Spruitkoolstokken als grondstof voor papier en karton

Spruitkoolstokken hebben het potentieel om gebruikt te worden als grondstof voor papier en kunststoffen blijkt uit een Vlaams onderzoeksproject. Voorwaarde is wel dat de industrie deze reststroom jaarrond kan gebruiken en waarbij er voldaan is aan de gevraagde kwaliteitseisen. Het inkuilen van gehakselde spruitkoolstokken kan hiervoor een oplossing zijn. 

In 2020 werd er net geen 3000 ha spruitkool aangeplant in Vlaanderen. Een stijging van zo’n 17% tegenover 2019. De spruiten vormen ongeveer 38% van de plant. Hierdoor bestaat 62% van het totale spruitkoolareaal uit een reststroom. Vlaamse landbouwers produceerden dus zo’n 64 000 ton spruitkoolstokken in 2020. Een aanzienlijke hoeveelheid die nu voornamelijk wordt ingezet als bodemverbeteraar of veevoeder. Binnen de biogebaseerde economie zien we andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld in papier of kunststof. Om dit mogelijk te maken, moeten enkele voorwaarden voldaan zijn. We lichten deze graag toe.

Een potentieel nieuwe keten voor het landbouwbedrijf  
Het onderzoek naar de exacte samenstelling en ideale toepassingen van de spruitkoolstokken staat momenteel nog in zijn kinderschoenen. Inagro werkt daarom samen met verschillende partners uit de industrie. Een papierproducent bekijkt de mogelijkheden van de vezels voor papierproductie. Tectero is actief in de oleochemie en gaat na welke waardevolle componenten aanwezig zijn in het sap en Universiteit Gent zorgt voor analyses van zowel sap als vezel. Inagro zet zich in voor het rondkrijgen van de logistiek, het bepalen van de rendabiliteit en het uitbouwen van de keten. Voor de toekomst hopen de partners op duurzame samenwerkingsverbanden die zullen leiden tot succesvolle valorisatie én extra inkomsten voor het landbouwbedrijf.

Aanpassen van de oogstmachine als noodzakelijke voorwaarde
Spruitkoolstokken apart opvangen tijdens de oogst is van cruciaal belang om nieuwe toepassingen mogelijk te maken. Momenteel is dit bij de meeste oogstmachines nog niet mogelijk, waardoor de stokken tijdens het oogsten gehakseld worden en achterblijven op het land.
Aanpassingen aan de plukmachine zijn dus noodzakelijk. Tumoba en Deman beschikken over 2- en 4-rijige machines waarvan een tweede transportband en opdeling van de bunker in twee compartimenten het mogelijk maken om spruitkoolstokken op te vangen. Deze wijzigingen vragen een investering van €25 000 tot €30 000.Hakselen en inkuilen als bewaarmethode
De oogst van spruiten piekt vanaf november, waardoor er op dat ogenblik een grote hoeveelheid spruitkoolstokken vrijkomt. Dit kan het gebruik van spruitkoolstokken in de industrie bemoeilijken, omdat de aanvoer van grondstoffen continu moet zijn doorheen het jaar. Ook uniforme kwaliteit van het materiaal speelt hierbij een belangrijke rol. Het vinden van een geschikte bewaarmethode is dus belangrijk.
Hakselen biedt in combinatie met inkuilen mogelijkheden om bederf van spruitkoolstokken en dus kwaliteitsverlies te vermijden. Het vrij natte materiaal kan goed aangedrukt worden, waardoor minder zuurstof in de kuil aanwezig is en het inkuilproces beter verloopt. Ervaring uit het verleden leert dat het inkuilen van volledige spruitkoolstokken of toevoegen van extra stromen zoals bietenpulp moeilijk is, want dit zorgt voor rotting in de kuil door de beperkte aandrukmogelijkheden.

Na vier maanden opvolging is de pH-waarde van de kuil gelijk aan of lager dan 4. We kunnen dus besluiten dat de kuil nog steeds zuur en dit in zowel de kuilen met en zonder inkuiladditief. De zure pH weerspiegelt het goede verloop van het inkuilproces.

Opvangen en inkuilen vormen een extra kost
Niet alleen het aanpassen van de oogstmachine vraagt een investering (zie hoger). Ook het opvangen van de spruitkoolstokken gaan gepaard met kosten. De tijd nodig om één hectare spruitkool te oogsten neemt toe met één uur en het brandstofverbruik stijgt met ongeveer 1,5 L. Rekening houdend met alle parameters kost het oogsten van spruitkoolstokken €23/ton. Indien spruitkoolstokken ingekuild worden, dient ook hier rekening gehouden te worden met extra kosten (manuren, brandstofverbruik, kuilmateriaal).  

Bron: Inagro 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven