De Peruaanse landbouwsector verliest naar schatting $ 100 miljoen per dag als gevolg van de rellen, zegt Luis Fernando Helguero, minister van Buitenlandse Handel en Toerisme. Er is ondertussen een nationale noodtoestand in Peru uitgeroepen die 30 dagen duurt en ook de kerstperiode omvat. Onder meer de druiven- en blauwe bessensector, goed voor een omzet van enkele miljarden dollar, zijn zwaar getroffen. Vele telers zeggen dat ze hun percelen niet kunnen bereiken, deels vanwege wegversperringen door leger en politie om de orde te herstellen. Ook het wegvervoer naar de havens van het land wordt belemmerd. 

"De schade is zeer groot. We ramen voor de landbouwsector een verlies van zo'n $ 100 miljoen per dag dat er niet gewerkt kan worden. We zijn volop blauwe bessen en druiven aan het plukken. Als de druiven rijp zijn, moeten ze geoogst worden. Dat kan niet wachten. Ze moeten zo vlug mogelijk de containers in voor export naar de overzeese markten", aldus de minister. Hij vreest dat Peru marktaandeel zal verliezen wanneer kopers zullen overstappen op Chili en andere concurrenten op het zuidelijk halfrond om de bevoorrading veilig te stellen.

Vertegenwoordigers van Provid, de Peruaanse vereniging van druiventelers, en ProArándanos, de organisatie die de belangen van de blauwe bessensector behartigt, zeggen dat ze de impact en mogelijke schade aan het beoordelen zijn en dat ze nu eerst wachten tot de kalmte terugkeert alvorens verklaringen te geven over de toestand in de sector. "Helaas blijft de situatie in het land kritiek. De Raad van Bestuur heeft besloten te wachten tot de zaken kalmeren alvorens zich uit te spreken over het druivenseizoen. We vertrouwen erop dat er de komende dagen beterschap op komst is. We hopen dat met de afkondiging van de noodtoestand de oogstwerkzaamheden weer hervat kunnen worden, de wegen weer worden opengesteld en de export kan aantrekken. We zullen de komende week een tweede prognose voor de export aankondigen", aldus Alejandro Cabrera Cigarán van Provid.

Luis Miguel Vegas, manager van ProArándanos: "Ik ben bezig met het kwantificeren van de schade en de verliezen om een duidelijker beeld te krijgen."

Een teler en exporteur van druiven, die niet bij naam genoemd wil worden, legt uit hoe de situatie is in verschillende gebieden in Peru waar het bedrijf percelen heeft. Hij deelt ook wat info mee van andere druiventelers: "In het noorden, met name in Trujillo, is het gebied volledig afgesloten. De wegen zijn geblokkeerd. We kunnen onze kantoren en onze klanten niet bereiken. In het zuiden, in de omgeving van Arequipa, is er veel geweld, met zelfs één dode. Gebouwen van grote bedrijven als Danper en Gloria zijn platgebrand. Dit zijn twee agrobedrijven. Dit is enorm jammer, want het zijn geweldige zakenmensen die duizenden gezinnen werk geven. In Arequipa neemt het leger de controle over de stad over om de orde te herstellen. En in Ica, waar ons hoofdkantoor is gevestigd, zijn wegen geblokkeerd, tolpoorten in brand gestoken, enz. Dit zal gevolgen hebben voor de druivenoogst van de voorbije weken. Voor Ica en Arequipa is de noodtoestand uitgeroepen. De strijdkrachten worden er ingezet om de orde in het binnenland te herstellen."

"Wanneer ik met mijn collega's spreek over de gevolgen van deze gewelddadige protesten voor de druiventelers, stellen we vast dat de kwaliteit van dit zeer bederfelijke fruit eronder lijdt. We zitten in volle druivenoogst in onze regio en dit product moet op het juiste moment worden geoogst, anders neemt de kwaliteit af. De prijzen dalen en we verliezen kansen en marktpositionering. Daarnaast is arbeid moeilijker beschikbaar, vertraagt de oogst en zijn er problemen met de logistiek. Ook meststoffen worden schaarser en duurder. In de export hebben we vervolgens sterke concurrentie van landen zoals Chili en Zuid-Afrika, die ons nu kunnen verdringen. Deze chaos komt hen ten goede, aangezien Peru niet in staat zal zijn om de afgesproken hoeveelheden op tijd te leveren. Het is een schande om dit droevig nieuws uit mijn land te moeten vertellen. We verwachten nu dat president Dina Boluarte met een verzoenende boodschap komt en een oplossing zoekt om te voorkomen dat er nog meer Peruanen sterven en vernietigen wat ons zoveel heeft gekost op te bouwen", besluit de Peruaanse druiventeler en -exporteur.

Voor meer informatie:
Provid
contacto@provid.org.pe 
www.provid.org.pe 

ProArándanos
Tel: +51 980 503 363 (Peru)
contacto@proarandanos.pe    
www.proarandanos.org