Harvest House en haar telers willen in 2040 klimaatneutraal telen. Als een van de eerste producentenorganisaties heeft Harvest House zich aangesloten bij SBTi, het Scienced Based Tragets initiative. 

"Wij geloven in onze duurzame aanpak en zijn ambitieus. Onze CO2-uitstoot moet daarom omlaag en dat nemen we serieus." De reductiedoelstellingen van Harvest House zijn vastgelegd bij SBTi.

Harvest House is een producentenorganisatie van Nederlandse vruchtgroentetelers. In de kassen telen aangesloten telers tomaten, paprika’s en komkommers. "Wij zijn ons bewust van de impact die dat kan hebben op het klimaat. Daarom zijn we continu op zoek naar mogelijkheden om het energieverbruik terug te dringen”, vertelt Marco Hanemaaijer, ketenmanager bij Harvest House.

Om de duurzame ambities te onderstrepen, heeft Harvest House zich verbonden aan het internationale Science Based Targets initiative. De Science Based Targets zijn wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen. Als je hier aan voldoet, lever je een serieuze bijdrage om het Klimaatakkoord van Parijs te halen, zegt Marco. “We laten hiermee zien dat we onze klimaatambities serieus nemen. Wij committeren ons aan het doel om de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graad te beperken. Het zijn pittige ambities, maar we vinden het belangrijk om ons hiervoor in te zetten."

De  eerste doelstellingen richten zich op wat Harvest House zelf kan doen. "We gaan onze kantoren en ons wagenpark duurzamer maken. We gaan hier voor een CO2-reductie realiseren van 42% in 2030 ten opzichte van 2020. Daarnaast brengen we in kaart wat de uitstoot bij onze telers is en stellen we samen met onze telers reductiedoelstellingen op voor dit deel van onze vruchtgroenteketen. Samen bereiken we meer."

Voor meer informatie:
Harvest House
info@harvesthouse.nl
www.harvesthouse.nl