Greenway, Greenvalley, Van der Voort en Kwekerij van den Berg slaan de handen ineen en gaan verder onder één naam en als één bedrijf. De vier ondernemingen en drie families fuseren om voor de toekomst een sterk fundament te garanderen.

50 hectare
Het is een nieuwe fusie binnen telersvereniging Prominent die past in de serie fusies van de afgelopen jaren. Onder de noemer Prominent 2.0, de naam van het strategisch plan waarmee men in 2018 naar buiten kwam, zijn de aangesloten tomatentelers bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe ze ook over tien jaar nog concurrerend kunnen zijn in de markt. 

Op een areaal van totaal 50 hectare, verspreid over De Lier, Vierpolders en ’s-Gravenzande, wordt er vanaf 2023 optimaal gebruik gemaakt van schaalgrootte en samenwerking. De telers hebben dit jaar naar de bekendmaking van de fusie toegewerkt. "Deze zomer wisten we al dat we gingen fuseren", zegt Jack Groenewegen, één van de vier directieleden, in een reactie vrijdagochtend. "We zijn ongeveer een jaar bezig geweest met dit traject en hebben gas gegeven om het voor de kerst af te ronden. Dat leek ons een mooi moment."

Jack Groenewegen, Joost van der Voort, Marcel van den Berg en Thom van der Voort vormen de directie

Organisatiestructuur
Door de samenvoeging willen de tomaten- en komkommertelers 'een robuuste organisatie' creëren waarin 'efficiëntie en professionaliteit toenemen', zo delen zij in een persbericht. Daarin staat: "Door de krachten te bundelen krijgt het nieuwe bedrijf niet alleen een energieke impuls maar zijn (door)groeimogelijkheden ineens binnen handbereik. Dit geldt niet alleen voor de directieleden maar ook zeker voor de medewerkers."

Jack benadrukt dat de fusie het mogelijk maakt operationele verbeteringen door te voeren én extra kennis te delen. "En zeker niet alleen bovenin het bedrijf, maar juist ook lager in de organisatie. We willen graag ook verantwoordelijkheid houden lager in de organisatie, zodat mensen op de werkvloer ook hun eigen verantwoordelijkheid hebben."

Daarbij kunnen de telers onder meer vertrouwen op goede bedrijfsleiders. Het fusiebedrijf telt zeven locaties. "Die willen we zoveel in dezelfde samenstelling houden, alleen gaan we elkaar proberen te helpen en verbeteringen doorvoeren bij elkaar." Onder meer de administratie en directie komt op één centrale plek.

Afstemmen
De huidige focus op tomaten en komkommers van de telers kan in de toekomst uitgebreid worden naar andere glasgroenten, geven de telers aan in het persbericht.

Jack geeft aan dat voor komend jaar de telers al onder meer rassenkeuzes samen hebben afgestemd. Alle drie de tomatentelers deden al ervaring op met een komkommerteelt. "Wij zijn er twee jaar geleden mee begonnen. Dat bevalt goed." Volgend jaar willen de telers niet teveel veranderen. "We gaan eerst beginnen zoals we gewend waren en van daaruit kijken of er dingen beter kunnen. We sluiten in de toekomst andere glasgroenten niet uit."

Nieuwe naam
Bij een nieuw bedrijf hoort een nieuwe naam; The Valley. Een tipje van de sluier wat betreft de nieuwe bedrijfsvoering en kernovertuiging van het gezelschap. “We bieden een vruchtbare bodem om samen te leren, delen, groeien en excelleren. Zonder ambitie geen groei, maar geen groei zonder vrijheid. Als je mensen de ruimte geeft, kunnen ze zomaar eens boven zichzelf uitstijgen”, aldus de kersverse directie in het persbericht.

De vierkoppige directie Jack Groenewegen, Joost en Thom van der Voort en Marcel van den Berg gebruikt de komende periode om de taakverdeling te verfijnen, de bedrijven perfect te laten integreren en de processen te optimaliseren. Door de jarenlange samenwerking binnen Telersvereniging Prominent, Growers United en bQurius kennen de heren elkaar door en door. Jack: "We kennen elkaar al bijna dertig jaar, eigenlijk vanaf 1993, het begin van Prominent. Onze bedrijven en onderlinge visies vullen elkaar goed aan en zijn een vruchtbare bodem voor de toekomst."

Yeald is verantwoordelijk voor de begeleiding van dit fusietraject tot nu toe en zal betrokken zijn bij de implementatie ervan. Een nieuwe logo voor het fusiebedrijf komt begin volgend jaar.