In zijn vorige week gepubliceerde Internationaliseringsmonitor kijkt het CBS naar de effecten van CETA. Sinds dit handelsverdrag tussen de EU en Canada in 2017 voorlopig in werking trad, is de handel tussen beide partners vrijwel volledig tariefvrij. Het CBS beschrijft hoe bedrijven het verdrag in toenemende mate benutten. evofenedex benadrukt continu het stijgende belang van moderne handelsverdragen zoals CETA voor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. De recente cijfers van het CBS bevestigen dit.
Canada en de Europese Unie (EU) hebben in het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) afgesproken dat meer dan 98 procent van de bestaande importheffingen worden afgeschaft. Voor CETA in werking trad, bedroeg de importwaarde in 2016 1,4 miljard euro door import van ruim 4500 bedrijven. Er werd in 2019 voor iets meer dan 2 miljard euro geïmporteerd door import van bijna 5300 bedrijven. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft hierbij als kanttekening dat het voor ongeveer 40 procent van de importwaarde uit Canada niet mogelijk is het achterliggende bedrijf te identificeren.

Made in Canada
Nederlandse bedrijven maken steeds vaker gebruik van de lagere importtarieven van CETA. Zij moeten hiervoor aan de voorwaarde voldoen dat de geïmporteerde goederen daadwerkelijk in Canada gemaakt of voldoende bewerkt zijn. Dit noemen we preferentiële oorsprong. Hiervoor moeten bij de douaneaangifte certificaten aangeleverd worden, die de Canadese oorsprong van het product bewijzen. Sinds het ingaan van CETA in september 2017 was het ‘gebruikerspercentage’ van lagere (preferentiële) tarieven gemiddeld 31 procent. In 2018 was dit percentage 50 procent en in 2019 al 60 procent. Hierdoor kunnen Nederlandse importeurs dankzij CETA zo’n 40 miljoen euro per jaar aan invoerrechten besparen.

Export naar Canada 2016-2019
De totale waarde van de goederenexport naar Canada steeg de afgelopen jaren van 3,1 miljard euro naar 4,3 miljard euro in 2019. Dit is meer dan het dubbele dan de waarde van de invoer. Er exporteerden in 2019 meer dan 4000 bedrijven naar Canada; een stijging van bijna 7 procent ten opzichte van 2017. In 2018 was het ‘gebruikerspercentage’ van de lagere importtarieven door Canadese importeurs gemiddeld 47 procent. In 2019 was het gebruik van CETA bij de Canadese invoer uit Nederland met 55 procent nagenoeg gelijk aan dat van de Nederlandse import uit Canada.

CETA telt voor Nederlandse bedrijven
Het doel van CETA is de handel tussen de EU en Canada duurzamer, gemakkelijker en goedkoper te maken. Daarom zijn er ook afspraken gemaakt over productstandaarden, arbeidsnormen, milieueisen en intellectueel eigendom. Zo zijn in het handelsverdrag niet alleen afspraken gemaakt over het schrappen van importtarieven ‘aan de grens’. Dankzij de non-tarifaire maatregelen heeft dit verdrag ook grote invloed ‘achter de grens’ met Europese standaarden en normeringen.

Stand van zaken
CETA moet nog definitief worden geratificeerd door alle lidstaten van de EU. In Nederland is het wetsvoorstel om CETA goed te keuren in maart 2020 aangenomen in de Tweede Kamer. Momenteel buigt de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel. Het hete hangijzer daarbij is een - nog te ontwikkelen - klachtenprocedure over de naleving van handelsakkoorden op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden. Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel  noemde de klachtenprocedure onlangs een belangrijke doorbraak voor de modernisering van het Europese handelsbeleid. Als evofenedex doen wij er in nationaal en Europees verband alles aan om CETA voor het bedrijfsleven tot een goed einde te brengen.

Bron: evofenedex