Greenyards jaarlijkse algemene vergadering:

Terugblik op voorbije boekjaar en (her)benoeming onafhankelijke bestuurders

Greenyards gewone algemene aandeelhoudersvergadering vond plaats op vrijdag 16 september 2022, onder het voorzitterschap van de heer Koen Hoffman, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Namens de Raad uitte hij zijn tevredenheid dat, ondanks een ongewoon jaar, Greenyard heeft laten zien dat het een betrouwbare partner blijft in en voor de volledige voedselwaardeketen. Het bedrijf maakte het voorbije jaar waar wat het beloofd had.

Een terugblik op het voorbije boekjaar
Co-CEO Hein Deprez startte met een terugblik op het voorbije boekjaar 2021/2022. Hij duidde waarom Greenyard als geen ander bedrijf kan inspelen op de waaier aan maatschappelijk ontwikkelingen en de voedingstrends van vandaag. Zo zijn consumenten steeds vaker op zoek naar een gezondere levensstijl, waar ‘close-to-crop’ en échte plantaardige voeding het uitgelezen antwoord op biedt. De pure kracht van planten, groenten en fruit, bieden een antwoord om op een gezonde en duurzame manier de groeiende wereldbevolking te blijven voeden.

Met die visie, die verder versterkt werd bij de introductie van Greenyards Strategie 2030, ziet de organisatie veel opportuniteiten in een markt die groeit naar een totale marktwaarde van meer dan $ 160 miljard tegen 2030. Daarbij blijven de categorieën in convenience en in (vriesverse en bereide) groenten en fruit belangrijke impulsen voor Greenyards verdere groei. De heer Deprez bevestigde dat de continue inspanningen om sterke relaties met zowel retailers als telers op globale schaal aan te gaan een belangrijke katalysator zijn voor de
groei. Ook verdere digitalisering en aandacht voor de juiste investeringen zullen hieraan blijven bijdragen.

De heer Marc Zwaaneveld, co-CEO, gaf aan dat Greenyard ook in deze wereldwijd uitdagende, economische omstandigheden zowel stabiliteit als wendbaarheid toonde. Het globale karakter van de organisatie, en haar transparant overleg met zowel telers, (logistieke) partners en klanten zorgden ervoor dat de organisatie in staat was om door de ongeziene macro-economische context te navigeren. Greenyard anticipeerde tijdig, en kon daardoor ook vroeg starten met acties om de impact van kostenstijgingen en inflatie beter te beheersen, onder meer ook door in de eigen operaties consequent in te zetten op efficiëntieverbeteringen. Ook vandaag, blijft dat erg belangrijk. Greenyard houdt de vinger aan de pols en analyseert grondig hoe de macro-economische context verder evolueert. De organisatie bouwt verder op haar unieke businessmodel met geïntegreerde samenwerkingen, met zowel telers als klanten. Dat, in combinatie met haar doelgerichte aanpak om in te spelen op consumenten- en maatschappelijke trends, zoals gezonde en gebruiksvriendelijke (convenience) producten, zorgt ervoor dat de omzet verder kan groeien. Hierdoor is de organisatie ook nu al sterk gewapend, én creëert ze een voorsprong voor wanneer de macro-economische omgeving opnieuw normaliseert.

CFO de heer Geert Peeters, lichtte de resultaten van het voorbije boekjaar toe en gaf de aandeelhouders een overzicht van de belangrijkste elementen en cijfers uit het recente jaarverslag, waaronder groeiende marges en een dalende schuldgraad. Die groei kwam er bovendien boven op de sterke resultaten van het jaar ervoor, en in een moeilijke macro-economische context. Hij benadrukte dat Greenyard de inflatie nauwlettend op de voet volgt om snel en wendbaar te kunnen reageren. Het bedrijf zal ook blijven investeren in de verdere opbouw van teler- en retailerrelaties door middel van een additionele CAPEX van €30 tot €35 miljoen in de komende drie jaren.

(Her)benoemingen in Raad van Bestuur
De aandeelhoudersvergadering keurden de eerder aangekondigde wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur goed. Dit heeft tot gevolg dat het mandaat van Ahok BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Koen Hoffman, als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap, werd hernieuwd voor een nieuwe termijn van 4 jaar tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering in 2026. Hij zal als onafhankelijke bestuurder de Raad van Bestuur blijven voorzitten.
Daarnaast keurden de vergadering de benoeming van Alro BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Gert Bervoets, als nieuwe onafhankelijke bestuurder, voor een termijn van 4 jaar, goed. Hij wordt benoemd in
opvolging van mevrouw Hilde Laga, die vrijwillig ontslag heeft genomen als onafhankelijke bestuurder met ingang van 16 september 2022. Namens de Raad van Bestuur bedankte de Voorzitter mevrouw Laga voor haar inzet als bestuurder sinds haar aanstelling in 2014.

Met ingang van 16 september 2022 wordt bestuurder Alychlo NV vertegenwoordigd door mevrouw Els Degroote. Zij zal mevrouw Laga opvolgen als lid van het Auditcomité. De andere voorgestelde besluiten werden eveneens tijdens de vergadering door de aandeelhouders goedgekeurd. De volledige presentatie, en de integrale versie van de notulen van de gewone algemene
aandeelhoudersvergadering worden beschikbaar gesteld op Greenyard’s website.

Voor meer informatie:
Dennis Duinslaeger
Greenyard
+32 15 32 42 49
Dennis.duinslaeger@greenyard.group       
www.greenyard.group     


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven