Overzicht wereldmarkt suikermaïs

Nu het noordelijk halfrond warmer wordt, stijgt in veel landen aan deze kant van de wereld de vraag naar een zomerse lekkernij: suikermaïs. Op de meeste markten stijgen de prijzen voor dit gewas, niet alleen door de toegenomen vraag, maar ook door de stijgende productie- en logistieke kosten, die de wereldwijde AGF-markt blijven beïnvloeden.

Nederland: Opmerkelijk goede wintervraag naar suikermaïs
Bij een Nederlandse specialist in verse suikermais is het Senegalese suikermaïsseizoen nog in volle gang. "Daarmee gaan we de hele maand april door. Vanaf 15 april komt ook de eerste oogst vanuit Marokko op gang, dus we hebben een kleine overlap." Hij is tevreden over het verloop van het Senegal-seizoen. "We hadden de beschikking over een goede kwaliteit en voldoende aanbod. We hebben in Senegal inmiddels drie leveranciers waar we de maïs van betrekken, dus dat zorgt voor een constante stroom aan product.
Ook voor Marokko zijn de vooruitzichten goed. Men staat in de startblokken om te gaan oogsten. De prijzen van transport en kunstmest etc liggen aanzienlijk hoger, maar daar heeft iedereen mee te maken. Hopelijk kunnen we concurrerend blijven opereren. Bovendien is de vraag de hele winter erg goed geweest en dat kan in de winterperiode nog weleens anders zijn", vervolgt hij. "Wij hadden veel vraag uit Zwitserland, maar ook uit Spanje, waar de wintervraag opmerkelijk hoger lag dan normaal, want Spanje is niet zo'n groot maïsconsumerend land. Ook de vraag vanuit Italië, dat we via de Nederlandse exporteurs voorzien, is goed doorgelopen."

Vandaag start de teler ook alweer met het zaaien van de maïs voor het Nederlandse seizoen. De eerste Hollandse suikermaïs zal vanaf half juli weer beschikbaar zijn en vanaf augustus in grotere volumes. Hij zal dit jaar ook biologische maïs op 5 hectare zal gaan telen. "Dit zal vooral bestemd zijn voor het gekookte segment met de vacuümgegaarde maïskolven." Ook de teelt in België heeft de teler dit jaar uitgebreid. "De trend is steeds meer dat supermarkten hun producten uit eigen land willen betrekken. Nu hebben wij in Limburg het voordeel dat we vrij eenvoudig over de grens kunnen telen met links en rechts boeren van een andere nationaliteit. In Duitsland is men grotendeels zelfvoorzienend, maar in België liggen er mooie marktkansen voor de afzet naar de Belgische retail en voor telers is het een interessant gewas om erbij te hebben in het bouwplan."

Duitsland: Binnenlands areaal suikermaïs groeit
In de Duitse fruitsector is suikermaïs in deze tijd van het jaar eerder een marginaal gewas. Bescheiden hoeveelheden worden momenteel aangeboden uit Senegal en Marokko. Eind april, begin mei komen er meer partijen uit Turkije.

Het gewas wordt ook steeds populairder in de binnenlandse teelt. Het areaal suikermaïs is in 2021 aanzienlijk uitgebreid, vooral in Baden-Württemberg, en wordt nu op 1.100 ha geteeld. Met een bovengemiddelde opbrengst van 9,3 ton/ha werd een oogstvolume van 10.300 ton behaald.

VK: Goede vraag, maar logistieke problemen nog steeds een probleem
Het seizoen voor suikermaïs in het VK loopt van juli tot oktober, waarna in het voorjaar wordt overgeschakeld op aanvoer uit Spanje, dan Afrika en weer terug naar Europa.

Momenteel is de vraag goed en neemt deze toe naarmate het land de lente ingaat. Het goede weer zorgt voor een toename van de vraag van week tot week. De grootste uitdagingen op dit moment zijn de kosteninflatie in de aanvoerketen, net als bij alle andere producten stijgen alle kosten. De kosten voor het telen van een gewas, logistiek en import zijn allemaal gestegen en stijgen nog steeds. Ook de inkomende logistiek door storingen in de zeevrachtschepen is nog steeds een probleem op de Britse markt.

Frankrijk: Onstabiele markt voor Franse suikermaïs
Op een toch al sterk fluctuerende markt hebben de producenten van suikermaïs in Frankrijk momenteel te maken met een snelle en uitzonderlijke stijging van hun kosten en productiekosten (energie, meststoffen, enz.). Ook de Russische inval in Oekraïne heeft de markt voor suikermaïs onder druk gezet, met prijsschommelingen voor inputs die kunnen oplopen tot 30%.
Ook de ongekende inflatie in de wereld treft de sector hard. Dit alles betekent dat de vooruitzichten voor het Franse suikermaïonseizoen tamelijk somber zijn.

Italië: Stijgende prijzen voor Italiaanse suikermaïs
De manager van een groot Italiaans AGF-verwerkings-bedrijf legt uit dat de suikermaïsproductie in Italië ongeveer 3.000 hectare per jaar bedraagt. Suikermaïs wordt via industriële verwerking, meestal door stomen, gebruikt voor de afzet in aluminium- of glasverpakkingen als houdbaar levensmiddel voor de consument. De prijs is de laatste maanden sterk gestegen als gevolg van de stijging van de productiekosten (te beginnen met de energie- en brandstofprijzen), maar ook omdat de prijs van andere gewassen sterk is gestegen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de repercussies daarvan, wat heeft geleid tot een inflatiespiraal waarin ook suikermaïs een rol speelt.

Het oogstseizoen begint gewoonlijk half juli en duurt tot september. Meer dan 50% van de teelt is geconcentreerd in Emilia-Romagna, ongeveer 40% in Lombardije en de rest in Veneto. "De verwerking vindt binnen een dag plaats", legt de productiemanager van het verwerkingsbedrijf uit.

Spanje: Regen gooit roet in het eten, maar goede verwachtingen voor zomerseizoen, wel inkrimping areaal door watertekort
Spanje importeert momenteel suikermaïs uit Senegal, en over ongeveer een maand zal ook het Marokkaanse product worden ingevoerd. Tijdens de wintermaanden is de consumptie van suikermaïs laag en zijn de kosten van het product hoog, omdat er veel logistiek mee gemoeid is. Bovendien is het een product dat nauw verbonden is met consumptie bij mooi weer (warmte, zon, huisfeestjes, barbecues, enz...) en regent het in Spanje nu al verschillende weken op rij. Naarmate de lente aanbreekt en het weer verbetert, begint de consumptie te stijgen en in de zomer schiet die omhoog.

De Spaanse telers zitten momenteel midden in het plantseizoen. Als gevolg van waterbeperkingen en hoge productiekosten (water, meststoffen, fytosanitaire producten, brandstof, energie, enz...) is het areaal aanzienlijk ingekrompen. Ook de hoge graanprijs en de verwachte prijsstijging als gevolg van het gebrek aan aanvoer uit Oost-Europa kunnen de telers ertoe aanzetten deze teelt te laten staan, omdat andere graansoorten winstgevender zouden kunnen zijn. Bijzondere nadruk moet worden gelegd op de vermindering van het ingezaaide areaal, aangezien zeer belangrijke teeltgebieden zoals Andalusië midden in een droogteperiode verkeren en het aan het begin van het zaaiseizoen helemaal niet had geregend, zodat vele telers hebben besloten dit jaar niet in te zaaien. De zeer sterke stijging van de productiekosten en de onzekerheid waarmee ze momenteel te maken hebben, zorgen er ook voor dat veel producenten nog eens goed nadenken over wat ze zullen planten en zullen kiezen voor andere gewassen die minder risico's inhouden of waarvoor geen grote uitgaven hoeven te worden gedaan om verliezen te voorkomen.

Het is nog te vroeg om te weten hoe de volgende oogst zal zijn. De telers zijn al iets langer dan een maand aan het planten en tot 10 dagen geleden verliep alles volgens plan, maar door de regen van de laatste dagen, het gebrek aan licht, enz... zal het planten vertraging oplopen en zal het areaal waarschijnlijk kleiner worden, zodat er enkele weken een achterstand in de teelt zal zijn als gevolg van de vertraagde aanplant. Afhankelijk van hoe het voorjaar verloopt, zou de eerste oogst begin juni kunnen beginnen, in week 22-24.

China: De vraag naar suikermaïs zal blijven stijgen
De laatste tijd is de algemene prijs van suikermaïs sterk gestegen. Dit wordt veroorzaakt door meerdere factoren. Ten eerste is de situatie tussen Rusland en Oekraïne in een impasse geraakt, waardoor de importkosten sterk zijn gestegen. Momenteel is het moeilijk te zeggen wanneer de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zal eindigen. Beide landen zijn belangrijke landen van waaruit China suikermaïs importeert en hebben bij een voortdurend conflict grote gevolgen voor de graanimport. Bovendien is de onzekerheid over het verschepingsschema ook een van de belangrijke factoren die het aanbod beïnvloeden. Zodra het conflict verscherpt, zal de invoerprijs van suikermaïs waarschijnlijk verder stijgen.

Ten tweede is de voederprijs sterk gestegen en heeft de aquacultuursector verder verlies geleden. Na het Chinese Nieuwjaar hebben voederfabrieken, als gevolg van de stijgende kosten van sojameel, tarwe en andere grondstoffen, de voederprijzen over het algemeen met 300-600 yuan per ton verhoogd. Met de voortdurende stijging van de tarwe- en sojameelprijzen, zijn de productiekosten van sommige voederbedrijven aanzienlijk gestegen, waardoor hun winst is gedaald. Daarom hebben diervoederbedrijven suikermaïs, waarvan de prijs relatief lager is, gebruikt om tarwe en sojameel te vervangen als de belangrijkste grondstoffen voor diervoeders, waardoor niet alleen de productiekosten van de bedrijven zullen dalen, maar ook hun winst zal toenemen. Dit zal de marktvraag naar suikermaïs doen toenemen.

Tegelijkertijd brak enkele weken geleden in China een nieuwe coronagolf uit, waardoor sommige suikermaïsfabrieken hun deuren moesten sluiten en het orderproces en het aanbod sterk werden beïnvloed, wat de marktsituatie voor suikermaïs onstabiel heeft gemaakt.

Noord-Amerika: Telers zouden tot 20% prijsstijging voor suikermaïs nodig kunnen hebben
Nu het binnenlandse suikermaïsseizoen begint, maakt men zich zorgen over de kosten en de promotie van suikermaïs dit seizoen.

Momenteel komt er een beperkte aanvoer van suikermaïs uit Mexico. "Beperkte voorraden zijn niet ongebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Deze vroege lenteperiode is riskant voor de teeltregio's die moeten produceren, dus het is niet ongewoon om gaten in de aanvoer te hebben", zegt een Californische teler-verzender.

Terwijl Mexico maïs produceert, bereidt Californië zich voor om met de productie te beginnen, meestal tegen half april. "Er is een gat wanneer Mexico zich indekt tegen de startdatum van Californië", zegt hij. De productie in Zuid-Californië, vanuit de Imperial Valley, gaat als eerste van start, gevolgd door enkele aanvullende programma's vanuit Bakersfield in mei. Van daaruit wordt de productie in de hele staat opgevoerd, waarbij Noord-Californië in juni van start gaat en tot de herfst duurt. In de herfst gaat de productie terug naar Zuid-Californië en vervolgens naar Mexico.

Terzelfder tijd wordt aan de oostkust in staten zoals Florida en Georgia ook gewerkt aan het op gang brengen van de productie. Een teler-verzender uit Georgia zegt dat de startdatum, die rond 1 mei had moeten zijn, is verschoven naar 10 mei vanwege de recente lage temperaturen. Hetzelfde geldt voor telers die midden mei zouden beginnen. Hij schat dat het maïsareaal in Georgia op dit moment vergelijkbaar is met dat van vorig jaar.

Wat de vraag op dit moment betreft, hangt de vraag naar suikermaïs vaak samen met de temperatuur. "Bij koelere temperaturen is er meestal weinig beweging. En zodra we, vooral in Californië, de temperaturen zien stijgen, wat nu al het geval is, zal de vraag dat beginnen te volgen", aldus de Californische teler-verlader, die opmerkt dat de vraag in de zomer het sterkst is.

Maar de vraag zou dit jaar onder druk kunnen komen te staan door de uitdagingen in de sector, waaronder de almaar stijgende inputkosten. "Sommige van onze chemische kosten zijn met wel 500 procent gestegen," zeggen ze, en ze merken op dat de bezorgdheid gaat over hoeveel moet worden doorberekend aan de retailhandel, die hun prijzen niet wil verhogen, vooral voor een promotievriendelijk artikel als maïs, waar in het hoogseizoen vaak aanbiedingen zoals 4 aren/$1 worden gezien. "Dat is een basisaanbieding voor retailhandelaren en als zij daarvan moeten afzien, zal dat niet erg goed worden ontvangen. Er zal dit jaar dus veel geduw en getrek zijn en de telers zullen er veel slapeloze nachten van hebben."

De teler in Georgia is het daarmee eens. "De vraag zal voor 100 procent afhangen van de prijs die de retailhandel in de schappen zal vragen. Als het 0,50 cent per jaar is, zal de maïs zich opstapelen en niet bewegen", zegt hij.

Alles bij elkaar schatten ze dat de boeren een prijsstijging van bijna 20 procent nodig hebben. "En ik ben een beetje op mijn hoede omdat we niet de enigen zijn met deze gestegen inputkosten," zegt de teler-verlader. "Dus sommige van de aanbiedingen die de consumenten in het verleden hebben gekregen, zijn er dit jaar misschien niet, omdat het niet haalbaar is om zoveel geld te verliezen aan een promotie."

Volgende week: overzicht wereldmarkt uien


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven