De LTO vakgroep Paddenstoelen heeft in het voorjaar van 2022 de intentie uitgesproken om een brancheopleiding voor de paddenstoelenteelt op te zetten. De eerste stappen voor de invulling van deze opleiding zijn inmiddels gezet. Waaronder het opzetten van een klankbordgroep met vertegenwoordiging uit de gehele breedte van de sector. Deze klankbordgroep zal zich buigen over de inhoudelijke invulling van het opleidingspakket.

De LTO Vakgroep Paddenstoelenteelt heeft in de afgelopen periode met veel werkgevers gesproken over de scholingsbehoefte van werknemers in de sector. Werkgevers geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het uitwerken van scholingsplannen. Voor de paddenstoelenteelt bestaat er sinds jaren geen officiƫle mbo-opleiding meer. Een brancheopleiding paddenstoelenteelt is wenselijk.

Om de mogelijkheden te verkennen zijn er gesprekken geweest met het MBO- en HBO-onderwijs en met andere sectoren over de ervaringen bij het inrichten, het uitvoeren en het duurzaam aantrekkelijk houden van een brancheopleiding. In november is een eerste kennismaking geweest met de klankbordgroep voor de brancheopleiding. Hierin zijn vertegenwoordigers gevraagd namens de hand oogst, machinale oogst, speciale andere paddenstoelen en de productie van champignoncompost. Ook de vakbonden hebben zitting in de klankbordgroep.

Bron: LTO Noord