Arno van Dongen, Van Oers United

"Wij verwachten 30 procent van onze percelen in Afrika niet te kunnen oogsten"

Terwijl in veel Europese landen de lockdown-periode verlengd wordt, gaan de winkels in de Chinese stad Wuhan weer open. In december werd daar de eerste besmetting met het coronavirus vastgesteld. De stad werd daarna zwaar getroffen door het virus en ging wekenlang op slot. 

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers deze week van start
Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn vandaag bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de vereniging voor gemeentelijke directeuren in het sociaal domein Divosa een ondersteunend pakket voorbereid dat gemeenten in staat stelt zelfstandige ondernemers in nood snel te ondersteunen.

Gift of lening
Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis het inkomen de komende 3 maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal 3 maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift. Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling. De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020. Zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen 4 weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Snelle procedure
In vergelijking tot de Bbz bevat de Tozo versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure. Een aanvraag voor de Tozo wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen 4 weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken. De zelfstandig ondernemer moet bij de aanvraag verklaren dat zij verwachten dat als gevolg van de coronacrisis hun inkomen de komende 3 maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit doorgeven aan de gemeente. De versoepeling houdt in dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming.

Criteria
De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers, die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken. Daarnaast moeten aanvragers voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt. Verder moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd.

NOW
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), een andere regeling die zorgt dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, is naar verwachting over enkele dagen gereed. Een zelfstandige ondernemer met personeel kan voor zijn loonkosten een tegemoetkoming aanvragen in de NOW-regeling.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft vrijdag 27 maart de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer hebben de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Sectoren die nu in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging, reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont. Ondernemers kunnen tot en met 26 juni 2020 aanvragen

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.

Nederlandse ondernemers kunnen vanwege de economische gevolgen van corona een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor uitzonderlijke financiële steun van het kabinet via de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) of extra ondersteuning voor zzp’ers. Ook kunnen bedrijven een beroep doen op de diverse belastingmaatregelen en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten.

Ondernemers melden zich voor de verruimde kredietregelingen bij hun kredietverstrekker zoals een bank. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld. Richtlijnen voor winkels zijn te vinden bij de brancheorganisaties. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Handel:

Arno van Dongen, Van Oers United
"Wij verwachten 30 procent van onze percelen in Afrika niet te kunnen oogsten"
Door de gesloten grenzen in Europa is er in veel landen een tekort aan arbeidsmigranten om groente en fruit te plukken. Daardoor staat de levering van verse groenten onder druk. Ook in Afrika hebben ze last van de coronamaatregelen. "Wij verwachten dit jaar 30 procent van de percelen sperziebonen in Marokko en Senegal niet te kunnen oogsten", zegt ceo Arno van Dongen van Van Oers United. "Dat zal hier en daar wel kunnen leiden tot tekorten." 

Luc Vanoirbeek, VBT
"Coronacrisis is rollercoaster voor AGF-sector"
Door de sluiting van de horecazaken zijn er van bepaalde soorten groenten en fruit overschotten, terwijl telers vorige week nog moeite hadden met de rekken te vullen voor hamsteraars. “Veel mensen hebben nu een voorraad ingeslagen, dus komen ze niet meer winkelen. Het is een echte rollercoaster, maar we kunnen niet meer doen dan zorgen dat alle winkels voortdurend zijn gevuld", zegt Luc Vanoirbeek, algemeen secretaris van VBT in een reportage van VRT NWS. 

Aanvoer Spaanse producten verloopt moeizaam

Sluiting van de horeca is een drama voor Zeeuwse streekproducten
Nog 300.000 flesjes fruitsap heeft Gert Jan Hiel staan. Hij raakt ze aan de straatstenen niet kwijt. ,,Ik verkoop bijna alles aan de horeca. Die afzetmarkt is nu weg. Ik hou mijn hart vast.” De corona-uitbraak, gevolgd door sluiting van de horeca, is een drama voor Zeeuwse producenten van streekproducten.

Europa: vraag naar Marokkaanse groenten en fruit stijgt fors
Marokkaanse groenten en fruit blijven veelgevraagd in Europa, ondanks de actuele situatie als gevolg van het coronavirus. In de afgelopen dagen is de vraag naar groenten en fruit uit Marokko zelfs sterk gestegen. Volgens Lahcen Aderdour, voorzitter van de vereniging van producenten en exporteurs van fruiten en groenten in Marokko, komt dat doordat de productie in Spanje sterk is gedaald. Het Zuid-Europees land heeft volgens Aderdour de Europese markt in handen. Wanneer de productie er daalt, hebben Europeanen geen andere keuze dan Marokko. 

Retail:

37,5% extra verkoop voor Belgische supermarkten in week 16-22 maart
De verkoop in de Belgische supermarkten is tijdens week 12 van dit jaar, van 16 tot 22 maart, met 37,5% gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De stijging is goed voor een extra verkoop van 94 miljoen euro in vergelijking met dezelfde week vorig jaar. De stijging is wel minder uitgesproken dan die tegenover de week ervoor, toen er een stijging van 45% was.

België: toch weer promoties en kortingen in de supermarkt
Er komen toch opnieuw kortingen en promoties in de Belgische supermarkten. Minister van Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) werkt aan een regeling om het verbod op te heffen. Tijdens het weekend was er op sociale media ophef ontstaan over de sterk gestegen prijzen van sommige producten. 

Franse supermarkten doen aan ‘voedselpatriottisme’
Om Franse groente- en fruittelers te steunen, hebben grote Franse supermarktketens toegezegd buitenlandse import te mijden ten gunste van nationale producten. Dat meldt The Guardian. Groente- en fruittelers uit Frankrijk zijn zwaar getroffen door een regeringsbesluit dat openluchtmarkten verbiedt. Volgens de Franse Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) doen alle grote supermarktketens mee met het ‘voedselpatriottisme’, inclusief Carrefour, Leclerc en Intermarché. "Ze stappen over op Franse producten. Buitenlandse producten in de schappen worden verkocht, maar er zullen geen producten van buiten Frankrijk worden bijgevuld."

Oostenrijk verplicht mondmaskers in supermarkt
Bezoekers van Oostenrijkse supermarkten worden deze week verplicht om een beschermend gezichtsmasker te dragen. De maskers worden waarschijnlijk vanaf woensdag uitgedeeld en zijn vanaf dan verplicht. Volgens Kurz is de kwaliteit van de maskers wel lager dan die in de medische wereld. Het is de bedoeling dat Oostenrijkers de mondkapjes op middellange termijn ook op andere plekken in het openbaar moeten dragen. 

Hoe corona ons consumptiegedrag voorgoed verandert
Terwijl de corona-pandemie overal in Europa het economische leven verlamt, gaat het consumptiegedrag in een nieuwe fase in. Dat zegt Nielsen in een rapport. Vooral online shops moeten zich schrap zetten: zij staan onder hele zware druk. Tegelijk voorspelt Nielsen een blijvende verandering in onze manier van consumeren.

Albert Heijn sluit af en toe winkels om veilig vakken te kunnen vullen
Winkels van Albert Heijn (AH) zijn mogelijkerwijs de komende tijd overdag soms even dicht, zodat de vakkenvullers op verantwoorde wijze de voorraden kunnen aanvullen. Dat laat algemeen directeur Marit van Egmond van het supermarktconcern vrijdag in een e-mail aan de vaste klanten weten. 

Logistiek:

"Nog steeds files bij de grenzen"
Uitvoerige corona-grenscontroles hinderen het goederenvervoer met vrachtwagens aan de Europese grenzen. Aan veel grenzen in Europa staan enorme files die zorgen voor lange wachttijden. TLN houdt bij welke grensovergangen de langste wachttijden hebben. De beruchtste grensovergang bij Oostenrijk met Hongarije voert de lijst aan met een gemiddelde lengte van 20 kilometer, resulterend in tientallen uren wachttijd.

Groene rijstroken bij grensovergangen in Zwitserland
Het internationale goederenvervoer wordt niet beïnvloed in Zwitserland door de maatregelen en alle grensovergangen staan ​​open voor vrachtbewegingen. Bij sommige grensovergangen zijn ook groene rijstroken voor de invoer, uitvoer en doorvoer van medische producten, levensmiddelen, brandstofvoorraden en post.

Klik hier voor een overzicht van de grensovergangen die zijn uitgerust met groene rijstroken voor bepaalde goederen.

Grenzen in Slowakije weer open
Nadat het verkeer in Slowakije op 27 maart volledig vast leek te lopen vanwege de opstoppingen aan de Hongaarse grens, besloot Slowakije de grenzen te sluiten voor vrachtauto’s van meer dan 7,5 ton. Momenteel zijn de grenzen weer open, is al het vrachtverkeer toegestaan en is de situatie op de weg stabiel.

Italië verlengt schorsing rijverbod
Het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Vervoer heeft een decreet ondertekend dat de schorsing van het huidige rijverbod voor vrachtwagens met een maximale totale massa van meer dan 7,5 ton op buiten stedelijke wegen voor de komende twee zondagen, op 29 maart en 5 april 2020, verlengt. Voor voertuigen die internationaal transport uitvoeren, moet de opschorting van verkeersbeperkingen tot nader order worden gehandhaafd.

Interactieve kaart Europa beschikbaar
Het coronavirus treft heel Europa. Elke dag vergaart TLN nieuwe informatie uit het buitenland. Om een duidelijk, actueel en inzichtelijk overzicht te geven in de maatregelen die gelden voor het beroepsgoederenvervoer per land in Europa heeft TLN een interactieve kaart gemaakt waarin je per land kunt zien wat er speelt. Bekijk hier de kaart. 

Versoepeling rij- en rusttijden in Spanje en Denemarken
Vanaf 29 maart tot 12 april heeft Spanje de naleving van de rij- en rusttijdenregeling verder versoepeld.
In de periode van 26 maart 2020 tot en met 11 april 2020 heeft de Deense overheid een tijdelijke afwijking aangekondigd op de rij- en rusttijden wetgeving. Bekijk dit overzicht voor meer informatie.

"Transportsector herstelt pas weer in 2021"
2020 is een verloren jaar voor de Nederlandse transportsector. Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor de economische activiteit, maar het verschilt per sector in welke mate, wanneer en hoe bedrijven geraakt worden. De gevolgen zijn het grootst voor leisure, retail, de industrie en de transportsector. Die herstelt pas in 2021, zegt ABN AMRO in een sectorprognose.

Overige informatie:

En toen was er corona ...
Daar sta je dan als nieuwbakken directeur van één van de mooiste groente- en fruitcoöperaties van Europa (#coöperatiehoogstraten)", schrijft Hans Vanderhallen in zijn column op LinkedIn. Vol met ideeën over hoe je het wil aanpakken, hoe je de succesvolle evolutie van de laatste jaren wil gaan doortrekken. Je wil gaan focussen op kennis en expertise, je medewerkers van kortbij aansturen en enthousiasmeren en ze evalueren met meer nadruk op output dan op input. Je wil de stap zetten van een klassieke, logistieke afzetorganisatie naar een open kennisorganisatie. Kennis en expertise, het intern en extern delen ervan zou de motor worden van onze verdere groei …. en dan krijg je deze crisis in je nek gedraaid. Geen crisis omdat het product niet verkocht geraakt, geen crisis omwille van een gril van moeder natuur, geen crisis omwille van één of ander voedselveiligheidsprobleem, maar een crisis waardoor eensklaps de gezondheid van je collega’s en je leden je primaire doelstelling wordt. Klik hier om verder te lezen. 

#Foodheroes


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven