De uitdagingen voor ondernemers zijn ook op de langere termijn fors. Waarschijnlijk zullen de energiekosten niet meer dalen naar de niveaus van voor de oorlog in Oekraïne, zo meldt Rabobank in haar sectorprognose. Wil Europa in de toekomst niet opnieuw afhankelijk worden van goedkoop Russisch gas, dan staat het voor de opgave om het goedkope pijpleidinggas te vervangen door het duurdere LNG en de energietransitie te versnellen. Deze opgave raakt vooral de energie-intensieve sectoren.

In 2021 steeg de inflatie vooral door de energieprijzen. Maar inmiddels hebben steeds meer ondernemers de kostenstijgingen (deels) kunnen doorberekenen en zijn ook andere productgroepen duurder geworden.

Akkerbouw
De omzet van de akkerbouw is gestegen door hogere opbrengstprijzen. Door droogte in het afgelopen groeiseizoen zijn de opbrengsten in kilo's weliswaar iets lager dan gemiddeld, maar de prijzen zijn hoger omdat het aanbod minder groot is.

Tuinbouw
De tuinbouw heeft nog steeds veel last van de hoge energieprijzen. Deze zijn slechts beperkt door te berekenen aan de klant. Rabobank zien dat veel bedrijven hun productie geheel of gedeeltelijk terugschroeven. Hierdoor neemt het aanbod van groenten, bloemen en planten komende winter en de vroege voorjaarsperiode af. De hogere productprijzen kunnen de daling van het aanbod, en daarmee de lagere afzet, naar verwachting niet volledig compenseren. In de sierteelt daalt de consumentvraag namelijk en in de glasgroenteteelt neemt de productie vanuit Spanje toe. Dit alles resulteert in lagere omzetten.

Bron: Rabobank