Italie verwacht kleinere maten peren

De Italiaanse Interprofessionele Perenorganisatie OI Pera heeft op woensdag 14 september het Coördinatiecomité bijeengeroepen voor een algemene analyse van de situatie in de sector. Op basis van de gegevens van representatieve leden van de organisatie in de regio Emilia Romagna is de oogstraming van half juli voor de zomerrassen nu bijgesteld. 

Qua opbrengst wijken de eerdere ramingen niet significant af van de werkelijkheid op het terrein, aangezien half juli, toen er heel wat fruit aan de bomen hing, reeds rekening werd gehouden met de negatieve effecten van hoge temperaturen en droogte.

De bijgewerkte gegevens duiden op kleine maten en de opbrengst van klasse I zomerrassen wordt nu geraamd op minder dan 40% van de totale oogst, terwijl dat in een normaal jaar gemiddeld 50% is.

Bij de klasse I maten bestaat ongeveer 45% uit de kalibers 60-65, tegenover 28% vorig jaar en ongeveer 20% in meer succesvolle jaren. 

"Dit is een zeer zorgwekkende situatie. Dit jaar hadden we meer dan ooit een meevaller nodig, maar in plaats daarvan moeten we opnieuw beginnen problemen op te lossen. Helaas zijn de teeltkosten niet recht evenredig aan de grootte van het fruit en daarom is het noodzakelijk om ook de kleinste maten optimaal te kunnen benutten om de inkomsten te verzekeren", zegt Gianni Amidei (zie foto), voorzitter van OI Pera.

In dit verband heeft OI Pera ook onderzoek laten doen aan de Universiteit van Bologna met als doel zicht te hebben op de teeltkosten na de stijging van de grondstofprijzen.

De teeltkost per hectare overschrijdt vandaag ruimschoots de drempel van € 20.000 voor Abate-peren in de provincies Ferrara en Modena. Dat is ongeveer € 3.000 meer dan vóór de recente prijsverhogingen, toen de kost evenwel ook al hoog lag.

De stijging van de teeltkost is bijna uitsluitend terug te voeren tot de stijging van de grondstofkosten, met +80% wat energiekosten betreft en +35% voor gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Deze waarden zijn gemiddelden, maar in sommige gevallen wordt er zelfs een toename van 90% opgetekend.

Abate peren

"Het is duidelijk dat de kost per producteenheid afhankelijk is van de gemiddelde opbrengst per hectare. Is die normaal, dan bedraagt de teeltkost voor Abate Fetel ongeveer 90 cent per kilo voor alle product samen (klasse I + klasse II + niet bruikbaar product). De conclusie is helaas heel eenvoudig: de hoge teeltkosten per hectare, in combinatie met een lage opbrengst, een percentage verhandelbaar product dat onder het gemiddelde ligt en veel kleine maten zullen het heel moeilijk maken om een inkomen aan de telers te garanderen." 

"Toch moet ook dit gezegd: de kwaliteit van de peren is qua smaak en uiterlijk ondanks de kleine maten uitstekend. Het is op dat vlak de beste oogst sinds lange tijd. De weersomstandigheden hebben dus enerzijds gezorgd voor een lagere opbrengst, maar anderzijds ook voor een hogere Brix-waarde", besluit Amidei.

"We moeten de retail en de consument overtuigen van het feit dat de peren van dit seizoen niet alleen heel gezond zijn, maar ook erg smaakvol, want gelukkig heeft de maatvoering geen enkele invloed op de smaakkwaliteit."


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven