In de Europese Raad is op 19 oktober jongstleden unaniem voor gestemd om de nieuwe bio-verordening in te laten gaan op 1 januari 2022.

Overgangstermijnen
Ook alle overgangstermijnen die eerder zijn gecommuniceerd met de Verordening (EU) 2018/848 , schuiven hiermee allemaal 1 jaar op.

Zodra de verordening is gepubliceerd door het Europese parlement, publiceert Skal Biocontrole deze ook op haar website.

Voor meer informatie: info@skal.nl en www.skal.nl