Terwijl de vrachtprijzen op de meeste vaargebieden voortdurend zijn gedaald, bleven ze hoog op de Trans-Atlantische route wegens capaciteitsproblemen. Dit staat echter op het punt te veranderen, aangezien vervoerders op deze vaarroute momenteel grote hoeveelheden extra capaciteit genereren.

In Noord-Europa zal de capaciteitsgroei vanaf midden december 2022 pieken en aan het eind van de maand een tijdelijk hoogtepunt bereiken, met een capaciteitsgroei van 43% op jaarbasis. Zodra we februari ingaan, zullen de huidige uitbreidingen leiden tot een capaciteitsgroei van 48%.

In vergelijking met 2019 (pre-Covid), zal vanaf midden december 2022 de geƫxploiteerde capaciteit aan de Oostkust tussen Noord-Europa en Noord-Amerika verschuiven van ongeveer hetzelfde niveau als in 2019 naar 20% hoger. En vanaf medio februari 2023 zal dit verder stijgen tot 30%. Maar dit is niet eens de grootste stijging, aangezien de capaciteit vanuit het Middellandse Zeegebied in januari-februari 2023 gemiddeld met 25% zal toenemen ten opzichte van 2019.

Als we het scheepsgebruik berekenen door de capaciteit en de vraag op de head-haul op elkaar af te stemmen (ervanuit gaand dat de vraag in hetzelfde tempo van -3,4% blijft dalen), en dit vervolgens vergelijken met de spotprijzen, krijgen we de gegevens in de tabel hierboven.

Hieruit blijkt duidelijk dat er een verband bestaat tussen de spotprijzen en de scheepsbezetting, maar ook dat er een tijdsverschil van enkele maanden is. Gezien dit tijdsverschil, en op basis van de huidige daling van het gebruik, zullen de spottarieven op de Trans-Atlantische markt in de komende maanden hoogstwaarschijnlijk instorten.

Voor meer informatie:
Alan Murphy
Sea-Intelligence
ia@sea-intelligence.com