Overzicht wereldmarkt appelen

Appels blijven wereldwijd onverminderd populair in huishoudens. Veel teeltgebieden hebben dit jaar echter te lijden gehad van ongewone weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen. In het VK heeft het recente warme weer het seizoen voor sommige rassen met meer dan een week vervroegd, terwijl dezelfde hitte in Frankrijk en Italië een daling van de oogst in deze landen heeft veroorzaakt. De vorst in het voorjaar in Spanje en Servië heeft ook tot verliezen geleid, terwijl in Noord-Amerika soortgelijke omstandigheden ertoe hebben geleid dat aan dezelfde boom appelen van verschillende rijpheid zitten, wat de oogst moeilijker maakt dan gewoonlijk.

Nederland: Goede vraag naar Elstar, nog niet naar Jonagold
Door het warme weer zal de geraamde Nederlandse appeloogst van 245.000 ton sowieso lager uitvallen, zo verwachten specialisten in de Hollandse hardfruitmarkt. De zon en warmte hebben invloed gehad op de groei en kwaliteit en dat maakt de hardheid en kleur wel een zorgenkindje dit jaar. Voor de appelen van de meeste bewaterde percelen ziet de kwaliteit er goed uit, waar niet beregend kon worden, komt het fruit moeilijker aan de maat en is de schade door zonnebrand groot. De Elstar mag zich verheugen in een structureel goede vraag. Op het hout werd de Elstar dit jaar voor een prijs van 45-50 cent verkocht en die prijs blijft redelijk stabiel. Naar de Jonagold-achtigen is echter weinig tot geen vraag. Dat heeft alles te maken met de beschikbare oogst van vorig seizoen en de oogst in Polen die op gang komt.

België: Belgische appelen komen niet op een schone markt
Met de pluk van het Vlaamse hardfruit in volle gang kijken vele telers en handelaren al met een schuin oog naar het komend seizoen, wat weer de nodige onzekerheden en uitdagingen zal hebben. "Bij de appelen zal het verloop van het seizoen flink afhankelijk zijn van hoe veel telers in de frigo's zullen plaatsen. Er is wel wat schade aan de appelen, maar het valt alleszins mee", vertelt een Belgische handelaar. "Rond de periode dat de temperatuur zo'n 38 graden was, hadden we natuurlijk te maken met enige zonnebrandschade. Het is echter minder erg dan twee jaar geleden. Bij de Elstar en Cox schat ik het op zo'n 10 procent van de oogst en bij de Jonagold zal het op 5 procent zitten ongeveer. Gelukkig is de gevaarlijkste periode voorbij nu de zon wat minder lang aan de hemel staat en de temperaturen dalen."

Overigens komen de appelen, in tegenstelling tot de peren, niet op een schone markt terecht. "Er zitten nog behoorlijk wat oude appelen op de markt. Deze zal men ongetwijfeld nog gaan proberen te verkopen, wat al vrij snel voor een overvolle markt zal zorgen. Met de fors gestegen bewaarkosten zullen veel handelaren er wellicht voor kiezen om de nieuwe oogst voor de industrie te plukken. Zoals ik al aangaf, zal zowel voor peren als appelen bijzonder veel afhangen van wat er in de frigo's geplaatst gaat worden. In dat opzicht blijft het natuurlijk altijd koffiedik kijken, maar laat ik wel voorop stellen dat ik hoop dat we een goed jaar tegemoet gaan."

Duitsland: Europees fruit van het oogstjaar 2022 domineert de markt
Het aanbod van de oude oogst is bijna volledig van de Duitse markt verdwenen. Europees fruit van het oogstjaar 2022 domineerde, zo blijkt uit de statistieken. De aanwezigheid van Delbarestivale en Jonagold is sterk toegenomen, terwijl ook Elstar aan belang heeft gewonnen. Uit Italië werden in toenemende mate Royal Gala en Golden Delicious aangevoerd. Uit Frankrijk kwamen vooral Granny Smith; Akane waren in München te klein van formaat en genereerden daardoor weinig aandacht. Franse Jerseymac vulde het assortiment aan, evenals Spaanse Granny Smiths. Aanvoer uit Polen en Nederland completeerde het geheel. Af en toe was de instroom te groot en de vraag te zwak, zodat de handelaren prijsdalingen nauwelijks konden vermijden. Prijsverhogingen waren zeer zeldzaam. De situatie was vergelijkbaar voor de invoer van overzee. In deze sector overheersten Nieuw-Zeelands en Chileens fruit. Hun belang was beperkt, maar dit had geen fundamentele gevolgen voor de waarderingen.

VK: Vroege start van het Britse appelseizoen
Het Britse appelseizoen is voor de meeste rassen 7-10 dagen vroeger gestart dan vorig jaar. Dit is niet ongewoon, aangezien het vorige seizoen laat was. Toch zien de telers dat de rijpheid versnelt door het warme weer. "Het is duidelijk dat de droogte en de hitte een zeker effect hebben gehad. Dat het seizoen vroeger begint, heeft vooral te maken met het tijdstip van de bloei in het voorjaar en niet zozeer met het aanhoudende warme weer, al speelt dat wel een rol bij de versnelling van de rijpheid. Dit varieert van ras tot ras en van boomgaard tot boomgaard," aldus een Engelse teler.

De kleur lijkt zich goed te ontwikkelen, beter dan vorig seizoen. Dit is deels te danken aan de hogere lichtintensiteit, maar ook aan het verschil in nacht- en dagtemperaturen, wat met de zeer hoge dagtemperaturen heeft gezorgd voor een goed verschil tussen dag en nacht, ook al zijn de nachten warm geweest. De grootte van de vruchten lijkt in sommige gevallen te zijn beperkt door een gebrek aan water wanneer er geen irrigatie beschikbaar is, of door een bodemtype dat het grondwater niet zo goed vasthoudt. Bij sommige rassen vermindert de zonnebrand de kwaliteit. Andere rassen, zoals Bramley, hebben op sommige plaatsen te lijden gehad van een lange bloeiperiode, waardoor de grootte van de vruchten sterk varieert; dit zal van invloed zijn op de sortering. Waar de grootte niet is toegenomen, zullen de telers de kleinere vruchten uitdunnen, waardoor de opbrengst daalt. Cox, hoewel teruglopend, is het eerste belangrijke geoogste volume, gevolgd door Gala. Rassen zoals Discovery zijn snel achteruitgegaan en spelen niet langer een rol op de markt. 

Het contrast tussen dit jaar en vorig jaar is opmerkelijk: vorig jaar was het erg nat en dit jaar is het extreem warm en droog.

Volgens de teler hebben sommige retailers heel goed begrepen met welke inflatie telers en leveranciers te maken hebben gehad, en hebben zij, hoewel zij misschien niet de volledige omvang ervan hebben aanvaard, de prijzen verhoogd om een redelijk deel van de inflatie waarmee de telers te maken hebben, te weerspiegelen. Hij waardeert het dat andere retailers de markt concurrerender vinden en net als telers de verantwoordelijkheid hebben tegenover de consument om het product betaalbaar te houden, maar zegt dat prijsstijgingen in de supermarkt moeten worden doorberekend aan de teler.

Frankrijk: Lagere oogstramingen en een rustige markt  
In veel regio's in Frankrijk is de appeloogst vroeg begonnen als gevolg van verschillende weersomstandigheden. Vooral vroege rassen hebben te lijden gehad onder de droogte. Vorige week heeft een brancheorganisatie aangegeven dat de oogstramingen naar beneden zijn bijgesteld: tussen 1.300.000 en 1.350.000 ton, dat wil zeggen 4% minder dan de oogst van vorig jaar. Een bijstelling die vooral gevolgen heeft voor de Gala, "vooral als we het hebben over verkoopbare oogst in verse toestand, omdat de hoge temperaturen van invloed zijn op de kleuring. Er zal dus een groter aandeel Gala voor verwerking bestemd zijn dan gewoonlijk en bijgevolg zal de markt voor verse producten kleiner zijn. Als de oogsten lager zijn, is het suikergehalte daarentegen zeer hoog."

Wat de teelt betreft, hekelt de sector, die al sterk te lijden heeft onder de algemene kostenstijging, de explosie van de groothandelsprijs voor elektriciteit (een stijging met 1000% in twee jaar) en waarschuwt hij: "Als er niets wordt gedaan, zal deze situatie leiden tot de economische dood van een derde van de Franse appeltelers."

Wat de afzet betreft, is de markt kalm: "We zijn aangekomen op een markt die nog niet volledig ontwikkeld is. Er zijn nog appelen van het zuidelijk halfrond en in sommige landen appelen van de oude oogst. En met de hitte in heel Europa is er meer vraag naar zomerfruit dan naar appels", zei een handelaar deze week.

Italië: Aarzelende start van appelseizoen verwacht
Het Italiaanse appelseizoen 2022/23 staat in de startblokken. Verwacht wordt dat de oogst licht zal dalen, met een toename van meer innovatieve rassen en biologische appels. Na de iets lagere maten van vorig jaar zal er een terugkeer zijn naar middelgrote tot grote standaardniveaus, die beter dan in het vorige seizoen aan de vraag van sommige markten zouden moeten voldoen.

In Zuid-Tirol en Trentino, alsook in Piemonte, is de oogst van het ras Gala midden augustus begonnen. In Zuid-Tirol wordt een aanzienlijke daling verwacht, die te wijten is aan de sterke daling in het voorjaar, maar ook aan de extreme hittegolven van de laatste maanden, die in sommige gevallen de kleur van het fruit hebben aangetast, waardoor meer afval is ontstaan. Op 29 augustus is ook de verkoop gestart van de clubcultivar SweeTango™, een appel die sinds half augustus wordt geoogst en een zeer frisse, knapperige en sappige smaak heeft, die alle kenmerken voor een goed seizoen in zich heeft.

In het algemeen wordt volgens de Italiaanse consortia en coöperaties een aarzelende start van het appelseizoen verwacht. In ieder geval voor de eerste maanden zal naar een evenwicht moeten worden gezocht. Op dit moment zijn de temperaturen bijvoorbeeld nog erg hoog en is er een groot aanbod van appelen op de markten die maar moeilijk kunnen worden verkocht omdat er nog zomerfruit beschikbaar is.

Wat de oogst betreft, zijn kwaliteit, grootte en assortiment van de appelen de sterke punten om de huidige context het hoofd te bieden. De sector maakt zich inderdaad zorgen over de stijgingen van de energie- en de grondstofprijzen, die nauwelijks volledig kunnen worden opgevangen op het niveau van de teelt. Bovendien zal teeltbeheer, in het licht van de klimaatverandering, de nieuwe onbekende van de toekomst zijn.

In Campanië is dit een slechter jaar dan het vorige: alleen al in de provincie Caserta staat de productie op -30% ten opzichte van vorig jaar. De kwaliteit is niet optimaal als gevolg van de extreme droogte in de afgelopen maanden. Wat de zomerappelen betreft, zijn de volumes -15% van die van vorig jaar.

Spanje: 16% oogstdaling verwacht als gevolg van vorst
De appeloogst is begonnen in Girona, een van de belangrijkste teeltgebieden in Spanje, waar al 20% is geoogst. Momenteel wordt het ras Royal Gala geoogst, vroeger dan gewoonlijk vanwege de hoge temperaturen, hoewel het fruit daardoor ook een hoger suikergehalte krijgt. Over het geheel genomen verwacht Spanje een oogstdaling van 16% ten opzichte van het gemiddelde van de laatste 3 jaar, als gevolg van de vorst in april.

Op dit moment wijzen de ramingen op een oogst die vergelijkbaar is met die van vorig jaar in Girona, wat nu al te zien is bij Gala, hoewel de telers afwachten hoe de productie van de volgende rassen zich ontwikkelt en of er een lichte daling zou kunnen optreden als gevolg van de hittegolven. De droogte en de hoge temperaturen leiden in heel Europa tot een gebrek aan kaliber en tot moeilijkheden om kleur te krijgen in de Gala-appelen, wat leidt tot een aanzienlijke commerciële terugval, wat de Catalaanse appelen ten goede zou kunnen komen.

Hoewel de appelprijzen in een commercieel moeilijk jaar rampzalig zijn geweest, liggen de prijzen van de nieuwe oogst ongeveer 15 cent hoger gezien de exorbitante stijging van de teeltkosten.

Servië: 10% lagere opbrengst verwacht
Servië produceert jaarlijks meer dan 500.000 ton appels, met een totaal areaal van ongeveer 27.000 ha. Dit seizoen verwacht het land echter een opbrengst die ongeveer 10% lager ligt, als gevolg van de vorst die Servië tijdens de voorjaarsperiode heeft geteisterd. In het vorige seizoen werd in totaal ongeveer 160.000 ton appelen uit Servië geëxporteerd.
Voor conventionele appelen, zoals Royal Gala, Granny Smith en Red Delicious, zijn de belangrijkste markten voor Servië het Midden-Oosten en het Verre Oosten, samen met het Verenigd Koninkrijk, dat na Rusland de grootste markt in Europa is voor Servische appelen.
De oorlog in Oekraïne heeft de Servische appelexporteurs veel onzekerheden gebracht. In de eerste plaats werd de bevoorradingsketen beschadigd en verdrievoudigden de kosten voor het vervoer naar Moskou. De wisselkoersen blijven onstabiel, wat de import- en exportactiviteiten sterk beïnvloedde. Bovendien hebben zich veel situaties voorgedaan waarbij de overmaking van geld veel langer duurde dan gewoonlijk.

Polen: Volume appels 10% gestegen, maar telers kampen met arbeidsproblemen
Polen zal dit seizoen een goed volume appels hebben, tot 10% meer appelen dan vorig jaar, en vruchten van goede kwaliteit. Door het uitblijven van vorst in het voorjaar, een zachte zomer en slechts enkele hagelbuien zal de oogst goed zijn. Het totale appelvolume in Polen wordt geraamd op 4,5 miljoen ton, d.i. dubbel zoveel als in Frankrijk of Italië. De Poolse exporteurs zien ook dit seizoen grotere volumes van de rassen Gala, Golden en Red Delicious. Het is een hele uitdaging om aan de nodige arbeidskrachten te komen. De prijzen voor arbeidskrachten zijn hoog en arbeidskrachten zijn moeilijk te vinden. 

Turkije: Uitstekende kwaliteit voor Turkse appeloogst
De Turkse appeloogst is begonnen, met Gala als het vroegste ras. De weersomstandigheden waren goed, er was voldoende water voor de appels en de Turkse exporteurs verwachten voor de komende oogst appels van zeer goede kwaliteit. Een exporteur verklaarde dat dit misschien wel de beste kwaliteit appelen is die de Turkse telers in de afgelopen tien jaar hebben gezien. De oogst zal naar verwachting in oktober eindigen met de nieuwste rassen. 

Zuid-Afrika: Uitvoer naar VS met 140% gestegen
In Zuid-Afrika worden appelen van klasse I momenteel op de gemeentelijke markten verkocht voor R7,65 (0,45 euro).

De export van appelen vertoont dit seizoen een aantal interessante tendensen: de uitvoer naar de VS en Canada is met 140% gestegen (vanuit een lage uitgangssituatie), de uitvoer van appelen naar het Midden-Oosten is met 42% gestegen en de uitvoer naar het Verre Oosten en Azië is aan het einde van week 34 met 18% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Daarentegen is de appelexport naar het VK tot dusver dit jaar met 13% gedaald en de export naar Rusland met 15%, maar de handelaren merken op dat vooral de export naar China dit jaar zeer goed is verlopen.

"We hebben een heel goed jaar gehad voor de appelexport naar China, waar het binnenlandse aanbod te klein was. Er liggen daar grote mogelijkheden voor ons. We hebben veel rechtstreeks verkocht aan retailers die, vanwege de lockdowns, konden overschakelen op onlineverkoop."

De exportinspecties van het nieuwe Zuid-Afrikaanse ras Bigbucks (verkocht als Flash Gala) zijn met 121% gestegen, terwijl de inspecties van Pink Lady met 10% zijn gestegen, en de exportinspecties van Golden Delicious de enige appelcategorie is die is gedaald, met 17%.

Over het geheel genomen wordt de Zuid-Afrikaanse appeluitvoer voor 2022 op 1% hoger geraamd dan vorig jaar en de uitvoer zal tot het einde van het jaar doorgaan.

Het is winter in de Kaap, het regenseizoen is laat op gang gekomen en de regenval is dus veel lager dan gehoopt. In de Ceres Valley, een belangrijk appelteeltgebied, staan de telers al op droogte en boren ze meer boorgaten. "We lopen 30% achter op het water waar we willen zijn om de dammen vol te krijgen", zegt een teler, die opmerkt dat appeltelers na de recente ernstige droogte zeer snel op tijd waarschuwingen in acht nemen. De Westkaap staat op het punt om een algemene droogteperiode door te maken, zeggen klimatologen.

Noord-Amerika: Positieve vooruitzichten voor appelen ondanks uitdagend groeiseizoen
Volgens de U.S. Apple Association is er dit najaar een daling van de totale appelproductie met bijna twee procent, hoewel het een stijging is van 3,5 procent ten opzichte van het gemiddelde van vijf procent.

In Washington is de appeloogst moeilijk te voorspellen. "De eerste raming gaat uit van 108 miljoen kartons. Dat lijkt in de buurt te liggen van wat de buitendienst denkt", zegt een teler-verzender.

De uitdaging komt na het koude weer en de sneeuw die zich eerder dit jaar tijdens de bloei voordeden. Er zijn nu aan dezelfde boom vruchten die vóór de vorst/sneeuw zijn bestoven en er zijn ook vruchten die 10 dagen later, toen het weer warmer werd, zijn uitgebloeid. "Dit zorgt voor problemen met de rijpheid, de pluk, enz. Bovendien hadden we een koude lente en een hete zomer", zegt ze.

Alles bij elkaar heeft dit ook de start van de oogst met ongeveer twee weken uitgesteld. De combinatie van warme dagen en nachten heeft de kleurontwikkeling waar telers naar zoeken vertraagd. "Ook lijken de vruchten op dit moment kleiner dan normaal. Maar aangezien we twee weken achterlopen, kunnen al deze dingen in de komende weken veranderen," voegt de teler-verzender eraan toe.

Wat de rassen betreft, zijn de Wildfire Gala appelen net begonnen met oogsten en verpakken, en Premier Honeycrisp zal over een week of zo van start gaan. De gewone Gala appels beginnen op zijn vroegst tegen het einde van volgende week. "We komen ook van een korte oogst van vorig seizoen en met de twee weken vertraging zien we enkele rassen met hiaten - Fuji, Golden en Pink Lady in het bijzonder," zegt ze.

Tegelijkertijd zijn er aan de andere kant van het land berichten dat zowel Michigan als New York goede appeloogsten hebben voor het seizoen 2022-2023. De appeltelers van Michigan voorspellen dat ze hun beste oogst in drie jaar zullen binnenhalen met een prognose van bijna 30 miljoen bushels - dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar.

Andere regio's zoals Pennsylvania en Canada (met name de provincies British Columbia, Ontario en Quebec) produceren ook appels. "Het verzenden van appels is deze maand erg goed geweest," zegt de teler-verlader. "Met de hoge vrachtkosten zullen we zien dat sommige kopers naar deze lokale teeltgebieden gaan om de kosten laag te houden."

Wat de prijzen betreft, is de kloof bij sommige rassen de reden voor de sterke prijsvorming bij deze specifieke rassen, gezien de grote vraag en het geringe aanbod op dit moment.

Chili: Appelareaal daalt in belangrijkste teeltgebieden
In zijn halfjaarlijks verslag over Chileens hardfruit dat in juni jl. werd gepubliceerd, raamde het USDA de oogst van Chileense appels in de periode 2021/22 op 1.036.000 ton, wat neerkomt op een daling met 4,8% ten opzichte van 2020/21 als gevolg van een afname van het in het land beplante areaal, dat door het Amerikaanse agentschap wordt berekend op 4,2% voor een totaal van 30.097 hectare.

De regio's Maule en O'Higgins, in het midden-zuiden van het land, vertegenwoordigen respectievelijk 63,4% en 20,6% van het beplante areaal, samen goed voor 84% van het totale appelareaal. "Aangezien fruittelers echter blijven overschakelen op winstgevender teelten, zoals kersen of walnoten, is het beplante areaal in de regio's Maule en O'Higgins de laatste drie seizoenen afgenomen", aldus het USDA in zijn verslag; volgens gegevens van Odepa is het areaal in deze regio's zelfs met respectievelijk 11% en 17,4% afgenomen.

Het USDA voorspelde afgelopen juni dat de export in die periode in totaal 610.000 ton zou bedragen, wat neerkomt op een daling van 5,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2020/21. En hoewel de gegevens tot en met maart een daling van de Chileense appelexport met 24,1% laten zien ten opzichte van dezelfde maand van de periode 2020/21, in totaal 45.552 ton, zou de appelexport een grotere impuls hebben gekregen in de buurt van de piekmaanden voor de export, namelijk mei, juni en juli.

"Aan het begin van de geanalyseerde periode in 2021/22 was een van de grootste problemen in de Chileense fruitexport de stijging van de vrachtkosten en de grote vraag in de Chileense havens, wat vertragingen in de export veroorzaakte", legde het USDA uit.

Hoewel de vertragingen niet alleen tijdverlies waren. Uit een enquête van een Chileense brancheorganisatie over de gevolgen van de logistieke crisis en de stijgende kosten voor het seizoen van de fruittelers, werd geconcludeerd dat 9 van de 10 telers meenden dat zij de komende werkzaamheden van het seizoen 2022-2023 niet zouden kunnen betalen.

"De situatie toont een zeer ernstig gebrek aan financiering, en veel telers hebben geen manier om het seizoen 2022-2023 te starten, omdat ze de verwachte inkomsten voor deze hele crisis niet hebben ontvangen," zei een vertegenwoordiger van de brancheorganisatie. "Sinds maart waarschuwen we voor de gevolgen van logistieke vertragingen, en uit de raadpleging die we hebben gehouden, is gebleken dat 64% van de telers de conditie van hun fruit ernstig in het gedrang zag komen door vertragingen bij het bereiken van de bestemmingshavens." In feite had de helft van de telers tussen 30% en 60% conditieverlies van hun te verkopen fruit.

Een van de belangrijkste voordelen van appelexporteurs ten opzichte van andere fruitexporteurs is echter, aldus het USDA, dat appels langere opslagtijden kunnen doorstaan dan ander fruit; exporteurs kunnen hun fruit dus opslaan en wachten op betere markt- of logistieke omstandigheden.

Chili exporteert appels naar 70 verschillende markten. In 2020/21 heeft Chili 74.348 ton appelen naar Colombia uitgevoerd, wat overeenkomt met 11,5% van de totale appelexport. Colombia is van oudsher een belangrijke markt voor Chileense appels en in 2021/22 (met gegevens tot en met maart) wijst alles erop dat het die positie zal blijven innemen.

De Verenigde Staten waren de tweede bestemming voor Chileense appels in het seizoen 2020/21, met de ontvangst van 60.496 ton, wat neerkomt op 9,4% van de totale export. India stond op de derde plaats met de ontvangst van 56.297 ton, goed voor 8,7% van de export, goed voor een opmerkelijke groei van 172,7% ten opzichte van dezelfde maanden van 2019/20; in het eerste kwartaal van 2022 zouden de zendingen echter met -82,3% zijn gedaald.

China: Lagere opbrengsten, hogere prijzen
China's bekende appelteeltregio LuoChuan in Shaanxi wordt geconfronteerd met een daling van de appeloogst met 20 tot 40% dit jaar, voornamelijk als gevolg van slechte weersomstandigheden. Bovendien daalt de opbrengst ook geleidelijk omdat de telers appelbomen inruilen voor andere tuinbouwgewassen. Andere grote appelgebieden in China, waaronder Gansu en Shandong, verwachten ook een daling van de appeloogst. De appelsector van LuoChuan heeft in het vroege voorjaar te lijden gehad van hagel- en vorstschade.

Als gevolg van de daling van het volume wordt verwacht dat de prijzen zullen stijgen in vergelijking met vorig seizoen. Volgens een regionale handelaar liggen de prijzen voor LuoChuan-appelen momenteel 65% hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Bovendien zijn ook de kwaliteit en de smaak van de appelen beter, aangezien het verminderde aantal appelen aan de bomen heeft geleid tot een betere vruchtzetting.

Volgende week: Overzicht wereldmarkt ananas


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven