De jaarlijks terugkerende temperatuur- en neerslagrecords bevestigen eens te meer dat de opwarming van de aarde een zeer reëel probleem aan het worden is, waaraan de landbouwwereld zich zal moeten aanpassen. Sinds enkele jaren wil Alliance Perlim Meylim anticiperen op deze klimaatverandering, door een aantal aanpassingen aan de boomgaard door te voeren, aanpassingen gepresenteerd door Luce Savian, Orchard Technical Engineer, Jessica Roussel, verantwoordelijk voor CSR en kwaliteit en Béatrice Chauffaille, communicatiemanager bij Alliance Perlim Meylim.

"We merken dat we op landbouwniveau momenteel sterk worden beïnvloed door een aantal klimatologische gevaren, met name gekenmerkt door lange periodes van droogte, periodes met langdurige en intense regenbuien, periodes met hagelbuien die gevolgen hebben voor de bloesem en de groei van het kleine fruit, etc. Deze impact op boomgaarden heeft uiteraard gevolgen voor de afzet, waarmee bij de keuze van rassen rekening moet worden gehouden.”

Een doordachte rassenkeuze
De strijd tegen de opwarming van de aarde heeft voornamelijk betrekking op het aanpassen van de rassen in boomgaarden: “Diversificatie van de rassen is tegenwoordig van essentieel belang. Wij hebben gekozen voor rassen die resistent zijn tegen schurft om zo de behandelingen en de milieudruk op het ras te verminderen. Sommige rassen zijn veel gevoeliger dan andere voor klimatologische gevaren en ziekten.

Daarnaast is het belangrijk om rassen te selecteren waarvan de bloeiperiode samenvalt en die compatibele pollen hebben. Onderzoek naar het Golden Delicious-ras heeft ook een bloeivoortgang van 2,5 dagen per 10 jaar aangetoond (Bron: ORACLE - "Vooruitgang van het begin van de bloei van de Golden Delicious-appelboom in Angers"). We moeten er daarom vanuit gaan dat we de appelen steeds eerder zullen moeten oogsten.”

Verhoging van de efficiëntie van bestuiving dankzij de aanwezigheid van bestuivers
Alliance Perlim Meylim heeft ook gebieden ingericht waar honingbijen op af komen. Om de efficiëntie van de bestuiving te bevorderen zijn in die gebieden bijenkasten in boomgaarden opgehangen. Verder zijn er voor educatieve doeleinden en observatiedoeleinden insectenhotels en plekken voor 'wilde' bestuivers ingericht. Op die manier is het gedrag van insecten beter te bestuderen. Dit alles past ook prima bij het feit dat Perlim als Bee Friendly is gecertificeerd.

Irrigatie, een essentiële parameter tijdens droge periodes
Op dit moment wordt meer dan 95% van de oppervlakken van Alliance Perlim Meylim geïrrigeerd. “Irrigatie is een heel belangrijk punt, want in Limousin hadden we geen toegang tot het verkregen water. Er moest dus veel werk verzet worden om water naar de boomgaarden te kunnen brengen. Dankzij de nodige inspanningen is het ons echter gelukt om een druppelirrigatiesysteem op te zetten. Voor de regio is dit een grote stap voorwaarts.”

Bovendien is irrigatie in het kader van de specificaties van de BOB Pomme du Limousin een zeer 'gecontroleerde' parameter. "Volgens die specificaties moeten we op 31 augustus of uiterlijk 15 dagen vóór de oogst stoppen met irrigeren."

Effectieve bescherming tegen hagelbuien
Nu de klimaatverandering veel latere en intensere hagelbuien veroorzaakt, heeft Alliance Perlim Meylim alle boomgaarden bedekt met zogeheten 'hagelnetten'. "We doen dit al sinds de jaren 90, want in die tijd kregen we ongeveer tien jaar lang elk jaar tot een dag vóór de oogst te maken met hagelbuien. Daarmee zijn we gegarandeerd de meest bedekte regio van Frankrijk, omdat deze regio erg vatbaar is voor hagelbuien.”

Bescherming tegen vorst is voortaan noodzakelijk
Hoewel de boomgaarden niet elk jaar door vorst worden getroffen, kunnen de gevolgen voor de oogst rampzalig zijn.

Aangezien sommige boomgaarden zich in zeer vorstgevoelige gebieden bevinden, heeft Alliance Perlim Meylim besloten al die gebieden te gaan beschermen. “We bevinden ons in een regio met een zeeklimaat met temperatuurverschillen de laatste jaren steeds groter zijn geworden. Niet voor niets hebben we steeds vaker last van vorst. Een goede bescherming van onze boomgaarden is daarom voortaan noodzakelijk.”

Bescherming tegen extreme hitte
Hoewel vorst en hagelbuien een boomgaard en een gewas in de winter volledig kunnen vernietigen, kan extreme hitte in de zomer net zo erg zijn. “Om verbranding als gevolg van extreme hitte tegen te gaan, brengen we talkpoeder aan op zomerfruit. Dit dunne witte laagje verlaagt de temperatuur van het fruit en voorkomt dat de zon het fruit verbrandt.”

De boomgaard en de omgeving
De BOB-appel Limousin zegt veel over Alliance Perlim Meylim, die appelen teelt in zorgvuldig geselecteerde boomgaarden. "We werken ook met jonge boomgaarden, een diverser aanbod aan rassen, beschermen die boomgaarden tegen de verschillende weersomstandigheden en schenken veel aandacht voor de locatie van onze boomgaarden.

We willen graag doorgaan met het telen van Golden Delicious-appelen van perfecte kwaliteit, zonder daarbij rekening te hoeven houden met de beperkingen die de opwarming van de aarde met zich meebrengt. Dit maakt dat we op een inventieve, innovatieve manier met (de bescherming van) onze boomgaarden moeten omgaan. Daarbij is het van belang niet alleen aan de boomgaard zelf, maar ook aan de omgeving van de boomgaard te denken.”

Behoud van de biodiversiteit om het ontstaan van plagen te voorkomen
De steeds milder wordende winters zorgen ervoor dat het lastiger wordt om het ontstaan van plagen te voorkomen. Naast het risico op het ontstaan van plagen van ongedierte waarmee we bekend zijn, bestaat er ook een risico op het ontstaan van plagen met nieuwe soorten ongedierte.

"Om de toename van de kans op het ontstaan van plagen te kunnen beheersen en tegelijkertijd het gebruik van fytosanitaire producten zoveel mogelijk te beperken, is het van essentieel belang om de biodiversiteit te behouden en van teelthulpmiddelen gebruik te kunnen blijven maken.

In het kader hiervan zijn we daarom ook ecologische verbindingszones aan het ontwikkelen, heggen aan het planten en nestkasten in boomgaarden aan het hangen om roofdieren als vogels en vleermuizen aan te trekken. We doen er alles aan om een ​​uitgebalanceerd ecosysteem te creëren dat kans op het ontstaan van plagen helpt verminderen.”

 

Behalve de maatregelen die zijn getroffen om te kunnen anticiperen op klimaatveranderingen, houdt Alliance Perlim Meylim zich, als onderdeel van het MVO-beleid, bezig met allerlei maatschappelijk verantwoorde acties. Denk daarbij aan de keuze om te werken met volledig recyclebare verpakkingen voor alle door een lokale partner geteelde appelen, de implementatie van het op mechanische wijze onkruid wieden op alle percelen en het aansporen van alle telers om een HEV-certificering te behalen.

Voor meer informatie: 
Luce Savian
Alliance Perlim Meylim
Vaste telefoon: +33 555 25 29 45
Mobiele telefoon: +33 676 973 149 
luce@perlim.com 

Jessica Roussel
Vaste telefoon: +33 555 252 937
jessica@perlim.com  

Béatrice Chauffaille
Vaste telefoon: +33 555 252 930
beatrice@perlim.com   
www.perlim.com  
www.alliance-perlim-meylim.fr   
Ook actief op: