Wille Donker Adcovaten:

"Vertrouwen is goed, maar beslag soms beter"

Vertrouwen is in de internationale AGF-branche cruciaal. Dat is de basis van het zakendoen. Als er al iets wordt vastgelegd, is dat daarom vaak beknopt. Bijvoorbeeld met een korte e-mail of een WhatsAppbericht. Uitgebreide overeenkomsten zijn meer uitzondering dan regel. In de meeste gevallen is dat gelukkig geen enkel probleem. Het vertrouwen wordt meestal waargemaakt. Helaas gaat het soms wel mis. Bijvoorbeeld in de situatie dat een buitenlandse exporteur na ontvangst van (voorschot)betaling de containers laat verschepen naar een andere partij. "Met een beetje pech, heeft de oorspronkelijke importeur dan het nakijken," stelt Wille Donker Advocaten in deze bijdrage.

Beslag
In zo’n geval kan snelle juridische bijstand het verschil maken. Een beslag na aankomst van de containers in de haven is dan een effectief middel. De exporteur wordt daarmee onmiddellijk de pas afgesneden. Door het beslag mag het fruit niet meer zonder toestemming van de beslaglegger worden doorgeleverd. Omdat fruit natuurlijk maar kort houdbaar is, kan onder de druk van een beslag vaak alsnog een minnelijke oplossing worden geforceerd. Het traject van beslagleglegging vindt grotendeels achter de schermen plaats. Aan AGF.nl geeft Wille Donker advocaten graag een inkijkje.

De rechtbank is 24/7 bereikbaar
Wat veel mensen niet weten, is dat de rechtbank voor spoedeisende kwesties 24/7 bereikbaar is. Ook buiten kantooruren is er altijd een rechter telefonisch beschikbaar om een beslagverzoek in behandeling te nemen. De timing van een beslaglegging laat zich vaak niet voorspellen. Als het schip op het punt staat te worden gelost, telt iedere minuut. Het beslagverzoek moet dan zo snel mogelijk door de advocaat worden uitgewerkt. Buiten kantoortijd moet de rechter in de tussentijd alvast telefonisch worden ingelicht. Als de rechter met het verzoek akkoord is, wordt de advocaat soms zelfs bij de rechter thuis uitgenodigd om het originele verzoekschrift in te dienen en te laten ondertekenen. Hoor en wederhoor vindt in beslagzaken niet plaats. Het is voor de andere partij letterlijk een verrassingsbeslissing.

De deurwaarder
Als de handtekening eenmaal is gezet, kan de deurwaarder aan de slag. De deurwaarder heeft er dan al veel voorbereidend werk op zitten. Voordat het beslagverzoek bij de rechter wordt ingediend, heeft hij het schip met de containers al gelokaliseerd. Hij houdt vanaf dat moment de aankomsttijd nauwlettend in de gaten. Ook weet de deurwaarder op dat moment al bij welke terminal de containers zullen worden gelost. Dat is de plek waar hij zich moet melden om de containers in beslag te nemen. Het havengebied is voor buitenstaanders moeilijk toegankelijk. Daarom zorgt de deurwaarder ervoor dat hij zijn komst alvast bij de Havenmeester aankondigt. Op die manier kan de deurwaarder op het juiste moment recht op zijn doel af gaan.

Gerechtelijke bewaring
De beslaglegging zelf is een administratieve handeling. De deurwaarder geeft de terminal een schriftelijke aanzegging dat de containers aan niemand mogen worden meegegeven. Toch is het natuurlijk zaak dat de containers (veelal reefers) zo snel mogelijk het haventerrein verlaten om het fruit voor de duur van het beslag op verantwoorde wijze op te slaan. Om dat voor elkaar te krijgen vraagt de advocaat aan de rechter om te bepalen dat het fruit in bewaring mag worden genomen. De rechter benoemt dan op voordracht van de advocaat een (onafhankelijk) logistiek dienstverlener. Met die partij is dat vooraf al afgestemd. Die wordt dan gemachtigd om de containers bij de terminal op te halen en het fruit tot nader order op te slaan. In de praktijk vergt deze vrijgave de nodige afstemming tussen de advocaat en de juristen van de terminal en de rederij. Zij willen natuurlijk zeker weten dat alles juridisch klopt.

Onderhandelen of toch procederen
Na de beslaglegging begint het proces van onderhandelen. Het duurt meestal niet lang tot de exporteur zich meldt met de vraag wat er gaande is. Als het fruit daadwerkelijk is doorverkocht aan een andere partij, is ook deze partij er vaak als de kippen bij. Het is voor deze beide partijen natuurlijk moeilijk te verkroppen dat de containers geblokkeerd zijn. Daardoor ontstaat er druk. De exporteur heeft dan opeens twee partijen die hem dwingen om zijn afspraken na te komen.

Stilzitten is dan geen optie meer. Het fruit – en de verhoudingen - wordt er dan niet beter op, met alle economische schade van dien. Het is dan de kunst deze druk te gebruiken om een oplossing af te dwingen. Het doel is natuurlijk dat de containers alsnog aan de eerste afnemer worden vrijgegeven. Als de derde partij sterkere papieren blijkt te hebben, is dat soms niet haalbaar. Dan kan een alternatieve oplossing zijn dat de eerste afnemer op andere wijze schadeloos wordt gesteld. Bijvoorbeeld door terugbetaling van de (aan)betaling of door afspraken te maken over nieuwe leveringen. Pas als de deal rond is, wordt het beslag opgeheven.

Lukt het niet om tot een schikking te komen, dan bestaat ten slotte nog de mogelijkheid om een kort geding te starten. Dat is een spoedprocedure waarin op korte termijn aan de rechter een oordeel kan worden gevraagd over de vraag aan welke partij de containers moeten worden toegewezen. Als er haast geboden is, bijvoorbeeld vanwege de bederfelijkheid van het fruit, kan zo’n zaak al binnen enkele dagen bij de rechter worden uitgeprocedeerd.

De advocaten van Wille Donker
De advocaten van het AGF-team van Wille Donker advocaten zijn specialisten op dit terrein. Zij onderscheiden zich niet alleen door hun juridische kennis over de AGF-handel, maar ook door hun feeling met de dagelijkse praktijk in die branche. Tegelijkertijd kennen de advocaten van Wille Donker ook goed de weg binnen het rechterlijk apparaat om een beslag mogelijk te maken. Het is namelijk uiteindelijk altijd de rechter die beslist. Die rechter toetst kritisch en verlangt kwaliteit. Ook een goede deurwaarder is goud waard. Wille Donker werkt samen met een deurwaarderskantoor dat in de Rotterdamse haven precies de weg kent. Uiteraard staat Wille Donker ook ondernemingen bij die zelf met een beslag worden geconfronteerd.  De advocaten van Wille Donker weten wat er dan te doen staat om het beslag eraf te krijgen. Zij zijn graag beschikbaar u te assisteren bij juridische kwesties op dit terrein.

Voor meer informatie:
Wille Donker Advocaten
+31 (0)172 44 24 17 
info@willedonker.nl 
willedonker.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss LinkedIn

© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven