Een aspergespecialist uit Goroka, in de Eastern Highlands Province in Papoea-Nieuw-Guinea, zoekt de hulp van de autoriteiten om zijn teelt te vestigen. Heriso Gahekave, die aan de Universiteit van Goroka de leiding heeft over het onderzoek naar en het teeltbedrijf van asperges, zegt dat de provincie potentieel heeft om asperges overzee te exporteren. Hij wil dat de teelt van asperges een hoge vlucht neemt als alternatief economisch en gezond product.

"Dit hoogwaardige gewas is geschikt voor de bio-klimatologische omstandigheden van de Eastern Highlands. Het vindt hier een niche, omdat het in Goroka en de Highlands het hele jaar door lente is," aldus Gahekave. Hij heeft een ontkiemingsprotocol ontdekt, gelijk aan 100%, dat aanzienlijk beter is dan wat elders in de wereld wordt bereikt. Hij gelooft in 'geïntegreerd teeltbedrijf' en in het gebruik van alle beschikbare grond om het gewas te verbouwen.

Onder leiding van Gahekave teelt de universiteit van Goroka nu al vijf jaar asperges. Hoewel Papoea-Nieuw-Guinea het grootste deel van haar asperges importeert, hoopt Gahekave dat de Universiteit van Goroka daar verandering in kan brengen. China is het belangrijkste asperge-exporterende land ter wereld, gevolgd door andere lucratieve exporteurs zoals Mexico, Peru, Thailand, de Verenigde Staten, Spanje en Nederland.

Bron: postcourier.com.pg