Nu Corona de samenleving steeds minder in zijn greep heeft, ziet het HARC-team in de haven weer meer mensbewegingen van en naar tankers en schepen met bulkgoederen. En daarmee neemt ook de kans op smokkel toe. Aanbod Zuid-Amerika
Omdat tijdens Corona er niet of nauwelijks mensen van of naar schepen konden komen, droogde het aanbod van de kleinere smokkelpartijen in Zuid-Amerika op. Daar is sinds kort weer wat verandering in gekomen; het aan en van boord gaan van bemanningsleden, controleurs en proviandeurs gebeurt weer veel makkelijker. Het aanbod in Zuid-Amerika neemt nu weer toe en het blijkt dat sommige bemanningsleden daar gevoelig voor zijn, zeker als ze slecht betaald worden. 

Opletten!
Een passagierende matroos met 5 kg in zijn rugzak, kan dat in Rotterdam makkelijk kwijt en hoeft jaren niet meer te werken. Dus dat gaat geheid meer gebeuren de komende tijd en daar wil het HARC-team voor waarschuwen, ook al staat het in geen verhouding tot wat in containers wordt gevonden: "Het doet allemaal mee, en ook deze manier van cocaïnesmokkel verstoort de veiligheid op de terreinen."

Bron: Rotterdamse Haven, Veilige Haven