“Naar de effecten van led-groeiverlichting op de aardappelteelt is nog nauwelijks structureel onderzoek gedaan”, vertelt Roberto Miglino, Plant Pathologist bij HZPC Research in het Friese Metslawier. Daarom liet het bedrijf twee koelcellen door Nijssen ombouwen tot fytotrons voor research. De fytotrons worden ingezet voor onderzoek naar plant-pathogeen interacties en voor plantfysiologisch onderzoek.

De koelinstallatie biedt de mogelijkheid om de lucht in de fytotrons te koelen, te verwarmen, te drogen en te bevochtigen. Het brede bereik in temperatuur en luchtvochtigheid maakt het mogelijk om een groot aantal klimaatcondities na te bootsen. De kamers zijn voorzien van de Signify Dynamics groeiverlichting waarin elke kleur apart regelbaar is.

Lichtspectrum gekalibreerd op locatie
“We willen de invloed van het ledlichtsspectrum op de aardappelteelt onderzoeken”, licht Roberto Miglino toe. “Kunnen we planten sneller laten groeien of bloeien? Kunnen we de wortelvorming of de knolvorming stimuleren?” Dat vraagt een uiterst nauwkeurige regeling van de verlichting. Voor meer zekerheid in de onderzoeksresultaten heeft Signify de verlichting op locatie nogmaals gekalibreerd op een specifieke hoogte boven de planten. Zo is gewaarborgd dat de lichtintensiteit die aan de planten wordt geboden exact bekend is. Deze kalibratie is door Nijssen verwerkt in de besturing. Dat maakt het mogelijk om het spectrum uiterst precies aan te sturen en met grote nauwkeurigheid te loggen.

Verlichting geïntegreerd in regeling
De afdeling Automation van Nijssen heeft de Signify besturingsmodule gekoppeld aan de Nijssen besturing, zodat op hetzelfde scherm de klimaatcondities, het dag/nachtritme en de lichtintensiteit kunnen worden aangestuurd. De groeiverlichting is gemonteerd op hijsframes die in hoogte verstelbaar zijn. Op deze wijze kan de verlichting op constante afstand van het gewas worden gehouden.

Pathogeen onderzoek heeft fytotron nodig
Roberto Miglino zelf houdt zich met name bezig met plant-pathogeen interacties. “Het ontwikkelen van pathogeenresistente rassen is een belangrijke onderzoeksrichting voor HZPC. Veel van dit onderzoek vindt plaats in kassen, maar dat geeft de beste resultaten in de periode maart tot september. De rest van het jaar is de temperatuur en de hoeveelheid licht niet voldoende voor bepaalde plant-pathogeen proeven. Een lastiger probleem waar we tegenaan lopen is dat het in een kas onvoldoende mogelijk is om echt constante condities te realiseren. Voor het onderzoek naar pathogenen is dat cruciaal, want die gedijen bij specifieke omstandigheden. Zo vraagt poederschurft, veroorzaakt door het pathogeen Spongospora subterranea f. sp. subterranea bijvoorbeeld een temperatuur van 15-16 graden. Om temperatuur, luchtvochtigheid en verlichting tot achter de komma nauwkeurig geregeld te krijgen, heb je echt een fytotron nodig.”

Maatwerk koelinstallatie
De condities in de ruimtes worden gerealiseerd door een op maat gemaakte koelinstallatie op basis van twee Bitzer compressoren en de hele installatie wordt geregeld via het Nijssen Control System. Het voordeel van een op maat ontworpen koelinstallatie is dat alle instellingen van regelkleppen, condensor en compressoren zichtbaar zijn in de regeling. Ook worden alle parameters, zoals diverse drukken en temperaturen, in het koelcircuit real time gemonitord. Dat maakt het makkelijker om diagnoses te stellen en om het rendement en de werking van de koelinstallatie op afstand te optimaliseren.

Limousine onder de fytotrons
“Met deze set-up beschikken we over de limousine onder de fytotrons”, geeft Roberto Miglino aan. “In de onderzoeksfase heb je die ook echt nodig. En het feit dat er nog nauwelijks informatie beschikbaar is over de aardappelteelt onder ledlicht, betekent voor ons extra risico en onzekerheid. Daarom kiezen we nu voor maximale flexibiliteit in groeicondities. Ook werken we nauw samen met Signify. Signify heeft één lichtrecept-concept gedefinieerd voor aardappels. Dat gebruiken we als startpunt voor ons onderzoek. Als de optimale condities eenmaal helder zijn, dan zou je voor productiedoeleinden bijvoorbeeld een meer specifieke verlichting kunnen kiezen.”Voor meer informatie:
Nijssen 
Bio Science Park
Einsteinweg 3
2333 CC Leiden
T: 071 521 62 14 
E: info@nijssen.com   
W: www.nijssen.com