Overzicht wereldmarkt papaja

De prijzen voor papaja's zijn hoog wereldwijd, maar de redenen daarvoor verschillen per locatie. Voor velen is de prijsstijging te wijten aan de stijgende kosten van luchtvracht, waar veel importeurs van de exotische vrucht op rekenen. Dit is het geval in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Noord-Amerika. In Zuid-Afrika zijn de prijzen hoger dan normaal door een gebrek aan volume als gevolg van een aantal problemen in verband met de weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen, een probleem dat door andere markten is opgemerkt; er lijkt een gebrek te zijn aan goedgekleurd fruit van goede kwaliteit.

Ondanks deze hoge prijzen zijn er geen berichten over een daling van de vraag naar papaja's, en sommige markten constateren zelfs een aanhoudende stijging van de verkoop van het fruit. Zowel Mexico als Australië lijken hiervan te profiteren en richten zich momenteel op de verbetering van de kwaliteit en de veilige teelt van de vrucht door middel van investeringen in onderzoek.

Nederland: "Ondanks hogere prijzen geen afnemende vraag naar papaja's
De prijzen van papaja's liggen volgens een Hollandse importeur een stuk hoger dan een paar jaar geleden. "Dit komt hoofdzakelijk door de hoge luchtvrachtkosten van de laatste tijd, die maken het fruit een stuk duurder. Gelukkig zien we dat de vraag niet afneemt door de hogere prijzen, die blijft gelijk of stijgt zelfs iets. We zien dat de papaja’s vooral veelvuldig verkocht worden aan klanten met een Oost-Europese oorsprong. De afname is redelijk stabiel. We hebben onze vaste klanten die wekelijks terugkeren, het is het afgelopen jaar iets gestegen, maar dat komt ook omdat we de coronaperiode (tijdelijk) achter ons hebben kunnen laten", aldus de importeur. De piek in de papajaverkoop ligt volgens hem nog altijd rond de Europese feestdagen. "Je moet hierbij denken aan Kerst, Pasen en Driekoningen."

Duitsland: Prijzen in de lift door gestegen vrachtkosten
De situatie in de herkomstlanden voor papaja's is momenteel gespannen, omdat het fruit door de huidige weersomstandigheden nauwelijks kleur krijgt. De papaja's zijn relatief groen van kleur, maar nog steeds zeldzaam en relatief duur in vergelijking met vorig jaar. Dit heeft zeker ook te maken met de gestegen vrachtprijzen, die voor de importeurs nog steeds een groot probleem vormen. Een versoepeling is slechts enigszins in zicht in de komende weken.

Spanje: Vraag overtreft aanbod
De Spaanse productie van Formosa-papaja's is nu laag, hoewel de volumes wekelijks geleidelijk toenemen. Vanaf eind november bereikt de teelt op de Canarische Eilanden, het belangrijkste productiegebied in Spanje, haar hoogtepunt. Opgeteld met een schaars aanbod Braziliaanse papaja's op de Europese markten blijven de prijzen op een goed niveau. Door de groeiende consumptie is dit jaar het areaal in Spanje weer toegenomen, vooral op de Canarische Eilanden en in mindere mate in Almería en Malaga.

Frankrijk: Hoge prijzen door kosten luchtvracht
Momenteel worden op de Franse papaja-markt vooral papaja's van Braziliaanse oorsprong en Spaanse en Afrikaanse papaja's aangeboden, maar in zeer kleine hoeveelheden. Zoals veel importeurs die afhankelijk zijn van luchtvervoer, kampt een Franse importeur met logistieke problemen: "Wij handelen voornamelijk in Formosa-papaya, die wij per vliegtuig vervoeren. Sinds Corona hebben we enkele nogal chaotische momenten meegemaakt door de gevaren bij het laden, de stijging van de transportkosten en de beschikbaarheid van luchtvracht. Vandaag is de situatie weliswaar nog steeds moeilijk, maar toch beter dan vroeger. En het voordeel is dat het relatief hoge en constante prijzen oplevert." 

De consumptie is momenteel vrij stabiel. "We zijn de laatste jaren opgeschoven naar een hoger niveau, vooral wat betreft de Formosa-papaya, een vrucht van ongeveer 1 kg, die qua smaak sterker is dan zijn kleinere tegenhanger, de Golden papaya, die meestal rond de 600g weegt. Het hele jaar door wordt er steeds meer papaja geconsumeerd. Er is geen echte piek in de verkoop, die is momenteel vrij stabiel."

Italië: Gebrek aan fruit van goede kwaliteit zet papajamarkt onder druk
Volgens een groothandelaar in Noord-Italië blijft de papajamarkt erg moeilijk: er is een gebrek aan voldoende fruit van goede kwaliteit, dat er goed uitziet en kleurrijk is; de prijzen zijn te hoog. "De weinigen die erin slagen fruit van goede kwaliteit te bemachtigen, hanteren ook aantrekkelijke prijzen, ondanks het feit dat de markten wereldwijd inkrimpen. Vergeet niet dat papaja geen deel uitmaakt van het basisvoedselpakket, dus als de prijzen te hoog zijn, daalt de belangstelling om te kopen. Een gemiddelde verkoop ligt momenteel rond de 20 euro voor een karton van 4 kg, die per vliegtuig uit Brazilië komt." De groothandelaar verwacht een verbetering van de hoeveelheden vanaf half november.

"Papaja's hebben geen significante volumes en zijn in de huidige historische periode gedegradeerd tot een nog marginalere rol onder de exotische vruchten", bevestigt een handelaar uit Noord-Italië, die ook wijst op prijsstijgingen. De laatste maanden is papaja door de logistieke kosten duurder geworden. "Voor een kist van 4,5 kg van het ras Formosa moet je minstens 18 euro krijgen. Dit is echter een fruit van zeer goede kwaliteit dat per vliegtuig uit Brazilië wordt ingevoerd. Andere soorten papaja, bijvoorbeeld papaja's uit Afrika, hebben geen afzetmarkt in Italië en worden niet ingevoerd."

Volgens de statistieken groeit het percentage huishoudens op het totale aantal (26 miljoen) inwoners van het Italiaanse grondgebied dat papaja's koopt. Hieruit blijkt dat deze vrucht behoort tot die categorie van producten die vaak voor het eerst worden geprobeerd. In het jaar eindigend in augustus 2020 waren er 660 duizend huishoudens die het hadden gekocht, twee jaar later zijn dat er maar liefst 679 duizend.

Zuid-Afrika: Ongewoon lage volumes drijven papajaprijzen op
De volumes papaja's die uit het Lowveld komen, zijn ongewoon schaars en de redenen voor de scherpe daling van de volumes sinds februari zijn niet duidelijk: een marktagent merkt op dat een hagelbui in november vorig jaar de volumes heeft verminderd en dat nu, na de hittegolf van vorige week, zonnebrand een probleem wordt. Ook de bewolking van november tot februari wordt genoemd als mogelijke reden voor de lage oogst.

"Na februari daalde de opbrengst en maart was erg moeilijk met extreem lage volumes", zegt een papajamarktdeelnemer. "Het is een moeilijk papaya-jaar geweest."

"De afgelopen drie jaar was het weer niet normaal," merkt een papajateler van Lowveld op. "Onze winter duurde ongeveer twee weken en we hadden zelfs lichte regen tijdens de winter, wat ongehoord is in het Lowveld."

De vraag is momenteel vrij goed en de prijzen liggen relatief gezien hoger dan normaal in deze tijd van het jaar, wat louter te maken heeft met het volume."

Anderen merken echter op dat de vraag naar en de prijzen van papaja's zwaar onder druk staan. Zuid-Afrikaanse consumenten hebben het moeilijk, maar met de zomerse temperaturen komt ook de drang om fruitsalade te maken.

De prijzen voor een karton groot fruit van 6 kg bedragen gemiddeld R100 (5,6 euro) tot R110 (6,2 euro), terwijl een karton klein los fruit van 4 kg voor R50 (2,8 euro) of R60 (3,9 euro) wordt verkocht. Op de markt van Johannesburg lopen de prijzen voor papaja's in kleinere verpakkingen op tot R46 (2,6 euro) per kg, maar voor kartons van 11 kg bedraagt de papaja-prijs momenteel R13,27 (0,75 euro) per kilo.

Noord-Amerika: Hogere kosten laten hogere prijzen toe
De voorraden papaja's zijn momenteel ruim, hoewel de vraag naar het fruit enigszins is afgenomen. "Er zijn vrij veel papaja's beschikbaar - het meeste fruit komt uit Mexico," zegt een expediteur. "Midden-Amerika heeft ook een redelijke hoeveelheid en er komt ook een beetje uit Zuid-Amerika. Maar het is erg klein."

De teelt uit deze regio's is het hele jaar door, hoewel de volumes soms wat schommelen. "Gewoonlijk is het in de zomer gemakkelijker om papaja's te telen omdat de weersomstandigheden dan beter zijn en er dus meer vruchten komen", zegt hij, waarbij hij opmerkt dat het volume momenteel lichtjes hoger ligt dan vorig jaar rond deze tijd.

Een andere expediteur die papaja's uit Mexico aanvoert, meldt echter dat de papajateeltgebieden in zowel Guatemala als Mexico te kampen hebben met twee opeenvolgende stormen, waardoor de aanvoer veel problemen ondervindt. Tropische storm Julia bracht een buitensporige hoeveelheid regen naar de regio, waarbij ook de teeltbedrijven werden verwoest. Vluchten en zeeschepen die tijdens het weekend zouden vertrekken, liepen vertraging op of werden geannuleerd. Naast tropische storm Julia is er ook een tropische storing die hetzelfde gebied deze week kan treffen, zodat grote bestellingen van papaja's mogelijk moeten worden uitgesteld, verminderd of geannuleerd. 

Ondertussen is de vraag naar de tropische vrucht redelijk. "De markten zijn over de hele linie wat traag voor alle groenten en fruit. Maar het is stabiel," zegt de verlader. "We voelen dit al zes tot acht weken." Naarmate het vakantieseizoen nadert, neemt de vraag naar papaja's wat af, maar aan het begin van het nieuwe jaar trekt ze weer aan. "Dan is de vraag weer sterk, omdat ieders nieuwjaars-voornemens beginnen en iedereen weer gezond wil eten", zegt hij. 

Tegelijkertijd zegt hij dat de inspanningen van de Mexicaanse papaja-sector om een goede kwaliteit en veilig fruit te garanderen hun vruchten afwerpen om de algemene papaja-consumptie te verhogen. In 2020 stelden de Texas International Produce Association (TIPA) en de toenmalige United Fresh Produce Association de gids "Food Safety Best Practices Guide for the Growing & Handling of Mexican Papaya, First Edition" op. De gids ging vergezeld van een virtuele opleiding voor telers en verwerkers van Mexicaanse papaja's om "de hele sector op een hoger niveau van voedselveiligheid te brengen en de kans op een toekomstige uitbraak te minimaliseren", aldus de TIPA. 

De expediteur zegt wel dat de markt de vraag vasthoudt. "Ik denk dat dit komt doordat de teeltkosten aanzienlijk zijn gestegen. De telers kunnen niet zoals vroeger lage prijzen hanteren, omdat ze dan negatief zouden produceren. Dus de prijzen houden stand door de hogere kosten," zegt hij.

Mexico: Papajasector zet in op veiligheid in teeltsystemen
Volgens officiële cijfers van de Mexicaanse regering wordt in Mexico jaarlijks 1.118.000 ton papaja's geteeld in een gebied van 20.000 hectare, voor de teelt van deze vrucht bestemd. De belangrijkste teeltstaten zijn Colima, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Michoacán en Nayarit, en in mindere mate San Luis Potosí, Tamaulipas, Campeche en Yucatán.

"De belangrijkste variëteit die in Mexico wordt aangeplant en geteeld voor nationale consumptie blijft de Maradol, maar voor de exportmarkt is de groei door de teelt van hybriden toegenomen en momenteel de belangrijkste optie voor bedrijven die zich uitsluitend op de export richten," legt een vertegenwoordiger van de organisatie van exporterende papajaproducenten in Mexico uit.

"Deze overgang is vooral ingegeven door de weerstand van de hybriden tegen bepaalde plagen en/of ziekten, naast een beter aanpassingsvermogen en weerstand tegen weersverschijnselen, niet in de laatste plaats omdat veel hybriden betere kenmerken hebben voor de consument, zoals hun zoetheid, smaak, consistentie of zelfs het formaat, met meer individuele maten."

Volgens de laatste gegevens voor 2020 is Mexico wereldwijd de vierde producent van papaja's, alleen achter India, de Dominicaanse Republiek en Brazilië. "De belangrijkste bestemming voor de export van Mexico is de Verenigde Staten, waar ongeveer 150 tot 180 containers van elk 20 ton per week worden verzonden."

"De papajasector in Mexico is toegewijd aan veiligheid in zijn teeltsystemen, we hebben zelfregulerende systemen geïmplementeerd waarmee we ons kunnen onderscheiden op de markt, op zoek naar veilige, voedzame en gezonde papaja's voor de markt. Nu de gezondheid van mensen belangrijker is geworden en de trend gaat in de richting van de consumptie van gezond voedsel, hebben wij prioriteit gegeven aan veiligheid, zodat de consument er zeker van kan zijn dat niet alleen de door de regelgevende instanties gestelde eisen worden toegepast, maar ook aanvullende maatregelen om de zorg voor alle processen voor de veiligheid van papaja's te garanderen. Het is een belangrijke uitdaging geweest die ons ertoe heeft gebracht alle niveaus van de sector voor te lichten en controlesystemen voor elke fase van het proces in te voeren."

Alleen al in de periode januari-april van dit jaar steeg de buitenlandse verkoop van papaja's, samen met watermeloen en meloen, met 14,25%, vergeleken met dezelfde periode in 2021, met een totaal van 184 miljoen dollar, volgens gegevens.

Australië: Focus op verbetering papajateelt
De Australische papajasector onderneemt een aantal belangrijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten om telers te helpen bij de besluitvorming en de veredeling. Een daarvan is het door de heffing gefinancierde project "Papaya market supply data capture and analysis", dat tot taak heeft wekelijkse teeltcijfers van de sector te verzamelen, te vergelijken en te publiceren. Deze gegevens zullen de papajatelers helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over hun oogst en afzet tijdens het seizoen en op langere termijn. Zij zullen de teeltcijfers van gele en rode papaja laten zien, en de verdeling over de belangrijkste teeltgebieden in Noord Queensland. Aangezien veel gegevens uit de sector niet recent zijn, zal in de verslagen een raming worden gemaakt van het wekelijkse opbrengstvolume in pallets door de transportbedrijven te vragen het totale aantal pallets te melden dat naar de belangrijkste markten aan de oostkust is verzonden. Een ander project betreft nieuwe genetische papajalijnen, ontwikkeld via het "National Papaya Breeding and Evaluation Program", met een verbeterde smaak, vorm, grootte en eetkwaliteit dankzij onderzoek van het Centre for Planetary Health and Food Security van de Griffith University.

Volgens de statistieken werd voor het jaar eindigend in juni 2021 18.331 ton papaja's geoogst met een waarde van 40,7 miljoen dollar, en terwijl de opbrengst met 7% daalde, steeg de waarde met 28%. Wat de uitvoer betreft, werd slechts een zeer kleine hoeveelheid van vijf ton fruit internationaal verscheept. Wat de consument betreft, kocht 18% van de Australische huishoudens verse rode papaja's en gele papaja's, met een gemiddelde van 900 g per aankoop.

Volgende week: Overzicht wereldmarkt mandarijnen


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw ad-blocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken. Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw Adblocker.