De onzekerheid bij de consument steekt de kop weer op nu er overal in Europa opnieuw strengere maatregelen van kracht worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In een normaal jaar nemen de bestellingen van groenten zoals tomaten flink toe in de dagen vóór kerst en nieuwjaar, maar dit jaar is de groei van de vraag eerder gematigd.

“Enerzijds zijn er enkele afzetkanalen weggevallen, zoals restaurants, hotels en ook bepaalde voedingswinkels, anderzijds is het gewoon aartsmoeilijk om zicht te krijgen in welke richting de consumptie zich nu precies gaat begeven. En ook al is een deel van de vraag van deze kanalen verschoven naar de retail, ik denk niet dat die laatste in staat is om het omzetverlies te compenseren. Er is gewoonweg een gebrek aan vertrouwen bij de consument. De afzet is de laatste weken dan wel gestegen ten opzichte van voorgaande weken, maar dat is helemaal niet in dezelfde mate gebeurd als in andere jaren. De winkelkar wordt niet zo vrolijk volgestouwd als voorheen”, legt David Franco uit, van de commerciële afdeling van Grupo Hortofrutícola Paloma, een bedrijf uit het Spaanse Murcia dat momenteel midden in het tomatenseizoen zit.

"Daar ons bedrijf vooral gericht is op het bevoorraden van de grote afzetketens, liggen onze omzetcijfers ondanks een mindere kerstperiode toch in het verlengde van de voorgaande jaren. We tekenen net zoals altijd een opleving van ongeveer 10% op in de afzet van speciale tomaten”, voegt hij eraan toe.

Het tomatenareaal is in Spanje met 8 tot 10% gekrompen. Almería en Murcia zijn de belangrijkste teeltgebieden. “Het is een trend die al een aantal jaren aanhoudt. Maar naarmate het areaal afneemt, neemt de waarde van ons product per vierkante meter wel toe. De groei van het marktaandeel van derde landen, zoals Marokko of Turkije, zorgt er voor dat Spanje minder tomaten teelt, maar de waarde van onze producties gaan wel de hoogte in, omdat we ons toeleggen op betere rassen, betere teelttechnieken en de certificering inzake kwaliteit en voedselveiligheid'', legt David Franco uit.

Brexit
“De Brexit werd vorig jaar uiteindelijk toch nog met een jaartje uitgesteld, maar nu weten we allemaal dat het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari definitief uit Europa verdwijnt. We hebben ons voorbereid op de veranderingen wat betreft papierwerk en vervoersdocumenten, maar we wachten nog op de beslissingen over de tariefkwesties. Die zullen hoogstwaarschijnlijk niet alleen onze producten duurder maken, maar ook de concurrentiepositie van derde landen versterken. Het wordt trouwens behoorlijk moeilijk om ons als bedrijf met een langetermijninvestering en -planning aan te passen aan maatregelen die een onmiddellijk effect zullen hebben”.

"Officieel heeft het Verenigd Koninkrijk handelsovereenkomsten afgesloten met derde landen voor de levering van tomaten, waardoor die landen overigens een gunstige marktpositie in het VK bezetten, terwijl Britse importeurs daarnaast vaak ook niet zo officiële akkoorden hebben lopen met bedrijven uit die herkomstlanden met de bedoeling hun import veilig te stellen tegen de achtergrond van onzekerheid die deze situatie in de laatste jaren heeft veroorzaakt. We weten nog steeds niet hoe de uiteindelijke overeenkomst er uit zal zien, maar we hopen allemaal dat de manier van zakendoen met het Verenigd Koninkrijk zoveel mogelijk behouden blijft zoals we gewend zijn, de veranderingen in bureaucratische procedures en documentatie niet meegerekend”, besluit David Franco.

Voor meer informatie:
David Franco
Grupo Paloma
Tel.: +34 968590001 (Spanje)
davidF@gpaloma.com
www.gpaloma.com