Europese fysieke markten
Prijzenoverzicht (bron: NEPG):

België
Marktbericht Fiwap/PCA: 
Industrieaardappelen: zeer weinig vraag naar zeldzame rassen. Hoewel veel handelaren een koopprijs bepalen, zijn ze niet actief op zoek naar partijen. De waargenomen transacties hebben voornamelijk betrekking op overtollige tonnen. Ook het aanbod is zeer beperkt, al worden er ook partijen met ongecontroleerde kieming aangeboden. De levering van de partijen op basis van een contract gebeurt doorgaans op tijd. 

Fontane, Challenger, Bintje: prijzen van tussen de  2,00 en de 2,50 €/q, met als meest gehanteerde prijs 2,00 €/q. Voor sommige rassen (Bintje, Markies etc.) en partijen van hogere kwaliteit (voor de industrie of om frites van te maken) zijn de prijzen (aanzienlijk) hoger.

Termijnmarkt
EEX in Leipzig (€/q) Bintje, Agria en aanverwante industrierassen, 40 mm, min 60% 50 mm:

Nederland
Onveranderde trends en situaties op de Nederlandse markten. December blijft (zeer) rustig. Tijdens de kerstvakantie zal het een en ander worden gedaan aan onderhoud van de apparatuur en de productielijnen.

De industriële activiteit stopt waarschijnlijk grotendeels in de weken 52 en 53. De onzekerheid blijft ook in het nieuwe jaar bestaan. Zullen de vaccinatiecampagnes een reëel en onmiddellijk effect hebben op de terugkeer naar het 'nieuwe normaal' voor de verschillende markten? De heropening van hotels, restaurants, cafés en verkooppunten is van levensbelang voor de markt voor verse aardappelchips en de verkoopkanalen voor diepvriesproducten (Europese retail en grote export).

Over het algemeen lopen de contracten met de industrieën af en gaan de overtollige tonnen naar alternatieve markten (vlokken en vee) voor prijzen van tussen de 2,00 en de 3,00 €/q.

Op de versmarkten gaat alles nog steeds goed. De export gaat beter dan verwacht, met zendingen naar Afrika in combinatie met uien, en naar het Caribisch gebied, met telersprijzen tussen de 5,00 en 6,50 €/q. De levering van verse aardappelen gaat nog steeds beter dan hoe het ging in 'normale tijden'. Op middellange termijn zullen de prijzen ook afhangen van een eventuele 'gedwongen' aanvoer, wanneer de kieming in de magazijnen niet goed onder controle is gehouden.

Frankrijk
Industrie: vrijwel geen aankopen door handelaren. De prijzen zijn stabiel en liggen tussen de  2,00 en de 2,50 €/q, afhankelijk van het ras en de kwaliteit, voornamelijk voor overtollige tonnen uit contracten.

Er zijn echter aankopen gedaan door tussenpersonen tegen hogere prijzen (van tussen de 4,00 en de 6,00 €/q). Ook is er een sluiting van de lopende lijnen gaande of gepland voor het einde van het jaar. Er zijn bovendien enige vertragingen bij de levering van contracten geconstateerd.

Voor Innovator en Russet liggen de prijzen rond de 3,00 €/q.  De situatie op de versmarkten is buitengewoon rustig. Er zijn kansen voor de aardappelen van zeer hoge kwaliteit, maar tegelijk is de situatie veel ingewikkelder voor de aardappelen van gemiddelde of lage kwaliteit.

De export wordt gedomineerd door Spanje, terwijl Italië, Portugal en de oostelijke landen terugzakken. De telersprijzen variëren en liggen tussen de 10,00 en de 13,00 €/q voor de gele rassen en tussen de  15,00 en de 17,00 €/q voor de rode rassen. 

Industrieaardappelen, bulk, voor export, excl. btw, Nord Seine, €/qt, min - max (gem) (RNM):

Industriële activiteit (bron: GIPT): de Franse fabrieken hebben tussen 1 juli en 31 oktober 381.000 ton aardappelen verwerkt. Dit is een afname van 8,5% in opbrengstgrootte (36.000 ton) ten opzichte van die van 2019. 77% van deze aanvoer is via contracten gerealiseerd.

Duitsland
Versmarkt (vroege en halfvroege aardappelen): de prijzen voor vastkokende aardappelen blijven ongewijzigd: 10,83 €/q (10,83 €/q vorige week). Dat geldt ook voor zetmeelaardappelen: 10,17 €/q (10,17 €/q vorige week). De vraag is normaal.

Er zijn partijen met beschadigingen ontdekt, de partijen van middelmatige tot slechte kwaliteit gaan rechtstreeks naar biogas, vlokken of vee.

Bij de schillers gaat het minder goed, terwijl de verkopen op het teeltbedrijf juist beter gaan.

Op die naar verre bestemmingen als Afrika en Azië na, is sprake van rustige exportactiviteiten.

Industriemarkt: stabiel en zonder veranderingen. Leveringen op basis van contracten hebben de voorkeur. De prijzen liggen rond de 3,50 €/q voor de Innovator/Agria, zijn ongewijzigd voor Challenger/Fontane en liggen voor die rassen rond de  3,00 €/q. De prijzen zijn stabiel voor chips/frites-rassen en liggen tussen de 5 en de 8,00 €/q. De productie van aardappelschijven en chips/croustilles is zeer actief.

Op de aardappelchipsmarkt is sprake van een goede vraag naar langere rassen (Innovator & Co), met name bedoeld voor de fastfood-restaurants.

* Als er niet op de velden wordt gewerkt, moet 1 €/q aan sorteerkosten van de prijs afgehaald 

Biologische aardappelen: de telersprijzen blijven ongewijzigd en liggen rond de  41,00 €/q (alle rassen en markten samen), onderhandelbare prijzen.

Groot-Brittannië
Prijzen op de markt met zeldzame soorten (alle rassen samen): voor de week die eindigt op 18-11: 11,52 £/q, 12,67 €/q.

Voor meer informatie:
FIWAP
www.fiwap.be