Het vertrouwen dat telers en tuinders in hun onderneming hebben is beperkt gedaald. Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van de WUR. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 is de index een kleine 2 punten gezakt. De index ligt in het derde kwartaal van 2022 op 0,7 punt. Een index van nul, waar de index nu ongeveer op staat, geeft aan dat de groep ondernemers die vertrouwen heeft in hun onderneming even groot is als de groep ondernemers met gebrek hieraan.

Als naar de onderliggende sectoren wordt gekeken, geeft de Agro Vertrouwensindex ook deze periode een divers beeld. In de meeste sectoren ligt de index zelfs onder het nulpunt. De stemming onder glastuinders is, na varkenshouders, het negatiefst. Bij akkerbouw en opengrondstuinbouw veranderde de index minder dan een punt ten opzichte van een kwartaal geleden. Bij de glastuinbouw was de index 5 punten hoger dan het lage niveau van het 2e kwartaal van dit jaar. De stemmingsindex en de index van de verwachting voor de komende 2 à 3 jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex.

Terugkijkend
Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden zijn ondernemers in de land- en tuinbouw iets positiever, ondanks dat deze index nog altijd onder het nulpunt staat. Akkerbouwers zijn positiever over de afgelopen 12 maanden. De tuinbouwsectoren bewegen juist omlaag. Daar kijken ze steeds somberder terug op hun bedrijfssituatie in de afgelopen 12 maanden. Dit komt vooral door een lagere productie voor zowel glas- als opengrondstuinders en gestegen kosten bij opengrondstuinders.

Vooruitkijkend
Vooruitkijkend naar de komende 12 maanden zijn Nederlandse telers en tuinders negatiever gestemd dan bij de laatste meting een kwartaal eerder. De verwachting is daar dat de kosten zullen toenemen en de opbrengsten terug zullen lopen. Opvallend genoeg nemen de indexen van de tuinbouwsectoren iets toe, maar blijven hiermee wel de laagste van de getoonde sectoren. Bij glastuinbouw verwacht men betere prijzen. 

De verwachting voor de komende 2 à 3 jaar nam beperkt af. Er zijn dus meer ondernemers pessimistisch dan optimistisch over de middellangere termijn van hun bedrijf. Dit geldt voor alle sectoren in de land- en tuinbouw. De zorgen zijn het grootste bij (glas)tuinders en akkerbouwers.

Bron: Agrimatie