Franse kiwi-zwendelaars veroordeeld tot 6 maanden cel en € 50.000 boete

Het vonnis van de vierde rechtszaak over het omkatten van kiwi's naar Franse oorsprong is uitgesproken door de correctionele rechtbank van Montauban. Het BIK, de Coordination Rurale, de Confédération Paysanne, de FNPF, Gefel en Interfel hebben zich in deze zaak allemaal als burgerlijke partij aangesloten. Het uitgesproken vonnis is zwaar en weerspiegelt de betekenis van de gepleegde daden.

Door het omkatten van kiwi's naar Franse oorsprong kunnen fraudeurs de waarde van kiwi's opvoeren door ze onder een valse Franse herkomst op de markt te brengen. De resultaten van het onderzoek van DGCCRF dat in maart 2019 is gepubliceerd, hadden dergelijke handelswijzen van sommige deelnemers aan het licht gebracht. De schade die aan Franse telers wordt toegebracht is aanzienlijk en het doel is om een ​​einde te maken aan dergelijke praktijken.

Omkatten heeft aanzienlijke impact op Franse kiwi's
Deze zaak vertegenwoordigt de grootste fraude op het gebied van  het omkatten van kiwi's die is vastgesteld door het DGCCRF-onderzoek, waaruit blijkt dat er wordt geschat dat tussen januari 2015 en december 2017 2.991.625 kg kiwi's zijn gekocht en omgekat door de beklaagde, de heer Hecht. Volgens schattingen van het BIK zijn de kiwi's afgezet tegen een prijs die gemiddeld 39% onder de waarde van de Franse kiwi ligt en vervolgens tegen een prijs die 34% onder hun waarde ligt aan een bijna unieke klant afgezet (volgens de prijsopgaven van RNM op het moment van verzending op de groothandelsmarkten van Zuidwest-Frankrijk).

Consumenten bedriegen en telers schade berokkenen
Met het vonnis erkent de correctionele rechtbank dat de gepleegde feiten ernstig zijn, zeker gezien de omvang van de fraude (minimaal 3.000 ton in het afgelopen 2,5 jaar), de schade aan de kiwimarkt (verlies van consumentenvertrouwen in de herkomst, aangegeven op producten) en de schade voor Franse kiwitelers (oneerlijke concurrentie, aanzienlijke financiële schade als gevolg van de daling van de Franse kiwiprijzen, ontmoediging van telers die minder in hun teeltbedrijven investeerden).

Omdat de herkomst van verse groenten en fruit bij Franse consumenten een bepalende aankoopfactor is, brengt dergelijke fraude de authenticiteit en waarde van de Franse herkomst van kiwi's in diskrediet. Het ondermijnt de acties die het BIK en andere burgerlijke partijen jarenlang hebben ondernomen om Franse kiwi's onder consumenten te promoten.

Dit veroorzaakt schade voor telers die op twee manieren: Ten eerste, op het moment dat teleurgestelde consumenten zich afkeren van Franse kiwi's, die het resultaat zijn van een jaar lang hard werken en langdurige toewijding (een kiwiboomgaard kan meer dan 20 jaar produceren). Ten tweede op het financiële vlak, want deze omkatpraktijken resulteren in lagere kiwiprijzen en lagere vergoedingen voor telers.

Sinds de publicatie van het DGCCRF-onderzoek en de afschrikkende impact ervan op de sector duidelijk is geworden, is de prijs die aan de telers betaald wordt met meer dan 60% gestegen. Het BIK schat dat het verlies voor telers als gevolg van deze frauduleuze praktijken meer dan 88 miljoen euro bedraagt voor de 3 oogsten die in het onderzoek zijn meegenomen. Dit komt op 1.265 ha kiwiboomgaarden die hadden kunnen worden geplant.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss LinkedIn

© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven