Budget SDE++ 2021 ruim overtekend: RVO moet gaan kiezen

Nederlandse ondernemers vroegen voor €12 miljard subsidie aan in de openstellingsronde 2021 van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). 

In de SDE++ 2021 zijn er 4.109 aanvragen ingediend. Deze projecten zijn samen goed voor 7,26 megaton CO2-vermindering per jaar. Er is voor €12 miljard subsidie aangevraagd. Het beschikbare budget is €5 miljard. Het budget is daarmee ruim overtekend; er is meer aangevraagd dan beschikbaar is. 

In 2022 zal er meer budget komen voor de regeling. Ook het plafond van CO2-afvang en -opslag (CCS) wordt verhoogd. 

Zonnepanelen en CO2-afvang en -opslag populair 
Het grote aantal aanvragen geeft wederom aan dat ondernemend Nederland de urgentie voelt om de CO2-uitstoot te verminderen. De hoogste claim werd ingediend voor projecten voor CO2-afvang en -opslag (CCS; €6,1 miljard) en zonnepanelen (zon-PV; €2,2 miljard). Er is dit jaar daarnaast belangstelling voor nieuwe technieken, zoals geavanceerde hernieuwbare brandstoffen en CO2-afvang en gebruik (CCU). 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de aanvragen. 

Door de budgetuitputting komt een aantal duurdere technieken mogelijk niet in aanmerking voor subsidie. Dit zijn aanvragen die in een latere fase zijn ingediend.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de regeling uitvoert, beoordeelt op dit moment de ingediende aanvragen. Om het budget toe te kennen, baseert de dienst zich op het moment van indienen (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). En daarnaast op de laagste subsidie-intensiteit (het project met de minste subsidiebehoefte per ton CO2). 

RVO toetst of de projecten technisch, financieel en economisch haalbaar zijn. 

Verder met de energietransitie
In de miljoenennota 2022 staat dat de SDE++-regeling in 2022 en 2023 stapsgewijs aangepast wordt. Het doel hiervan is dat alle sectoren de komende jaren stappen kunnen zetten in de energietransitie (de overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie). 

In 2022 zal er meer budget komen voor de regeling. Ook het plafond van CO2-afvang en -opslag (CCS) wordt verhoogd. 

Bron: RVO


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven