Woensdag 9 december vond de gebruikelijke vergadering van de Italiaanse appeltelersorganisatie Assomela plaats, waarbij de bijgewerkte gegevens werden gepresenteerd en de ontwikkeling van de markt in november werd geëvalueerd. De oogst, inclusief de definitieve cijfers voor de latere rassen, bedroeg iets meer dan 2,1 mln ton.

Klik hier voor een grotere weergave.   

Op regionaal niveau presteert Alto Adige wat minder, omdat sommige gebieden getroffen zijn door voorjaarsvorst en hagelbuien. De oogst in Trentino is daarentegen weer op het niveau van voorgaande jaren. De oogst in Veneto en Lombardije is ook gestegen, terwijl Emilia-Romagna te maken had met dalende opbrengsten als gevolg van ongunstige weersomstandigheden. Piemonte vestigde een record en speelt zich hiermee in de kijker. 

Qua rassen staat de Gala-appel aan top met een opbrengst van 338.618 ton. De Golden Delicious daarentegen zag een daling van 6% in vergelijking met de vorige oogst. Red Delicious deed het beter, maar ook in dit geval waren de opbrengsten lager dan gemiddeld. De oogst van de Granny Smith was terug op het gemiddelde niveau en ook Fuji zag een stijging, ook al was dit nog steeds onder het gemiddelde. Voor de Cripps Pink en alle zogeheten nieuwe rassen, werd er een recordoogst genoteerd, die de 100.000 ton overschreed.

Alle rassen in alle gebieden hadden goede maten en over het algemeen een goede kwaliteit. De hoeveelheden appelen bestemd voor de versmarkt bedroeg iets meer dan 1,8 mln ton, dat is in lijn met de ramingen, maar het is lager dan het gemiddelde van de afgelopen seizoenen.

Ook de opbrengst van biologische appelen werd naar boven bijgesteld, tot bijna 190.000 ton.

De afzetcijfers van november bevestigen de reeds aan het begin van de maand geconstateerde marktdynamiek, met een bijzonder consistente afname voor met name het Gala ras. Voor de Golden appelen werd een goede afzet genoteerd. De afzet van Red Delicious en Granny Smith verliep gestaag, zij het langzamer dan gehoopt. Fuji en Braeburn noteerden daarentegen wel bevredigende afzetcijfers. In totaal is de cumulatieve hoeveelheid die sinds het begin van het seizoen is afgezet, iets meer dan 500.000 ton, 35% hoger dan vorig jaar. De voorraden op 1 december behoren met 1.364.135 ton tot de laagste ooit gemeten.

De binnenlandse en Europese markten zijn vrij ontvankelijk, evenals de markten in landen buiten de Europese Unie. India, het Midden-Oosten en de Zuid-Amerikaanse landen doen het goed, ook gezien de geringere beschikbaarheid van Amerikaanse appelen.

Wat India betreft, hebben de gezamenlijke inspanningen van de Italiaanse instellingen, in coördinatie met die van de EU en andere landen, het mogelijk gemaakt het verzoek van een GMO-vrije certificering uit te stellen tot begin maart. Dit wordt toegejuicht, maar men zal zich moeten blijven inspannen om een stabiele oplossing voor het probleem te vinden, bij voorkeur op communautair niveau. Tegelijkertijd moet men streven naar een oplossing in coördinatie tussen de bevoegde ministeries op nationaal niveau.

In Italië lijkt de houding van de consument voorzichtiger te zijn dan tijdens de eerste lockdown, toen appelen tot de favoriete aankopen behoorden. De vraag naar verpakte appelen lijkt weer op een normaal niveau te zijn gekomen.

Het seizoen is goed begonnen, met prijzen die door de exploitanten over het algemeen als goed worden beschouwd. Het seizoen is echter nog maar net begonnen en moet met de nodige voorzichtigheid worden geanalyseerd, gezien het internationale scenario en de buitengewone situatie van dit moment.

Assomela heeft in het kader van de Green Deal ook de situatie, de vooruitzichten en de mogelijke kritiekpunten voor de sector beoordeeld. De sector vraagt veel meer progressiviteit en aandacht in de evaluaties met betrekking tot de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die fundamenteel zijn voor de regelgeving omtrent de geïntegreerde teelt. Dit vraagt om verpakkingsoplossingen met innovatieve en milieuvriendelijke materialen.