Nadat de laatste definitieve cijfers van Frankrijk, Engeland en Nederland zijn vastgesteld, heeft de NEPG (North-Western European Potato Growers) de definitieve opbrengstcijfers van de 5 belangrijkste landen gepubliceerd: 25.314.000 ton. Dit is 11,2% minder dan vorig seizoen en ongeveer gelijk aan het 5-jarig gemiddelde.

Opmerkelijk zijn de hoge opbrengsten in Engeland, namelijk 50,1 ton p/ha, hetgeen 9% hoger is dan het 5-jarig gemiddelde. In aanmerking genomen dat het areaal met 8% is afgenomen, is de totale opbrengst lager dan vorig jaar. Naar aanleiding van de recente voorraadmeting van de VTA is het eerder bekendgemaakte oogst verwachtingscijfer naar beneden bijgesteld tot 53 ton per hectare.

De totale opbrengst en de actuele marktsituatie lijken tot op heden redelijk in balans. In het verdere verloop van het seizoen kan het ruime aanbod een extra stimulans vormen, waarvan de export van verse consumptie aardappelen kan profiteren. Dit kan, in combinatie met de reeds zeer goede export van verwerkt product buiten de EU, positieve vooruitzichten bieden in het nieuwe jaar.

De laatste vijf jaar is de vraag naar grondstof van de verwerkende industrie, met name in Belgiƫ, explosief toegenomen.

Daar waar de kwaliteit in de opslag over het algemeen als goed werd beschouwd, hebben met name de te hoge buitentemperaturen, meer problemen veroorzaakt dan eerder werd aangenomen. Niet alleen bij Bintje (laag onderwatergewicht) maar met name ook bij Innovator en Fontane.

Om deze probleem partijen eerder te kunnen verwerken probeert de industrie kwalitatief goede partijen door de schuiven naar een later tijdstip. De vergoeding die hiervoor aangeboden wordt staat echter niet altijd in goede verhouding tot de werkelijke kosten en het extra risico.
Bron: NEPG