Werkgevers buiten de zorg kunnen vanaf 21 december coronasneltests bestellen bij de overheid. Dat staat in de kamerbrief van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) van half december. Door sneltests kunnen werkgevers sneller zicht krijgen op besmettingen onder het personeel en zo sneller weer tot het werk toelaten als blijkt dat sprake is van een negatieve uitkomst. Het is nog niet duidelijk hoeveel testen beschikbaar komen voor het bedrijfsleven, maar wij zijn blij dat aan de oproep van evofenedex, ondernemersvereniging van handels- en productiebedrijven, gehoor is gegeven.

Landelijk Consortium Hulpmiddelen
De sneltests betreffen de zogenaamde antigeentesten, die werkgevers straks kunnen bestellen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Dit is een samenwerkingsverband tussen zorginstellingen en het ministerie, dat de inkoop en de verdeling van medische hulpmiddelen voor het coronavirus regelt. Bij de bestelling van de sneltests wordt ook informatie en instructies gegeven over het uitvoeren van de test, het inrichten van de testlocatie, de vereisten waaraan voldaan moet worden en persoonlijke beschermings-middelen om in de praktijk te kunnen gaan testen. Er zullen aan het gebruik van de tests, die binnen een kwartier duidelijkheid zullen bieden of iemand positief is, wel voorwaarden worden verbonden. Zo zal er altijd een (bedrijfs-)arts aanwezig moeten zijn op de testlocatie die toezicht houdt en die onafhankelijk van het bedrijf kan handelen. Een positieve uitslag zal door deze (bedrijfs-) arts bij de GGD moeten worden gemeld. De GGD is nog bezig om een meldportaal in te richten om dat mogelijk te maken. Wat de kosten zullen zijn en hoeveel tests er beschikbaar zullen komen per bedrijf is nog niet duidelijk.

Privacy
Werkgevers hebben wettelijk gezien een zorgplicht voor een veilige werkomgeving voor de werknemers. Het is daarom van belang dat veel en snel getest kan worden, om de kans op besmetting binnen het bedrijf te verkleinen. Tegelijkertijd is het een werkgever op grond van privacywetgeving niet toegestaan zelf werknemers te vragen naar de gezondheid en te testen op corona. Je mag als werkgever volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) namelijk geen medische gegevens van werknemers verwerken. Dit mag je wel door bijvoorbeeld de bedrijfsarts of een GGD-arts laten doen. Het is dus van belang bij het testen rekening te houden met de gegeven instructies van het LCH en de voorwaarden die de AVG stelt.

Verplicht testen?
Het is de vraag of je een werknemer kunt verplichten zich te laten testen, omdat de werknemer belang heeft bij zijn lichamelijke integriteit en er geen wettelijke grondslag voor verplicht testen is. Het is daarom aan te raden de werknemer wel een keuze te laten, waarbij het in sommige situaties mogelijk is om gevolgen te verbinden als een medewerker niet meewerkt aan een test en door de sneltest de tijd dat een werknemer niet kan werken aanzienlijk zou zijn verkort.

Bron: Evofenedex