augmentation du goût de la vie', 'Ik ben voor meer smaak in het leven'. We proberen zoveel mogelijk mensen met de Swing.bio kennis te laten maken en de appel te laten proeven. Om het ras dit jaar te kunnen promoten, volgen we daarbij, zoals gezegd, een zeer ambitieus plan. We willen onze klanten ondersteunen bij hun inspanningen om de koopkracht van consumenten te vergroten en onze plannen voortzetten om de Swing.bio meer bekendheid te geven."

Ekölo en de Ecole Du Sens, partners die SICA na aan het hart liggen
"We zetten ons werk voort met de hulp van de mensen achter Ekölo en de Ecole Du Sens: twee verenigingen die met kinderen en tieners samenwerken om een aantal educatieve instrumenten te kunnen ontwikkelen. Het doel is om creativiteit, autonomie en een partnerschap te ontwikkelen voor en tussen toekomstige generaties."


Workshopdag met kinderen van de Ekölo-vereniging: Swing.bio-telers kwamen workshops geven over biodiversiteit en de interacties tussen planten en insecten (juli 2022) 

"Volgend jaar ontvangen we ook kinderen (van Ekölo) voor wie we een vakantiekamp opzetten, om hen bewust te maken en hen de biodiversiteit van onze boomgaarden te laten ontdekken."

Voor meer informatie:
Baptiste Geoffray
SICA Gerfruit 
Tel.: +33 6 42 76 89 20
www.swing.bio