Geen algemene overeenstemming over afhandeling aardappelcontracten in België

De afgelopen weken hebben de Belgische landbouworganisaties een paar keer overlegd met Belgapom, de Belgische federatie van de aardappelverwerkende bedrijven en handel, om te proberen een oplossing te zoeken voor de problemen met de aardappelcontracten. De besprekingen verliepen zeer moeizaam en er is geen akkoord bereikt. Uit het overleg kwamen wel wat punten naar voren die benut kunnen worden in de afhandeling van de lopende contracten.

Omdat elk contract specifiek is en vaak gebaseerd is op een jarenlange relatie tussen koper en verkoper en omdat elke operator in de keten diverse commerciƫle partners kan hebben, is het niet mogelijk om vanuit de sector een uniforme regeling voor te schrijven. Tijdens het overleg bleek ook dat de problemen voor hectare contracten van een ander orde zijn, omdat hierbij een overeenkomst werd gesloten op basis van oppervlakte en niet op basis van tonnages. Verder zijn er een beperkt aantal specifieke gevallen waar afwijkingen bij het pootgoed vastgesteld en gerapporteerd werden. Hiermee moet effectief rekening gehouden worden bij de afrekening.

Voorstel voor richtlijn bij verhalen van tekorten
Tijdens de discussie werd de geleden schade omschreven als het volume van te weinig geleverde aardappelen, vermenigvuldigd met het verschil tussen de vrijemarktprijs en de contractprijs. Boerenbond roept leden op om aan afnemers die tekorten willen verhalen op de producent, te vragen om de volgende richtlijnen toe te passen:
Wanneer een volumetekort wordt doorgeschoven naar volgend jaar, moet hiervoor een nieuwe contractprijs voor bepaald worden. De contractprijs van 2018 geldt daarbij als een minimum.

Wanneer een volumetekort verrekend wordt, stelt Boerenbond de volgende interpretatie voor als invulling van het 'billijk aandeel in de geleden schade':het volumetekort wordt afgerekend naar rato van maximaal 50% van het verschil tussen de gecontracteerde prijs en de vrijemarktprijs van de oogst 2018. Het volumetekort wordt verrekend ten opzichte van 35 ton per hectare. Dit vereist een volledige transparantie van de producent.
Eventueel kan een combinatie gemaakt worden, waarbij een deel van het tekort verrekend en een ander deel doorgeschoven wordt. Boerenbond stelt dat aantoonbare gemaakte kosten als gevolg van beregening vergoed moeten worden tegen een vergoeding van 10 euro per ton wanneer een contract volledig geleverd werd.

Andere contractvorm in 2019
Omdat de aardappelopbrengst per hectare moeilijk vooraf in te schatten is, en om nieuwe problemen met leveringstekorten te vermijden, pleit de Boerenbond er voor om aardappeltelers voor oogstjaar 2019 de keuze te bieden tussen tonnen- en hectare contracten, of een combinatie van beide. Voor de aardappeltelers biedt een dergelijk systeem meer bedrijfszekerheid.

Bron: Boerenbond


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven