Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Minister Kamp reageert op slavernijcampagne asperges:

"Niet alle aspergestekers werden in het verdachtenbankje geplaatst"

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gereageerd op de Kamervragen van de leden Van Hijum en Koopmans (beiden CDA) over de advertentie “Hollandse asperges met een romige crème van moderne slavernij". De minister beaamt dat de campagne een initiatief is van de Rijksoverheid en geeft in de antwoorden aan dat de campagne niet met de aspergetelers is afgestemd.

Is dit een initiatief van de Rijksoverheid? Zo ja, waarom heeft de Rijksoverheid een dergelijk initiatief genomen? Wat is het doel van deze campagne?


Ja, dit is een initiatief van de Rijksoverheid. De campagne sluit aan bij de aanbeveling in de zevende rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel (NRM). De NRM geeft daarin aan dat het publiek meer kennis zou moeten hebben van aard en verschijningsvormen van mensenhandel, zodat het publiek daarmee een rol zou kunnen spelen bij de preventie, signalering en aanpak van mensenhandel. Uitbuiting is een vorm van mensenhandel. Uitbuiting buiten de seksindustrie is veelal nog onbekend.

In lijn met de aanbeveling van de NRM is een bewustwordingscampagne een van de actiepunten van de Task Force Mensenhandel, waarvan de termijn recent is verlengd tot en met februari 2014. Het belangrijkste doel van de Task Force is de bestrijding van mensenhandel door alle partijen die daar op een of andere manier aan kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld door het treffen van preventieve maatregelen, het alert zijn op signalen en het structureel bemoeilijken van het werk van mensenhandelaren.

Waarom is er voor gekozen de zeer suggestieve term moderne slavernij te gebruiken?

De term moderne slavernij wordt zeer regelmatig in de media gebruikt, zoals in de recente televisieserie “De Slavernij”, waar ook recente voorbeelden van uitbuiting aan de orde kwamen. De term geniet daarmee ook bredere bekendheid.

In hoeverre is deze advertentie afgestemd met de aspergetelers?

De advertentie is niet afgestemd met de aspergetelers.

Bent u zich ervan bewust dat deze advertentie ertoe kan bijdragen dat alle aspergetelers in het verdachtenbankje worden geplaatst? Waarom heeft u er dan toch voor gekozen?

Ik deel uw mening niet dat alle aspergestekers in het verdachtenbankje worden geplaatst. Het „recept‟ is bedoeld om de aandacht van de lezer te trekken en de daarbij gegeven uitleg over voorkomende situaties van arbeidsuitbuiting te lezen. In de tekst zelf gaat het overigens niet alleen over de aspergetelers, maar ook over de keukenhulp, seizoensarbeider en de fabrieksarbeider. Daarmee gaat het over bepaalde risicosectoren voor arbeidsuitbuiting, waaronder de land– en tuinbouw, horeca en de bouw.

Waarom wordt het geld voor deze campagne niet gestoken in een betere handhaving door de arbeidsinspectie?

Handhaving van arbeidsinspectie is een prioriteit van dit kabinet. Daarom wordt door de Inspectie SZW veel capaciteit en middelen ingezet om arbeidsuitbuiting te bestrijden. De Inspectie SZW treedt op tegen onder meer overtredingen van arbeidstijden, minimumloon en illegale tewerkstelling.
Signalen van mogelijke arbeidsuitbuiting worden via de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) doorgegeven aan het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM), waarna strafrechtelijk onderzoek kan worden verricht.
Ik ben voornemens om op 1 juli 2012 de boetes bij overtredingen van de arbeidswetgeving fors te verhogen en nieuwe instrumenten te introduceren, namelijk de preventieve last onder dwangsom en stillegging.

Bent u bereid om deze campagne te staken? Zo nee, waarom niet?

Ja, de campagne is op 2 december gestopt. De campagne was eenmalig.
Publicatiedatum: