In gevoelige gebieden moet volgens een Europees voorstel een algeheel gebruiksverbod gaan gelden voor gewasbeschermings-middelen. Het gaat om een verordening voor duurzaam gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Minister Adema van LNV bracht er in oktober verslag over uit aan de Tweede Kamer. Hij schreef onder meer dat de definitie van 'gevoelige gebieden' veel vragen opwierp. Donderdag 17 november gaf hij een update

Adema schrijft dat 'een aantal landen van mening is dat een generiek verbod strijdig is met het goedkeurings- en toelatingsbeleid van
gewasbeschermingsmiddelen. Enkele landen, waaronder Nederland, hebben aangegeven wel informatie te willen leveren, maar daarvoor meer tijd nodig te hebben.'

Op 7 november heeft een technische bijeenkomst over de definitiekwestie plaatsgevonden. Nederland wil informatie aan de Europese Commissie verstrekken over het verschil tussen professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnen en buiten de landbouw.  

Adema schrijft: "Met de Nederlandse aanpak wordt voorkomen dat er complexe en overlappende gebiedscategorie├źn moeten worden gedefinieerd voor gebieden in de publieke ruimte waar beperkingen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden gesteld. Verder zijn er gebieden in de publieke ruimten die wel onderdeel zijn van de Nederlandse aanpak, maar geen onderdeel zijn van de definitie in het voorstel van de Europese Commissie."