Rijk Zwaan behaalde een netto-omzet van 534 miljoen euro in het boekjaar 2021/2022. De omzet is gestegen met 7%. De voorgaande jaren groeide de omzet met ruim 6%, 8,5% en in 2021 met 4%. De omzetstijging vond plaats in vrijwel alle gewassen en regio’s waar Rijk Zwaan actief is, maakt het veredelingsbedrijf bij de cijfers bekend. 
 
Het bedrijfsresultaat van het groenteveredelingsbedrijf is licht gedaald door de sterk gestegen kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Door de stijging van de marktrente nam de nettowinst wel toe. Het wereldwijde marktaandeel bedraagt ongeveer 9%. De onderneming staat in de top 4 op de wereldmarkt van groentezaden. Er werken wereldwijd ruim 3800 medewerkers bij Rijk Zwaan, waarvan meer dan 40% in Nederland. Het groenteveredelingsbedrijf investeerde circa 30% van haar omzet in onderzoek en ontwikkeling. 


Hydroponic slateelt in Dinteloord bij Rijk Zwaan

"Voedselproductie is essentieel"
De wereldwijde behoefte voor gezond en duurzaam voedsel groeit en daarmee ook de vraag naar hoge kwaliteit groentezaden. Ben Tax, directielid Rijk Zwaan, blikt terug op boekjaar 2021/2022: “Wat er ook gebeurt in de wereld, voedselproductie blijft essentieel. Honderden miljoenen mensen eten dagelijks groenten die voortkomen uit onze groentezaden. Ons groenteveredelingsbedrijf groeit al jaren stabiel en blijft investeren in innovatie en ketensamenwerking.”

Verbeterde groenterassen
Als familiebedrijf met een langetermijnfocus besteedde het bedrijf in het boekjaar 2021/2022 circa € 160 miljoen aan onderzoek en ontwikkeling, met als doel nieuwe groenterassen te ontwikkelen met toegevoegde waarde voor telers, ketenpartners en consumenten.

Als onderdeel van deze continue innovatie veredelt Rijk Zwaan groenterassen die voor telers een hogere opbrengst opleveren, beter bestand zijn tegen de effecten van klimaatverandering en resistentie hebben tegen plantenziekten, zodat het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen omlaag kan.

Ook zorgen
In de wereld en zeker in de tuinbouw zijn de zorgen niet van de lucht. Zo vormen de uitzonderlijk hoge energiekosten hoofdbrekens voor Noord-Europese glastuinbouwbedrijven. In Nederland leidt dat inmiddels hier en daar tot bedrijfssluitingen van afnemers. Ook de bijzonder hoge inflatie in delen van de wereld levert uitdagingen op. Gelukkig neemt de Nederlandse overheid haar verantwoordelijkheid door het gedeeltelijk compenseren van de torenhoge energiekosten voor privé-huishoudens.  

De jaarrekening van Rijk Zwaan is gedeponeerd bij de KvK op 9 november 2022. 

Voor meer informatie:
Rijk Zwaan Nederland
rijkzwaannederland@rijkzwaan.nl   
www.rijkzwaan.nl