De vraag naar Looye tomaten stijgt en daarom bouwt Looye een nieuwe teeltlocatie aangrenzend aan de huidige kas in Burgerveen. Met 8,2 ha aanvullend areaal verwacht Looye beter aan de klantvraag te kunnen voldoen.

Zoals Looye al meer dan 75 jaar doet, gaan ze ook in deze kas troscherrytomaten telen. Annelies Looije vertelt hierover: "We kiezen net als bij onze andere kas in Burgerveen voor een semi-gesloten systeem. Er komen grote slurven met ventilatoren onder de teeltgoten. Daarmee kunnen we verse buitenlucht actief de kas inbrengen. Hiermee krijgen wij de mogelijkheid om in de winter te kunnen ontvochtigen en in het voorjaar en in de zomer te kunnen koelen voor een optimaal kasklimaat. Ook kan de lucht gerecirculeerd worden waardoor wij bijvoorbeeld tijdens het belichtingsseizoen de warmte afkomstig van de lampen kunnen hergebruiken."

Regulier kasdek
Voor de ventilatoren worden warmteblokken geĆÆnstalleerd, zodat de telers de lucht die door de slurven gaat ook kunnen verwarmen. "Hierdoor zijn we in staat om met 25-30% minder warmte-input tomaten te telen en de beschikbare CO2 in de kas op een hoger niveau te houden dan in een conventionele kas. Wat we anders doen dan bij de bouw van onze andere semi-gesloten kas, is dat we kiezen voor een regulier kasdek, waardoor we in de zomer gemakkelijker kunnen luchten."

Energie
Om nog duurzamer te kunnen opereren, maakt Looye keuzes. "Naast de keuze voor het semi-gesloten kassysteem, krijgen we twee schermen: een verduisteringsscherm en een energiescherm. Ook in deze kas gaan we onze tomaten belichten en we hebben gekozen voor een full-ledopstelling. De stroom en warmte genereren we uit een nieuwe WKK van Jenbacher. Ondertussen kijken we ook naar een andere invulling voor warmte. Onder andere met de Energiecoƶperatie PrimA4a die in 2023 is opgericht en waar wij onderdeel van zijn."

De bouw is inmiddels begonnen. De drainage is aangelegd en Havecon is gestart met het heien van de palen. Doelstelling is dat in week 15 de kas glasdicht is. De verwachting is dat met Kerst 2024 de eerste troscherrytomaten, uit deze duurzame kas, in de Europese schappen liggen. "Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen van alle generaties samen te laten genieten van smaakvolle tomaten."

Voor meer informatie over de nieuwbouw:
Annelies Looije
Looye Kwekers

Tel.: +31 (0)174 520 060
annelies.looije@looye.com
www.looye.com