De USDA heeft een rapport uitgebracht over de huidige situatie betreffende de teelt van fruit en groenten in de Europese Unie.

Appels
De commerciële appelteelt wordt in 2022/23 geschat op 11.880.870 ton, een toename van 2,9% ten opzichte van vorig jaar en 7% ten opzichte van de afgelopen tien jaar. Alhoewel de teeltomstandigheden verschillen in de diverse regio's, hadden deze regio's alle te maken met hoge temperaturen en droogte. In de meeste landen leidde dit tot kleiner fruit, wat weer invloed heeft op de totale oogst.


Klik hier om te vergroten

Daarnaast zijn er door een gebrek aan seizoenswerkers en de hoge energiekosten ook boomgaarden ongeoogst gebleven. De kwaliteit is naar verwachting goed, omdat schade door hagel en vorst maar zeer lokaal beperkt is gebleven. De marktvooruitzichten zijn gemengd. De beginvoorraden waren zeer laag, zowel voor verse appelen als voor geconcentreerd appelsap. Dit laatste is belangrijk omdat de verwerkende sector aanzienlijke hoeveelheden appels van lage kwaliteit gebruikt. Verwacht wordt evenwel dat de appelconsumptie  per hoofd van de bevolking in het seizoen van 2022/23 onder druk zal komen te staan, omdat de consumenten door de inflatie en de hoge energieprijzen minder beschikbaar inkomen voor voedsel zullen overhouden. Sinds 2014 is de uitvoer van Amerikaanse appels naar de EU laag, door technische problemen in verband met het gebruik van morfoline als additief in was en difenylamine (DPA), een behandeling na de oogst tegen opslagbranden.

De EU is een concurrent van de VS als het aankomt op de export naar markten zoals Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en India.

Peren
Voor 2022/23 (juli/juni) wordt de commerciële perenoogst in de EU geraamd op 1.987.958 ton, een stijging van 14% ten opzichte van  2021/22, toen de perenproductie daalde door een recordoogst in Italië. Italië, gevolgd door Nederland, België, Spanje en Portugal, blijft de perenproductie in de EU aanvoeren. Het teeltseizoen van dit jaar begon als een normaal seizoen, maar werd gevolgd door een uitzonderlijk groot aantal, zeer warme en zonnige dagen in het voorjaar en de zomer. Dankzij de overvloed aan zon is het suikergehalte van de in de EU geteelde peren hoog, wat betekent dat de oogst een uitstekende smaak heeft. Door de droogte zullen de peren in de EU naar verwachting (iets) kleiner zijn, wat de houdbaarheid negatief kan beïnvloeden. De oogst is dit seizoen ongeveer twee weken vroeger begonnen.

Voor 2022/23 zou de EU-import van peren iets lager en de export iets hoger kunnen uitvallen vanwege de toegenomen commerciële teelt van peren. Als de houdbaarheid goed is, zullen er dit verkoopseizoen naar verwachting relatief meer peren uit de EU op de EU-markt voor verse consumptie terechtkomen. Het effect van de maatregelen ter bestrijding van de pandemie zal naar verwachting geen gevolgen hebben op de internationale perenhandel in het verkoopseizoen 2022/23. Tot dusver heeft de Brexit geen gevolgen gehad voor de perenhandel in de EU. De perenexport van de EU naar Belarus en Oekraïne is in de maanden februari, maart en april 2022 gedaald, maar is in mei en juni 2022 weer gestegen.

Druiven
In 2022/23 (juni/mei) zal de commerciële teelt van druiven in de EU naar verwachting met 11,5% stijgen ten opzichte van het vorige seizoen. Dit is vooral te danken aan de volumestijging in Italië, die mogelijk werd gemaakt door ideale temperaturen in mei en juni, die goed waren voor de vruchtzetting. Ook in Frankrijk en Spanje wordt een productiestijging verwacht.

In Roemenië, Bulgarije en Griekenland daarentegen worden als gevolg van ongunstige weersomstandigheden lagere volumes verwacht. In het algemeen wordt een uitstekende fruitkwaliteit verwacht met een hoger suikergehalte dankzij de warme temperaturen in juli, augustus en begin september. De EU-import van druiven uit de EU naar de Verenigde Staten is gering. 

Gevolgen van de Russische inval in Oekraïne
De directe en indirecte gevolgen van de Russische inval in Oekraïne hebben verreweg het grootste effect op de EU-markt voor fruit in de verkoopseizoenen 2021/22 en 2022/23. Directe gevolgen zijn onder meer het gebrek aan seizoensarbeiders uit Oekraïne (vooral in Polen). De indirecte effecten zijn nog belangrijker en zijn onder andere de hogere productiekosten als gevolg van hogere prijzen voor productiemiddelen, zoals gewasbeschermingsmiddelen, brandstof en meststoffen. De hogere elektriciteitskosten zullen zich vertalen in aanzienlijk hogere opslagkosten.

Bovendien heeft de prijsstijging van alle grondstoffen gevolgen voor de consumptie in de EU en voor de vraag vanuit belangrijke exportbestemmingen. Door de hoge inflatie en het lagere beschikbare inkomen geven consumenten vaak minder geld uit aan fruit. Daarnaast gebruiken landen in Noord-Afrika, die veel van hun graan uit Oekraïne invoerden, nu liever kostbare internationale valuta om tarwe en maïs in te voeren dan fruit.

De hogere transportkosten en de verminderde beschikbaarheid van containers maken de negatieve effecten op de handel nog groter. Tegen deze achtergrond zijn de gevolgen voor de rechtstreekse handel in fruit tussen Oekraïne en de EU van minder belang. 

Voor het volledige USDA-rapport klikt u hier.