De Belgische inflatie stijgt in januari van 1,35 naar 1,75%. De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,63 punt of met 0,49%. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) daalt voor de 10de maand op rij en komt deze maand uit op 6,58% tegenover 7,03% in december. De bijdrage van voeding tot de inflatie bedraagt momenteel 1,31 procentpunt, zo meldt Statbel.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, daalt voor de 8ste maand op rij en bedraagt 4,70% in januari, tegenover 5,47% in december. Onder meer elektriciteit had daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

Bron: Statbel