De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft haar 'Jaarplan 2023' en tegelijkertijd ook de plannen voor de periode 2023-2026 bekend gemaakt. Iedere vier jaar schetst de inspectie haar keuzes, ambities en daaruit voortvloeiende pro­gramma’s. Speciale aandacht blijft er onder meer voor arbeidsuitbuiting en uitzendbureaus. 

Volledig nieuw in dit meerjarenplan is het pro­gramma ‘trends en ontwikkelingen’. Dit programma gaat mogelijk ontwijkgedrag snel onderzoeken, en om te faciliteren dat signaleringen zoals de afgelopen jaren over jonge vloggers, maaltijdbezorging of recentelijk flitsbezorging tot stand blijven komen, stelt de inspectie in een persbericht bij de plannen.

Bekijk hier het jaarplan en het meerjarenplan.