België: Overbruggingskrediet voor fruitsector in crisis

Boerenbond meldt dat het departement Landbouw en Visserij via het Vlaams landbouwinvesteringsfonds (VLIF) een tijdelijke waarborgregeling heeft uitgewerkt voor Vlaamse fruittelers die een overbruggingskrediet nodig hebben omdat ze in geldnood verkeren.

Eind april werd de hardfruitsector door federaal minister Ducarme erkend als sector in crisis. Het departement Landbouw en Visserij heeft via het Vlaams landbouwinvesteringsfonds (VLIF) een tijdelijke waarborgregeling uitgewerkt voor Vlaamse fruittelers die een overbruggingskrediet nodig hebben omdat ze in geldnood verkeren (onder voorbehoud van publiceren in het Belgisch Staatsblad). We geven in dit artikel uitleg bij de voorwaarden van dit krediet.

Na het sluiten van de Russische markt en de opeenvolgende klimatologische rampen zakte dit jaar de prijs van de peren in elkaar. Bij veel hardfruittelers zijn de reserves uitgeput. Neem in dat kader tijdig contact op met je kredietverlener om samen je persoonlijke situatie te bekijken en na te gaan welke oplossingen mogelijk zijn. Een aantal mogelijke oplossingen zijn uitstel van kapitaalaflossingen, (al dan niet tijdelijk) verhogen van bedrijfskapitaal of de recent goedgekeurde tijdelijke waarborg VLIF voor nieuwe kredieten met het oog op de verhoging van de werkingsmiddelen.

Variabele kosten overbruggen
De teler kan onder strikte voorwaarden en tegen een kleine kost een kredietwaarborg aanvragen bij de overheid. Op deze manier kan hij makkelijker toegang krijgen tot de tijdelijke overbruggingskredieten die bedoeld zijn om de operationele kosten van het lopende teeltjaar te overbruggen. Het kredietbedrag dat in aanmerking kan komen, bedraagt maximaal 50% van de operationele kosten.

Niet voor fruitbedrijven in structurele moeilijkheden
Bedrijven die tenminste twee derde van hun volledige opbrengst uit hardfruit halen, komen in aanmerking. Dit kan je aantonen op basis van de laatste beschikbare volledige boekhouding of het gemiddelde van de laatste vijf beschikbare boekjaren. Daarnaast moet je een lopend VLIF-dossier hebben, of kunnen aantonen dat je voldoet aan de voorwaarden om die steun te kunnen genieten.
Je bedrijf mag bovendien geen bedrijf in moeilijkheden zijn, dit wil zeggen dat er geen negatief eigen vermogen of geen opgezegde kredieten op het bedrijf mogen zijn. Dit klinkt misschien tegenstrijdig maar men voorziet deze kredieten uitdrukkelijk om bedrijven door de crisis te loodsen, niet om bedrijven te financieren die structureel in de problemen zitten. Verder moet je ook verklaren dat je het bedrijf nog minstens voor de looptijd van het krediet verder zal uitbaten. Ten slotte moet er, via je erkende kredietinstelling, een financiële analyse van het bedrijf aan de overheid bezorgd worden.

Financiële analyse nodig
De financiële analyse die gevraagd wordt omvat enkele verplichte onderdelen. Denk eraan dat je deze samen met je erkende kredietinstelling opmaakt.
Er wordt gevraagd naar een overzicht van het tijdelijk liquiditeitstekort en de vermogenstoestand van de aanvrager (solvabiliteit). De berekening van de jaarlijkse  operationele kosten, waar we het hoger al over hadden, kan gebaseerd zijn op een bedrijfseconomische boekhouding, een vennootschapsboekhouding of op een interne berekening op basis van de eigen gegevens over de sector en het bedrijf. Tenslotte moet je aantonen dat je in staat bent om de bestaande en nieuwe kredietlasten terug te betalen en moet de waarborgpositie mee gegeven worden.

Hoe steun aanvragen?
Men moet de steunaanvraag in via het E-loket (via de tegel Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, aanvraag tijdelijke waarborg). Dit kan zodra het ministerieel besluit gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad, de minister ondertekende het besluit immers al op 17 mei. Indienen kan tot en met 15 juli 2019.

De aanvraag gebeurt met tussenkomst van een erkende kredietinstelling. De verklaring of het document toont aan dat er een kredietaanvraag loopt en vermeldt gegevens over het gevraagde krediet (bedrag, looptijd, periodiciteit, rentevoet).

Gevolgen en kosten
Hou er rekening mee dat je gedurende de looptijd van de waarborg (maximaal drie jaar) geen nieuwe VLIF-steun kan aanvragen, tenzij je kan aantonen dat de terugbetaling van het krediet niet in het gedrang komt door je nieuwe investering. Hou er ook rekening mee dat er een bepaalde bijdrage verschuldigd is voor de waarborg. Deze hangt af van de looptijd en het gewaarborgd bedrag.

Conclusie
De overbruggingskredieten met overheidswaarborg kunnen voor een bepaalde groep fruittelers een antwoord bieden op de vraag naar liquide middelen om dit moeilijke jaar te overbruggen. Er zijn echter voorwaarden en kosten verbonden aan deze kredieten. Wij raden iedereen daarom aan om contact op te nemen met zijn kredietverlener om samen na te gaan welke de beste oplossing is voor jouw individuele situatie.

Er wordt momenteel, op vraag van Boerenbond, gewerkt aan twee bijkomende maatregelen in het kader van de erkenning als sector in crisis. Zo zullen de droogtedossiers van fruittelers prioritair afgehandeld worden. De uitbetaling zou eind augustus gebeuren. Ook wordt de mogelijkheid bekeken om VLIF aanvragen van fruittelers voorkeur te geven.

Bron: Boerenbond


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven