Woensdag 7 december vond in het HortiVERSum in Zoetermeer de Algemene Ledenvergadering plaats van GroentenFruit Huis. Tijdens de ALV werden het Jaarplan, de begroting en de contributieregeling voor 2023 besproken en goedgekeurd.

Ook namen GroentenFruit Huis en de aanwezige leden afscheid van bestuurslid Mark-Jan Terwindt tijdens de Algemene Ledenvergadering, Voorzitter Cathy van Beek bedankte hem voor zijn positieve bijdrage aan het bestuur van GroentenFruit Huis. Na afloop was er gelegenheid om te netwerken en informeel met elkaar van gedachten te wisselen, zo meldt GroentenFruit Huis.

Bron: GroentenFruit Huis