Uit gegevens blijkt dat ongeveer 45% van het totale beschikbare voedselaanbod in Zuid-Afrika dat in de voedselketen terechtkomt, verloren gaat of wordt verspild. Uit een onderzoek blijkt echter dat minder dan 40% van de telers meet hoeveel voedsel wordt verspild. Het onderzoek werd uitgevoerd door The Behaviour Change Agency, in opdracht van het Wereld Natuur Fonds Zuid-Afrika (WWF-SA), de Nedbank Green Trust en Food Forward.

Het onderzocht het bewustzijn, de houding en het gedrag van telers ten aanzien van voedselverspilling, inclusief de waarde die zij hechten aan het verminderen van voedselverspilling en wat hun praktijken op het gebied van voedselafvalbeheer zijn.

Hoewel voedselafval ontstaat in alle stadia van de voedselvoorzieningsketen, bleek uit een studie van de Raad voor Wetenschappelijk en Industrieel Onderzoek (CSIR) van mei 2021 dat 34,3% van het totale eetbare voedselafval - 10,3 miljoen ton per jaar - ontstaat in het stadium van de teelt. Hiervan verliest Zuid-Afrika 2,7 miljoen ton tijdens de teelt en 2,4 miljoen ton tijdens de behandeling en opslag na de oogst.

Ongewone weersomstandigheden, vernietigende ziekten en plagen kunnen hele gewassen tegelijk beschadigen, wat leidt tot enorme verspilling. Andere belangrijke factoren waren slechte planning in de fase vóór de oogst en tijdens de teelt, onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een gebrek aan opleiding.

Toch bleek uit het onderzoek dat 100% van de respondenten zei dat ze graag voedselverspilling op hun bedrijf wilden aanpakken.

Bron: mg.co.za