medFEL publiceert ramingen areaal meloenen

Op dinsdag 11 mei hield medFEL een webinar* waarin de ramingen werden gepresenteerd voor de aanplant van meloen in Marokko, Frankrijk en Spanje. Samengevat blijft het meloenareaal in Marokko stabiel, is er een lichte daling van het meloenareaal in Spanje en een stijging in het zuidoostelijke deel van Frankrijk.

Marokko
Stabiliteit van de arealen in Kenitra voor de gele Charentais met 120 ha en in Agadir voor de groene Charentais met 14 ha. Een lichte daling van het areaal voor Dakhla met -20 hectare, d.w.z. een totaal van 200 hectare. De arealen in Marrakech zijn met 25 hectare uitgebreid, d.w.z. in totaal 1025 hectare (waarvan 46% glasmeloenen en 90% groene Charentais).

De aanplant van Marokkaanse oorsprong wordt voortgezet en loopt nog in de hele maand mei door, maar in kleinere hoeveelheden dan in maart en april, aangezien er nog slechts 300 hectare open veld over is. Op te merken valt dat de opbrengsten in het voorseizoen lager waren dan verwacht, wat verklaart waarom er gedurende vele weken geen productie was.

Spanje
Het areaal voor Almeria is stabiel gebleven met 300 hectare groene Charentais die in kassen worden geteeld. Een lichte daling voor Sevilla, hoofdzakelijk voor late variëteiten, met 50 hectare minder, d.w.z. een totaal van 450 hectare.

Een daling met 200 hectare voor Murcia/Alicante, als gevolg van het seizoen 2020, hoofdzakelijk voor late aanplant om de overlap van de oorsprong Spanje/Frankrijk te vermijden, en dus een totaal van 3.900 hectare. Opvallend zijn de aangetaste aanplantingen en de vertraging bij het uitzetten van de gewassen als gevolg van het regenachtige en koude weer in april. De vroegste teelten komen dus begin mei geleidelijk op gang, maar op de volgende percelen is de productie tot eind mei heterogeen en gespreid. (De gegevens moeten worden gespecificeerd op basis van de weersomstandigheden in mei).

Frankrijk
Over het algemeen gunstige weersomstandigheden voor de aanplant, waarbij sommige percelen te lijden hebben gehad van de koudegolf en de vorstperioden voor de vroege rassen, die weinig dekking boden omdat de aanplant aan de gang was, maar weinig directe gevolgen hadden en dus geen gevolgen hadden voor de eerste oogsten. De prognoses met betrekking tot de hoeveelheden zullen afhangen van het weer en de omstandigheden van de vruchtzetting van de gewassen. De Franse meloen van de beschermde warme teelt zal half mei op de markt zijn, eind mei uit onverwarmde teelt en de oogst van gewassen onder tunnels is gepland voor begin juni.

De prognoses voor het zuidoosten wijzen op een toename met 250 hectare in 2021, hoofdzakelijk in de Camargue, d.w.z. 5.650 hectare, met een toename van het aantal kassen. Stabiele arealen voor het gebied Centre-West met 3.500 hectare waarvan 10 hectare kassen. Ook het zuidwesten is stabiel met 2.400 hectare, waarvan 30 hectare kassen. Het totale Franse meloenareaal komt op 11.650 hectare.

De gegevens voor Frankrijk zullen waarschijnlijk veranderen zodra de aanplant is voltooid.

Over AIM
De AIM, die in 2009 is opgericht, verenigt bijna 300 telers, producenten-verladers en verladers in de sector. Zijn missie bestaat erin de spelers voor, tijdens en na het seizoen te verenigen, te vertegenwoordigen, te informeren en te ondersteunen op de volgende gebieden: commercieel, technisch, communicatie en promotie. In 2020 hebben de AIM-marktdeelnemers bijna 80% van de geoogste meloen uit Frankrijk in de handel gebracht.

*Tijdens de tweede editie van de medFEL-dinsdagen op 11 mei zijn de plantvooruitzichten voor 2021 voor Charentaismeloen uit Marokko, Spanje en Frankrijk bekendgemaakt. Een enquête van de Association Interprofessionnelle Melon (AIM) bij de marktdeelnemers van de sector, de zaadtelers en de technici van elk teeltgebied. Een webinar onder leiding van Olivier Masbou, journalist, persagentschap Socopag, met Myriam Martineau, voorzitter van de AIM, Marion Mispouillé, coördinator van de AIM en Jérôme Jausseran, communicatiemanager van de AIM.

Klik hier om de herhaling van het webinar over de plantvoorspelling voor meloenen te bekijken.

De Europese perzik- en nectarinevoorspellingen zullen op 25 mei worden meegedeeld tijdens de derde en laatste bijeenkomst van de medFEL-dinsdagen.


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss LinkedIn

© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven